Tuotekehitysyhteistyöllä kohti kansainvälisiä terveysteknologiamarkkinoita

”Terveysteknologia-alalla toimiva yrityksemme Synoste Oy on tehnyt tuotekehitysyhteistyötä Pinjan kanssa vuodesta 2016 asti. Ydintuotteemme on luunpidennysmenetelmä, joka mahdollistaa luiden pidentämisen ja luuston epämuodostumien hoitamisen turvallisesti ja kivuttomasti.

Esimerkiksi jalkojen erimittaisuudesta kärsivän potilaan reisi- tai sääriluuhun asennetaan teleskooppimainen luuydinnaula. Tämän jälkeen potilas asettaa pidennyshoidon aikana jalan kotihoitolaitteeseen kahdesta neljään kertaa päivässä. Sähkömagneettiseen induktioon ja älymateriaaleihin perustuva laite erkaannuttaa luiden päitä hitaasti toisistaan lääkärin määrittelemän hoitosuunnitelman mukaisesti ja mahdollistaa 3–7 cm mittaiset pidennykset.

Terveysteknologian kehittäminen edellyttää osaavaa ohjelmistokehitystä ja tietoteknisiä ylläpitopalveluja toimiakseen riskittömästi ja luotettavasti. Lääkelaitebisneksessä on tärkeää, että kaikki osapuolet alihankkijoita myöten tuntevat terveydenhuollon laitteita koskevat vaatimukset ja kansainvälisen lainsäädännön.

Pinjan asiantuntemus lääketieteen ohjelmistojen kehittäjänä tuli esiin heti alkumetreillä järjestetyissä konsultoivissa workshopeissa, joissa selvitettiin ohjelmistokehitystarpeitamme, jotta pääsisimme projektissa niin sanotusti samalla sivulle. Terveydenhuoltoalan vaatimukset täyttäviä medikaalilaitteistojen ohjelmistopalveluja tarjoavia yrityksiä ei ole Suomessa kovin montaa, joten Pinjan valinta oli helppo.

Terveydenhuollon laitteiden lakisääteisten määräysten tuntemus tärkeää

Terveydenhuollon laitteiden tuotekehitys on lääkelaitedirektiivein tarkasti säädeltyä, mikä asettaa vaatimuksensa myös kehitettäville ohjelmistoille ja ylläpitopalveluille. Erityisesti lääkelaitteisiin liittyvä, jopa kymmenen vuoden mittainen, tuotekehitys- ja testausvaihe kliinisine kokeineen ennen varsinaista kaupallistamista edellyttää projektin osapuolilta pitkäjänteisyyttä, vakavaraisuutta ja muuttuviin vaatimuksiin taipuvaa kumppanuutta.

Tuotekehityskumppaninamme toimiva Pinja hyppäsi mukaan haastavaan tuotekehitysprojektiin täydessä vauhdissa edellisessä ohjelmistotalossa tapahtuneiden äkillisten muutosten vuoksi. Olemme olleet tyytyväisiä Pinjan osaamiseen, joustavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen aikataulultaan vaativassa projektissa. Pinjalla olikin alusta saakka selvät sävelet, miten homma tehdään, vaikka matkan varrella on tullut vastaan monenlaisia kurssinmuutoksia.

Ohjelmiston loppukäyttäjiä ovat luunpidennyshoitoa valvovat lääkärit, mutta välillisesti myös potilaat, jotka saavat sovelluksen välityksellä päivittäiset ohjeet kotilaitteen käyttämiseen ja hoidon toteuttamiseen. On itsestään selvää, että luuhun asennettavan implantin, kotihoitolaitteen sekä ohjelmiston on toimittava sataprosenttisella varmuudella kaikissa olosuhteissa.

Vaikka tulevaisuuden markkinamme ovatkin maailmalla, arvostamme suomalaisuutta, välitöntä keskusteluyhteyttä tuotekehitysvaiheessa ja työtapojen luotettavuutta. Pinjalla on ollut tarjota terveysteknologia-alalle ponnistavalle start-up-yrityksellemme kaikkia näitä asioita: tietotaitoa lääkelaitteiden ohjelmistokehityksestä, joustavuutta ja ihmisläheistä asiakkaan tarpeista kumpuavaa palvelua. Arvostamme tuotekehityskumppanuuttamme korkealle ja uskon yhteistyömme jatkuvan myös tulevaisuudessa reaaliaikaisten digi- ja mobiilipalvelujen kehittämisen muodossa.”

Erityisesti lääkelaitteisiin liittyvä jopa kymmenen vuoden mittainen tuotekehitys- ja testausvaihe kliinisine kokeineen ennen varsinaista kaupallistamista edellyttää projektin osapuolilta pitkäjänteisyyttä, vakavaraisuutta ja muuttuviin vaatimuksiin taipuvaa kumppanuutta.

Harri Hallila, Toimitusjohtaja,
Synoste Oy