Haaste: Valmistuksen tehokkuus ja tuotantovaiheiden väliin jäävät tuottamattomat odotusajat

Yli 40-vuotias Tasowheel on tamperelaislähtöinen voimansiirtokomponenttien valmistaja, joka tavoittelee kansainvälistä kasvua. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 60 työntekijää valmistuksessa ja 15 toimihenkilöpuolella.

Tasowheelin tuotannossa erityistä haastetta tuo se, että tuotantoketju on poikkeuksellisen pitkä ja polveileva. Tyypilliseen tuotteeseen liittyy 8-10 työvaihetta, ja materiaaleissa on suurta vaihtelua.

Hyvät tulokset ovat seurausta siitä, että tartuimme tilaisuuteen tarkastella PES-projektin yhteydessä myös toimintaamme kokonaisuutena.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Pinjan kanssa toteutettu tuotannonohjauksen kehityshanke tehosti toimintaa.

Tuotannonohjauksen kehityshankkeessa Tasowheel Gears ja Pinja loivat yhdessä uusia toimintamalleja tuotannonsuunnitteluun, ja hankkeen lopuksi Tasowheel otti käyttöön Powered-ERP:iin integroidun PES-tuotannonsuunnittelujärjestelmän. Tasowheel valitsi palveluntarjoajaksi Pinjan, koska koki tämän joustavaksi yhteistyökumppaniksi.

Integraatiota valmisteltiin ensin määrittelyprojektissa, jonka jälkeen siirryttiin toteutusvaiheeseen. Valmis integraatio otettiin tuotantoon elokuussa 2019, ja parannukset näkyivät heti, kertoo tuotantopäällikkö Mikael Mäkinen. Hän vastaa Tasowheelin Gears-liiketoiminta-alueella muun muassa tuotannosta, hankinnoista ja IT-järjestelyistä. .

– Eri tuotantovaiheiden välinen, tuottamaton odotusaika lyheni meillä PESin myötä selvästi, arviolta noin 20 prosentilla. Lattialla on myös vähemmän keskeneräisiä töitä ja tuotantoon sitoutuneen pääoman määrä on pienentynyt, Mäkinen kertoo.

"Eri tuotantovaiheiden välinen, tuottamaton odotusaika lyheni meillä PESin myötä selvästi, arviolta noin 20 prosentilla. Lattialla on myös vähemmän keskeneräisiä töitä ja tuotantoon sitoutuneen pääoman määrä on pienentynyt."
Mikael Mäkinen, tuotantopäällikkö, Tasowheel

Lue lisää projektien kulusta

Uudistunut IT-järjestelmä, uudistuneet toimintamallit 

PES-integraatiolla Tasowheel Gears tavoitteli parannuksia muun muassa tuotantonsa näkyvyyteen, ennakoitavuuteen, toimitusvarmuuteen ja kapasiteetin käyttöasteeseen. Lisäksi haluttiin vähentää keskeneräisenä seisovan tuotannon määrää sekä vaiheiden välistä tyhjää, tuottamatonta odotusaikaa.

– Meillä on käytössä CGI:n Powered-toiminnanohjausjärjestelmä, ja siellä on toki olemassa rakenteet tuotannon järjestämiselle ja esimerkiksi karkeakuormituksen hallinnalle. Aiemmin hienokuormituksen suunnitteli meillä kuitenkin käytännössä työnjohto, joka myös päätti valmistusjärjestyksen, Mäkinen kertoo.

Pitkä ja polveileva tuotantoketju toi lisää haastetta kehittämiseen. Tyypilliseen tuotteeseen liittyy jopa kymmenen työvaihetta ja erilaisia materiaaleja.

– Näiden erityispiirteiden vaikutukset olemme huomanneet muissakin kehitysprojekteissa. Meillä on poikkeuksellisen paljon eri materiaaleja, vaiheita ja riippuvuuksia, jotka kaikki pitää huomioida valmistuksen optimoinnissa. Sama haaste ilmeni nopeasti myös työstäessämme PES-integraatiota eteenpäin, Mäkinen muistelee.

Pitkän matkaa on tultu. Mäkinen kertoo kaikkien tärkeiden mittarien osoittavan, että kehityksen suunta on oikea ja positiivinen. Varsinaisen tuotannon optimoinnin ohella muutosta on tapahtunut myös yrityksen työskentelytavoissa ja prosesseissa. SOP-prosessin optimoinnissa hyödynnettiin ulkopuolista konsulttiapua, ja PES-kehitysprojektin sivutuotteena myös myynnissä ja viestinnässä näkyy parannuksia.

– Hyvät tulokset ovat mielestäni seurausta siitä, että tartuimme tilaisuuteen tarkastella PES-projektin yhteydessä myös toimintaamme kokonaisuutena. Meillä on nyt esimerkiksi nimetty tuotannonsuunnittelija, joka tekee suunnitelman PESiä hyödyntäen. Työnjohdon toimenkuva on samalla muokkaantunut enemmän suunnitelmaa toteuttavaksi, ja näin työnjohdolta on myös vapautunut aikaa varsinaiseen työhönsä eli aitoon työn johtamiseen, Mäkinen sanoo.

Tehokkaana kohti tulevaa

Alun perin hammaspyörien valmistuksesta liikkeelle lähtenyt, nyt jo reilu nelikymppinen perheyhtiö on muovautunut vuosien varrella monipuoliseksi komponenttivalmistajaksi. Seuraava kehitysaskel on panostaa yhä enemmän kansainväliseen kasvuun. Jo tällä hetkellä noin puolet yhtiön tuotannosta menee vientiin, muun muassa Pohjoismaihin, Venäjälle ja Keski-Eurooppaan.

Tuotannon jatkuva kehittäminen ja automatisointi palvelevat vahvasti myös kansainvälistymistavoitetta. Liikevaihdolla mitaten Gears on Tasowheelin suurin liiketoiminta-alue, ja nyt myös muissa tytäryhtiöissä suunnitellaan tuotannontehostamisprojekteja.

– Tuotteemme ovat korkealaatuisia, ja optimoidun tuotannon avulla uskon meidän pääsevän laajalti tunnetuksi ja luotetuksi sopimusvalmistajaksi myös kansainvälisillä kentillä, Mäkinen summaa.

Mikael Mäkinen

Tasowheelin tuotantopäällikkö

Projektista lyhyesti

1

Hankkeessa otettiin käyttöön PES-tuotannonsuunnittelujärjestelmä

2

Tuottamaton odotusaika on vähentynyt 20 prosenttia.

3

Tuotannon jatkuva kehittäminen ja automatisointi palvelevat vahvasti myös Tasowheelin kansainvälistymistavoitetta.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Halton

Haltonin ja Pinjan yhteistyön viimeisin projekti tähtää tuotannonohjauksen optimointiin.

Normet

Normet valitsi Pinjan PES-ratkaisun täydentämään Microsoft AX -tuotannonohjausjärjestelmäänsä.

Muovi-Heljanko

PES-järjestelmän avulla Muovi-Heljanko on parantanut tuotannon suunnittelun tarkkuutta.