Uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) kevensi työtaakkaa

Suomen Uusyrityskeskukset ry on kattojärjestö, joka toimii edunvalvojana ja tuottaa palveluja 30 paikalliselle Uusyrityskeskukselle (ja 84 palvelupisteelle). Uusyrityskeskusten tehtävänä on tukea elinvoimaisen yritystoiminnan käynnistämistä yritysneuvonnan ja asiantuntijaverkoston avulla. Uusyrityskeskuksissa käsitellään vuosittain yli 20 000 liiketoimintasuunnitelmaa ja perustetaan noin 8000 uutta yritystä.

Nestor-järjestelmää hyödynnetään laajasti tukemassa uusien yritysten syntymistä Suomeen. Aiemmin Uusyrityskeskusten käytössä olleesta asiakkuudenhallintaohjelmasta oli hankala saada nopeasti valtakunnallista dataa. Toiminnan tuloksellisuuden raportoinnin kehittäminen oli ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen varmistamiseksi.

Vuonna 2013 Uusyrityskeskusten asiakkuudenhallintajärjestelmä päätettiin uusia. Pinja suunnitteli ja toimitti räätälöidyn asiakkuudenhallintajärjestelmän Suomen Uusyrityskeskukset ry:lle.

Kehitystyö tehdään avoimessa dialogissa

Suomen Uusyrityskeskukset ry halusi käyttöönsä asiakkuudenhallintaohjelmiston, joka taipuisi joustavasti muuttuviin tarpeisiin. Ohjelmistokehityskumppaniksi valikoitui Pinja.

– Yhteistyömme käynnistyi hyvin, sillä Pinjalla oli vastassa yhteyshenkilö, jonka kanssa olimme heti samalla aaltopituudella. Hän perehtyi syvällisesti toimintaamme ja kykeni kertomaan ohjelmistokehityksen ja teknologian näkökulmasta, millaisia osasia tarvitsemme, jotta lopputulos vastaa tarpeisiimme. Olemme nyt jo kolmen vuoden ajan kehittäneet järjestelmää osaavien ohjelmistokehittäjien kanssa. Dialogi on ollut aktiivista ja olemme menneet koko ajan eteenpäin. Pinjalla huolehditaan meistä ja tiedetään koko ajan, missä mennään, kuvailee Suomen Uusyrityskeskukset ry:n projektipäällikkö Taina Jormanainen yhteistyötä.

Helppokäyttöinen Nestor-järjestelmä sisältää asiakas-, jäsen- ja asiantuntijarekisterit, tapahtumien hallintatyökalun, uusyrityskeskusten toimintaa ohjaavan laatukäsikirjan sekä laajat raportointimahdollisuudet kertyneestä datasta. Tulevaisuuden agendalla on luoda Nestor-järjestelmään rajapintoja viranomaisten tietojärjestelmiin toiminnan tehostamiseksi ja seurannan kehittämiseksi sekä laajentaa sitä toiminnanohjausjärjestelmän suuntaan.

Tilastot ja raportit napin painalluksen päässä

Nestor-järjestelmä on yhtenäistänyt aloittelevien yritysten neuvontaa valtakunnallisesti, auttanut toimenpiteiden kohdistamisessa ja nopeuttanut ajantasaisen tiedon tuottamista.

– Toimintamme jatkuvuuden takaamiseksi meille on elintärkeää, että pystymme seuraamaan ja osoittamaan Uusyrityskeskusten tuloksellisuutta. Siksi Nestor-järjestelmän mahdollistama nopea tiedon tuottaminen tilastojen, graafien ja raporttien muodossa on helpottanut työtämme. Rahoittajamme, media ja muut sidosryhmät ovat kiinnostuneita yrityskentän kehityssuunnista. Nestor-järjestelmässä vertailukelpoinen valtakunnallinen tilastotieto perustetuista ja lakkautetuista yrityksistä on ulottuvillamme napin painalluksen päässä, kuvailee Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi tilastointiin ja tiedon tuottamiseen tullutta parannusta.

– Järjestelmän myötä Uusyrityskeskusten yritysneuvojien työtaakka on keventynyt, kun osa rutiinitöistä on siirtynyt Nestorin tehtäväksi. Järjestelmä tarjoaa myös helpon viestintäkanavan eri toimipisteiden välille parantaen sisäistä läpinäkyvyyttä. Asiakkaillemme, aloitteleville yrittäjille, Nestor-järjestelmän tuoma lisäarvo näkyy laadukkaampana palveluna, säännöllisenä viestintänä ja mahdollisuutena vaikuttaa toimintaamme asiakaspalautteen kautta, summaa Jokilampi.

Pinjalla huolehditaan meistä ja tiedetään koko ajan, missä mennään.

Taina Jormanainen, Suomen Uusyrityskeskukset ry

Suomen Uusyrityskeskukset ry logo

Lue lisää

Dekati-menestystarina
Ketterä ohjelmistokehitys
ICT-palvelut

Lisätietoja

Tommi Särkkä
tommi.sarkka@pinja.com
+358 41 4491 264