Haaste: Toiminnan kehittäminen ilman kokonaisvaltaista näkemystä on mahdoton tehtävä

Tibnor on pohjoismainen metallien jakelija. Tibnor Oy (ent. Ruukki Metals Oy) varastoi ja käsittelee terästä useilla eri laitoksilla kautta maan. Laitokset ovat erikoistuneet teräsmateriaalien ja ainepaksuuksien suhteen toisistaan poikkeaviksi. Ne toimittavat asiakkaille valmiita aihioita, jotka on työstetty esimerkiksi sahaamalla tai poltto- sekä laserleikkaamalla suoraan kokoonpanoon sopiviksi komponenteiksi.

”Meillä on yli 50 linjaa kytkettyinä MachineTrack by Pinja –seurantaan. Niiden avulla näemme, mitä laitoksissa kokonaisuudessaan tapahtuu – ei pelkkää konetilaa, vaan myös laajemman kokonaisuuden, esimerkiksi seisokin syyn. Siinä mielessä tämä on tärkeä laitosten kehittämisen työkalu”, kertoo suunnittelupäällikkö Kalevi Hartikainen.

”Ruutupaperille kerätty mutu-tuntuma ei riitä. Koneilta kerätty data ei jätä tilaa selittämiselle tai aprikoinnille.”

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu:
Konekohtaisten käyntitietojen yhdistäminen auttaa ymmärtämään ja kehittämään koko laitoksen toimintaa

Konekohtaisten käyntitietojen avulla voidaan myös jyvittää todelliset kustannukset tuote- ja asiakaskohtaisiksi, sekä hinnoitella ja priorisoida työt kannattavuuden perusteella. Samalla kannustepalkkausta voidaan kehittää oikeudenmukaiseksi.

Hartikainen mainitsee esimerkkinä, että jos koneen seisominen johtuu usein tuotteiden pakkaamiseen tarvittavasta ajasta, on syytä lisätä miehitystä tai automaatiota niin, että kallis kone hikoilee enemmän kuin sen käyttäjät. Myös asetteiden vaihdon ja odotuksen vaatimien todellisten aikojen kautta päästään kiinni niihin pullonkauloihin, joita ei muuten huomattaisi. 

Tarkka tieto laitoksen käynnistä auttaa kohdistamaan huomion esimerkiksi oheistöihin. Lisäarvoa tuottamattomat työt voidaan karsia pois. Samalla järjestelmä sopii sisäiseen benchmarkingiin, eri laitosten hyväksi koettuja menettelytapoja voidaan hyödyntää myös muissa toimipisteissä.

"Olemme jo käyttäneet saatua tietoa erilaisissa käyttöastetta ja käyttösuhdetta kohottavissa projekteissa. Kun todelliset tapahtumat näkyvät, tietoa on helppo käsitellä ja sen pohjalta on helppo tehdä ratkaisuja – luotettaviin numeroihin nojautuen."
Kalevi Hartikainen, suunnittelupäällikkö, Tibnor Oy

Raha kohdistuu oikein

Tibnor aloitti Machine Track:in käyttöönoton syksyllä 2009, ja valintaan vaikutti vahvasti konsernin muissa osissa saadut hyvät kokemukset. Nyt systeemi toimii niin, että se muodostaa hyvän mittarin, jonka avulla eri korjausten ja parannusten vaikutus on heti nähtävissä.

”Olemme jo käyttäneet saatua tietoa erilaisissa käyttöastetta ja käyttösuhdetta kohottavissa projekteissa. Kun todelliset tapahtumat näkyvät, tietoa on helppo käsitellä ja sen pohjalta on helppo tehdä ratkaisuja – luotettaviin numeroihin nojautuen.”

”Tuote- ja asiakaskohtainen laskenta on keskipitkän aikavälin tavoitteemme. Kun jokaiselle myytävälle tuotteelle tai palvelulle saadaan muodostettua todellinen sisäinen hinta, voimme tarkentaa myös ulkoisen hinnoittelumme. Voimme karsia tuottamatonta palvelua tai muokata sen hintaa kohdalleen, ja toisaalta voimme investoida ja kehittää niitä osia, joissa tarjoamme asiakkaillemme sellaisia lisäarvoja, joista heidän kannattaa maksaa”, Hartikainen sanoo.

Kalevi Hartikainen

suunnittelupäällikkö, Tibnor Oy

Projektista lyhyesti

1

Machine Track -seurantajärjestelmään on kytketty yli 50 tuotantolinjaa. Järjestelmän avulla saadaan kattava kokonaiskuva laitosten toiminnasta.

2

Tarkka tieto laitoksen käynnistä auttaa kohdistamaan huomion olennaisiin ja epäolennaisiin tehtäviin. Lisäarvoa tuottamattomat työt on helppo karsia pois.

3

Kertyneen tiedon avulla on mahdollista investoida ja kehittää asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluja.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Pilkington Automotive

”Automaattisen koneseurannan avulla tuotantokapasiteettimme on noussut jopa viidenneksellä.”

Oy Gustav Paulig Ab

”Ennen asioita korjattiin huutoäänestyksen perusteella. Sen asioihin puututtiin, joka huusi kovimmalla äänellä. Nyt meillä on käytössä lahjomatonta tietoa, jonka perusteella voimme laittaa asioita tärkeysjärjestykseen.”

Fazer Makeiset

”Tiedämme, että meidän laitoksessamme yhden prosenttiyksikön parannus OEE-luvussa tuo merkittäviä säästöjä. Tämä tieto motivoi etsimään valmistuksen pullonkauloja ja kipukohtia, jotta olemassa olevasta konekannasta saataisiin mahdollisimman suuri tuotanto.”