Haaste: Läpinäkyvyyttä tuotannonsuunnitteluun

Sandvik Mining and Construction Turun tehtaalla valmistetaan kuljetus- ja lastauskoneita. Tehtaalla työskentelee noin 500 henkilöä, jotka kattavat kaikki liiketoiminnan alueet tuotekehityksestä myyntiin ja valmistukseen.

Tuotannon seuraamisessa ja tiedonkulussa oli haasteita; tuotannonohjaajan tuli selvittää suoraan tuotannosta, miten työt edistyvät ja sen mukaan muokata tuotantosuunnitelmaa. Manuaalista työtä oli paljon ja ongelmakohdista ei ollut riittävästi tietoa saatavilla.

PESin myötä läpinäkyvyys on parantunut suuresti ympäri organisaatiota.

Ratkaisu: Pinjan PES-järjestelmä hankittiin tehostamaan tehtaan tuotantoa ja helpottamaan tiedon kulkua niin tuotannon suunnittelusssa kuin tehtaan lattiatasollakin

Tehtaan tuotantosuunnitelmat vietiin Pinjan PES -järjestelmään. PES-järjestelmä hoitaa niin karkeamman voluumisuunnittelun kuin hienosuunnittelunkin. Myös materiaalipuutteiden seuranta toteutetaan järjestelmässä. Kumppanuusverkoston hallintaan tehtaalle toimitettiin PES -järjestelmän Partnerportal -ohjelma, jonka avulla tuotantosuunnitelmat näkyvät myös alihankkijoille.

“PESin myötä läpinäkyvyys on parantunut suuresti ympäri organisaatiota. Hyötyä on tullut kapasiteetin ja resurssien käytössä. Ne ovat tehostuneet merkittävästi. Lisäksi toimitusvarmuus on parantunut ja läpimenoajat ovat lyhentyneet.” Eero Plathin, tuotannonohjauspäällikkö, Sandvik Mining and Construction, Turku

"Toimitusvarmuus on parantunut ja läpimenoajat ovat lyhentyneet.”
Eero Plathin, tuotannonohjauspäällikkö, Sandvik Mining and Construction, Turku

Eero Plathin

Tuotannoohjauspäällikkö, Sandvik Mining and Costruction, Turku

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Normet

”Pinjan väki selvästi tuntee toimialansa. Tuote tukee hyvin juuri niitä asioita, joita näin asiakkaan näkökulmasta toivommekin. Erityisesti arvostamme talosta löytyvää prosessiosaamista.”

Patria Aerostructures

”Pinjalla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, mm. ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys- ja tietoverkkosuunnittelussa.”

Tasowheel

”Eri tuotantovaiheiden välinen, tuottamaton odotusaika lyheni meillä PESin myötä selvästi, arviolta noin 20 prosentilla. Lattialla on myös vähemmän keskeneräisiä töitä ja tuotantoon sitoutuneen pääoman määrä on pienentynyt.”