Haaste: Tuotannon tehostamisen tueksi tarvittiin siihen soveltuva järjestelmä

Teknikumista on vuosien varrella kasvanut suuri pohjoismainen polymeeriteknologia-alan konserni, jonka tuoterepertuaariin kuuluvat kulutuksen ja korroosion suojaukseen tarkoitetut tuotteet, teollisuusletkut ja letkuasennelmat sekä tekniset kumi-, muovi- ja polyuretaanituotteet.

Omien tuotteiden kehittämisen ohella Teknikum räätälöi tuotteita yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin. Tuotannossa on tuhansia tuotenimikkeitä. Vammalan tehdas on erikoistunut muottituotteiden, teollisuusletkujen ja erilaisten muovituotteiden valmistukseen. Kiikan tehtaalla tehdään metallien kumiointia, muottituotteita ja PU-tuotteita, Keravalla taas kehitetään ja tuotetaan kumisekoituksia.

Lean Manager Esko Mäntyharjun mukaan Teknikumilla oli tarve tuotannon tehostamiseen. Niinpä konsernissa lähdettiin kartoittamaan sopivia seurantajärjestelmiä tuotantotehokkuuden kasvattamiseen.

”Kävimme tutustumassa muutaman Machine Track by Pinja -järjestelmää käyttävän yrityksen toimintaan ja näimme, että järjestelmän avulla voitiin todellakin vaikuttaa tuotannon läpimenoaikoihin. Todellisen käyttäjäkokemuksen kuuleminen oli meille merkityksellistä”, Mäntyharju toteaa.

Jotta voimme toimia kannattavasti, vaihtoajat on saatava lyhyiksi. Tässä kehitystyössä Machine Trackista on meille selvää hyötyä.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu:
Mittaamisen avulla onnistuttiin vähentämään katkojen määrää sekä pureutumaan tuotannon ongelmakohtiin

Machine Track otettiin käyttöön ensimmäiseksi Teknikumin kumisekoitustehtaalla Keravalla. 

”Järjestelmän avulla alettiin kerätä tietoa sekoituskonelinjojen toiminnasta. Mittaamisen avulla onnistuttiin vähentämään katkojen määrää ja tuotannon ongelmakohtiin on päästy pureutumaan tarkemmin”, Mäntyharju sanoo.

Operaattorit kirjaavat kaikki koneiden pysähdykset Machine Trackiin. Jos kuittausta ei tehdä, kone ei käynnisty. Tällä varmistetaan, että katkon syy saadaan aina varmuudella tietoon. Koneiden seurantatiedot ja katkojen syyt ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä tehdassalin infonäytöllä.

Tuotantotiloihin ei ole tarvinnut tuoda uusia laitteita, sillä Machine Trackin käyttöliittymä on integroitu suoraan tuotantokoneiden ohjauspaneeleihin. Tiedonkeruuliitäntä tuotantokoneiden logiikkaan on toteutettu opc-tekniikalla.

Machine Track kertoo käyttökatkojen syyt ja odotusajat. Tietojen pohjalta yrityksessä voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tuotteiden räätälöinnin myötä tuotantoerät pienenevät ja tuotevaihtojen määrä lisääntyy.

”Järjestelmän avulla alettiin kerätä tietoa sekoituskonelinjojen toiminnasta. Mittaamisen avulla onnistuttiin vähentämään katkojen määrää ja tuotannon ongelmakohtiin on päästy pureutumaan tarkemmin.”
Esko Mäntyharju, Lean Manager, Teknikum

Lisätehoa päivittäisjohtamiseen Pinjan muilla järjestelmillä

Vuonna 2016 Teknikum aloitti Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän sekä Lean-päivittäisjohtamista tehostavan Shop Floor Managemer -työkalun hyödyntämisen.

Noviin on luotu rekisteri kaikista Vammalan tehtaan koneista. Siihen voidaan tallentaa jokaisen koneen huoltohistoria. Novin kautta hallitaan huoltoja ja tehdään vikailmoituksia. Machine Trackin avulla Noviin saadaan tieto kunnossapidon vasteajoista. Teknikumin 8-henkinen huoltotiimi voi käyttää järjestelmää kätevästi tabletilla.

”Machine Trackin avulla olemme siirtymässä kalenteriperusteisesta käyntiperusteisiin ennakkohuoltoihin. Nyt olemme tehneet huollot määrävälein, vaikka käyttöajat eivät olisikaan vielä täyttyneet. Käyntiperustaisella huoltamisella vältämme turhat huollot ja tämä merkitsee meille selvää säästöä”, Mäntyharju sanoo.

”Shop Floor Manager tuo selvän muutoksen sisäiseen viestintäämme. Aiemmin jonkun on aina pitänyt koota ja tulostaa esitettävät asiat eri lähteistä. Asiat on käyty läpi viiveellä kuukausi-infoissa. Jatkossa halutut tiedot saadaan automaattisesti ja reaaliajassa kaikkien nähtäville. Tiedonkulku siis tehostuu merkittävästi ja toiminnastamme tulee läpinäkyvämpää”, Mäntyharju iloitsee.

Esko Mäntyharju

Lean Manager, Teknikum

Projektista lyhyesti

1

Tavoitteena tuotannon ja läpimenoaikojen tehostaminen.

2

Käyttöön hankittiin Machine Track by Pinja -järjestelmä.

3

Myöhemmin käyttöön otettiin myös Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Orion

”Machine Trackin rooli Orionilla on merkittävä pakkauslinjojen häiriöseurannassa, tuotantonopeuden sekä tuotevaihtoaikojen mittaamisessa, päivittäisen tekemisen vakioinnissa ja tuotanto-ohjelman toteuman seurannassa sekä päivittäisjohtamisessa.”

Olvi Oyj

”Käyttöönotto oli mutkatonta ja onnistui viikossa. Henkilöstö otti uudistuksen erittäin hyvin vastaan, eikä järjestelmästä ole tullut minkäänlaisia valituksia. Machine Trackin avulla pystymme havaitsemaan tuotannon ongelmat ja tunnistamaan syyt niiden takana.”

Fazer Makeiset

”Machine Track on linkitetty koko Fazer-konsernissa käytössä olevaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. SAPista saamme tuotantosuunnitelman ja Machine Trackista puolestaan toteuman, joita voidaan sitten verrata toisiinsa.”