Haaste: ERP:n työvälineisiin ja Excel-taulukoihin perustuvalla, staattisella ja jäykällä tuotannonsuunnittelulla oli vaikea vastata liiketoiminnan haasteisiin

Snellman-konserni tuottaa lihajalosteita ja valmisruokaa. Sen suurimmassa tehtaassa Pietarsaaressa työskentelee noin 900 henkeä. Lihantuotanto on monimutkainen ja herkkä prosessi: on hallittava mitä eläimiä milloinkin tuodaan ja kuinka paljon, missä järjestyksessä eläin leikataan jne. Tuotannon tulisi myös vastata joustavasti kysynnän muutoksiin – lihaa ei voi tuottaa suuria määriä varastoon.

ERP:n työvälineisiin ja Excel-taulukoihin perustuvalla, staattisella ja jäykällä tuotannonsuunnittelulla oli vaikea vastata liiketoiminnan haasteisiin.

Parantunut suunnittelu on auttanut optimoimaan varastotasoja ja säilyvyyttä, mikä tarkoittaa selkeitä kustannussäästöjä

Ratkaisu: Pinjan iPES-järjestelmä tuotannon hienosuunnittelun optimointiin

Snellman-konserni käynnisti vuonna 2017 kaikkien tehtaiden valmistuksenohjauksen uudistushankkeen. Tuotannon hienosuunnitteluun valittiin Pinjan iPES-järjestelmä, jonka käyttöönotto ja integroiminen tuotantojärjestelmä (MES) Wonderwareen tullaan tekemään vaiheittain. Hienosuunnittelu mahdollistaa tuotannon suunnittelemisen ja optimoinnin osastoittain aina minuuttitasolle asti.

Toinen merkittävä panostusalue on Sales & Operations Planning -prosessi, jossa Snellman-konserni tulee ottamaan käyttöön uusia toiminnallisuuksia vuonna 2017. Myyntiennusteet ohjaavat tuotannonsuunnittelua. Ennusteet voivat muuttua lyhyelläkin aikavälillä, ja siksi tuotannon tulee pystyä reagoimaan nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin.

Pinjan ja Snellmanin yhteistyö alkoi jo vuonna 2013, jolloin aloitettiin tuotannonsuunnittelusta – paljonko mitäkin tuotetta minäkin päivänä valmistetaan – ja lihataseesta eli eläinten ja eri ruhonosien tuotannon tasapainottamisesta.

Nopeasti tuotannonsuunnittelun käyttöönoton jälkeen kehitettiin ostobalanssia. Lihatuotteet vaativat luonnollisesti monenlaisia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja; kun tuotannonsuunnittelu on hallittua, on helpompi ostaa oikea määrä oikeita materiaaleja oikeaan aikaan.

Parantunut suunnittelu on auttanut optimoimaan varastotasoja ja säilyvyyttä, mikä tarkoittaa selkeitä kustannussäästöjä”, kertoo John Aspnäs, tietohallintojohtaja, Snellman-konsernista.

"Pakkasvarastoa on voitu vähentää yli 20% ja päiväyksistä johtuva hävikki on vähentynyt 25%. Vastaavasti prosessin alkupäässä raaka-ainetarpeita on voitu optimoida tarkemmin"
John Aspnäs, tietohallintojohtaja, Snellman-konserni

Selkeitä aika- ja kustannussäästöjä

Suunnittelun vaatima työaika on selvästi vähentynyt: nyt suunnittelijat voivat tulla normaalisti seitsemäksi työhön aiemman aamuviiden asemesta. Suunnitteluhorisontti on myös olennaisesti pidentynyt: ennen järjestelmän käyttöönottoa tuotantoa voitiin suunnitella päiväksi eteenpäin, nyt koko viikoksi. Juhlapyhien kysynnän piikit voidaan nyt myös ennakoida ja hallita paremmin.

Parantunut suunnittelu on auttanut optimoimaan varastotasoja ja säilyvyyttä, mikä tarkoittaa selkeitä kustannussäästöjä. Pakkasvarastoa on voitu vähentää yli 20% ja päiväyksistä johtuva hävikki on vähentynyt 25%. Vastaavasti prosessin alkupäässä raaka-ainetarpeita on voitu optimoida tarkemmin, kertoo konsernin tietohallintojohtaja John Aspnäs.

Muutosten hallinta ja ylipäätään kommunikaatio myynnin, suunnittelun ja tuotannon välillä on nopeutunut ja parantunut. PES:iä onkin tarkoitus laajentaa koko konsernin työvälineeksi MES:in rinnalla.

John Aspnäs

tietohallintojohtaja, Snellman-konserni

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Muovi-Heljanko

PES-järjestelmän avulla Muovi-Heljanko on parantanut tuotannon suunnittelun tarkkuutta.

Atria Suomi

”Meille on todella merkittävä muutos, että saamme esimerkiksi päivitettyä kysyntäennusteita lennosta, tarvittaessa jo samaksi päiväksi.”

Tasowheel

Tuotannonohjauksen kehityshankkeessa Tasowheel ja Pinja loivat yhdessä uusia toimintamalleja.