Haaste: Terminaalitoimintojen sujuvan muutoksen varmistaminen SCA Logistics Sunsvallin satamaterminaalissa

SCA Logistics AB tarjoaa laajasti meri- ja maakuljetuspalveluja Euroopassa ja merten takaisiin kohteisiin. SCA Logistics oli lisäämässä konttikuljetusten volyymeja ja samalla vähentämässä roll-on/roll-off-kaseteissa siirrettäviä volyymeja.

Vastatakseen uusiin haasteisiin SCA Logisticsin Sundsvallin satamaterminaalin täytyi uudelleenjärjestellä toimintojaan ja terminaalin layoutia. SCA halusi varmistaa suuren muutoksen sujuvan toteutuksen. Tärkeimmät kysymykset liittyivät varastokapasiteettiin, laite- ja prosessikapasiteettiin sekä vuorojärjestelyihin. Pinja valittiin yhteistyökumppaniksi aiemman menestyksekkään yhteistyön perusteella.

Olemme erittäin tyytyväisiä simulointiprojektiimme ja yhteistyöhön ylipäätään.

Ratkaisu: Pinja rakensi terminaalista simulointimallin sisältäen prosessit, varastoalueet sekä käsittely- ja varastointilogiikat

Pinja rakensi terminaalista simulointimallin sisältäen prosessit, varastoalueet sekä käsittely- ja varastointilogiikat. SCA muodosti lähtöaineistot jotka kuvasivat tulevaisuuden volyymeja.

Aluksi terminaalista rakennettiin nykytilaa kuvaava malli, josta kerättiin historia-aineistoja käyttäen tulokset mallin oikeellisuuden varmistamiseksi. Seuraavassa vaiheessa tulevaa terminaalia kuvaava simulointimalli yhdistettiin tulevaisuuden aineistoihin.

"Simulointi loi erittäin hyvän pohjan projektissa tulevaisuudessa tehtävillä päätöksille."

Hyvää palautetta projektitiimiltä

SCA Logisticsin tiimi oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön, projektin toteutukseen ja tuloksiin. Projektitiimi antoi palautetta SCA Logisticsin projektitiimiltä:

“Olemme erittäin tyytyväisiä simulointiprojektiimme ja yhteistyöhön ylipäätään”.

”Projekti oli erittäin onnistunut”.

”Simulointi loi erittäin hyvän pohjan projektissa tulevaisuudessa tehtävillä päätöksille”.

“Saadut tulokset olivat meille erittäin tärkeitä”.

"Saadut tulokset olivat meille erittäin tärkeitä"

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Snellman

”Kommunikaatio myynnin, suunnittelun ja tuotannon välillä on nopeutunut ja parantunut.”

SSAB Oulainen

”Selvitys vahvisti suunnitelmaa kehitystoimenpiteiden etenemisjärjestykselle. Investointisuunnitelmille saatiin takaisinmaksuajan perusteet.”

Normet

Normet valitsi Pinjan PES-ratkaisun täydentämään Microsoft AX -tuotannonohjausjärjestelmäänsä.