Haaste: Tuotantotehokkuuden ja -ohjauksen kehittäminen

SSAB:n Oulaisten tehdas valmistaa ja varustelee teräsputkia. Paalujen varustelun osalta haluttiin panostaa tuotantotehokkuuden ja ohjauksen kehittämiseen. Kasvavat tuotantovolyymit ja toimitusten projektiluonteisuus aiheuttivat omalta osaltaan haasteita.

Hankkeessa pyrittiin selvittämään muun muassa maksimikapasiteettia ja eri kehitystoimenpiteiden vaikutusta siihen. Tavoitteena oli myös löytää tehokkaimmat tavat ohjata materiaalivirtoja ja lisätä jalostavan työn osuutta läpimenoajasta. Samalla etsittiin pullonkauloja ja keinoja niiden avartamiseen.

Ratkaisu: Toteutettiin paaluvarustelun tuotannon nykytilan analysointi ja kehityssuunnitelma

Projektin määrittelyn jälkeen toteutettiin datapohjainen ABC-analyysi tuotteiden ominaisuuksien, varustelujen ja volyymien suhteen kehitystoimenpiteiden priorisoimiseksi. Nykytilan analysointiin kuului myös tuotannon havainnointi potentiaalisen hukan ja ongelmien tunnistamiseksi.

Tältä pohjalta SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet. Pinja rakensi varustelusta simulointimallin, jolla päästiin testaamaan eri kehitystoimenpiteiden ja ohjaustapojen vaikutusta kapasiteettiin.

Selvitys vahvisti suunnitelmaa kehitystoimenpiteiden etenemisjärjestykselle. Investointisuunnitelmille saatiin takaisinmaksuajan perusteet”, kertoo Marko Kuitunen, Head of Product Portfolio and Process Management

“Selvitys vahvisti suunnitelmaa kehitystoimenpiteiden etenemisjärjestykselle. Investointisuunnitelmille saatiin takaisinmaksuajan perusteet”
Marko Kuitunen, Head of Product Portfolio and Process Management

Marko Kuitunen

Head of Product Portfolio and Process Management

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

PKC

”Inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu, kun mittaus tehdään koneellisesti ja systemaattisesti jokaisesta tuotteesta. Ratkaisun avulla säästetään niin työtunneissa kuin materiaalimäärissäkin.”

Valtra

”Pinjalla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, mm. ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys- ja tietoverkkosuunnittelussa.”

Rocla

”Simulaattorin ansiosta meillä on mahdollisuus tehdä testit entistäkin tarkemmin, paremmin ja tehokkaammin.”