Haaste: Läpinäkyvyyttä tuotannonsuunnitteluun

Sandvik Mining and Construction Turun tehtaalla valmistetaan kuljetus- ja lastauskoneita. Tehtaalla työskentelee noin 500 henkilöä, jotka kattavat kaikki liiketoiminnan alueet tuotekehityksestä myyntiin ja valmistukseen.

Tuotannon seuraamisessa ja tiedonkulussa oli haasteita; tuotannonohjaajan tuli selvittää suoraan tuotannosta, miten työt edistyvät ja sen mukaan muokata tuotantosuunnitelmaa. Manuaalista työtä oli paljon ja ongelmakohdista ei ollut riittävästi tietoa saatavilla.

PESin myötä läpinäkyvyys on parantunut suuresti ympäri organisaatiota.

Ratkaisu: Pinjan PES-järjestelmä hankittiin tehostamaan tehtaan tuotantoa ja helpottamaan tiedon kulkua niin tuotannon suunnittelusssa kuin tehtaan lattiatasollakin

Tehtaan tuotantosuunnitelmat vietiin Pinjan PES -järjestelmään. PES-järjestelmä hoitaa niin karkeamman voluumisuunnittelun kuin hienosuunnittelunkin. Myös materiaalipuutteiden seuranta toteutetaan järjestelmässä. Kumppanuusverkoston hallintaan tehtaalle toimitettiin PES -järjestelmän Partnerportal -ohjelma, jonka avulla tuotantosuunnitelmat näkyvät myös alihankkijoille.

“PESin myötä läpinäkyvyys on parantunut suuresti ympäri organisaatiota. Hyötyä on tullut kapasiteetin ja resurssien käytössä. Ne ovat tehostuneet merkittävästi. Lisäksi toimitusvarmuus on parantunut ja läpimenoajat ovat lyhentyneet.” Eero Plathin, tuotannonohjauspäällikkö, Sandvik Mining and Construction, Turku

"Toimitusvarmuus on parantunut ja läpimenoajat ovat lyhentyneet.”
Eero Plathin, tuotannonohjauspäällikkö, Sandvik Mining and Construction, Turku

Eero Plathin

Tuotannoohjauspäällikkö, Sandvik Mining and Costruction, Turku

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

PKC

”Inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu, kun mittaus tehdään koneellisesti ja systemaattisesti jokaisesta tuotteesta. Ratkaisun avulla säästetään niin työtunneissa kuin materiaalimäärissäkin.”

Valtra

”Pinjalla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, mm. ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys- ja tietoverkkosuunnittelussa.”

Rocla

”Simulaattorin ansiosta meillä on mahdollisuus tehdä testit entistäkin tarkemmin, paremmin ja tehokkaammin.”