Punanaamio on hauskanpitoon ja naamiaisiin erikoistunut, vuodesta 1993 toiminut suomalainen yritys. Punanaamio maahantuo ja myy kaikkea hauskanpitoon liittyvää. Laajasta tuotevalikoimasta löytyy muun muassa peruukkeja, naamiaisasuja, naamareita, pilailuvälineitä, hupirekvisiittaa ja ammattilaistenkin käyttämiä maskeeraustarvikkeita.

Pinjan ja Punanaamion pitkään jatkunut yhteistyö sai jälleen merkittävän merkkipaalun verkkokaupan uudistuksen myötä. Tarvetta verkkokaupan uudistukselle ajoivat sekä vanhan Magento 1 version tuen loppuminen että kaupan visuaalisen ilmeen päivityksen tarve. Magento 2 oli looginen valinta uudeksi verkkokauppa-alustaksi, koska se vastasi erinomaisesti monikanavaisen liiketoiminnan vaatimuksiin. Lisäksi monikielisyys, laajennettavuus ja  Punanaamion tulevaisuuden kehitysnäkymät puolsivat Magento 2 -alustan valintaa.

Verkkokaupan uudistus toteutettiin Magento 2 -alustalle

Verkkokaupan uudistus tehtiin tehokkaasti Punanaamion tärkeimmän sesongin ulkopuolella, jolloin voitiin varmistaa projektin sujuva onnistuminen häiritsemättä liiketoimintaa. Projektissa pidettiin tärkeänä tunnistaa olemassa olevan, monta vuotta jatkokehitetyn Magento 1 -järjestelmän tärkeämmät toiminnallisuudet ja toteuttamaan ne myös uudessa verkkokaupassa. Uuden järjestelmän käyttöönotto on aina myös mahdollisuus tarkastella toiminnallisuuksia kriittisesti ja karsia pois turhaa. Uudessa toteutuksessa pyrittiinkin räätälöintien sijaan hyödyntämään mahdollisimman paljon Magento 2:n vakiotoiminnallisuuksia, jotka ovat jo lähtökohtaisesti Magenton vanhaa versiota laajemmat.

Suuri osa Punanaamion tarvitsemista edistyneemmistä toiminnallisuuksista, kuten kehittyneempi hakutoiminnallisuus, laajat tuotteen suodatusmahdollisuudet ja yhden sivun kassa, toteutettiin Pinjan valmiiksi kehittämillä Magento 2 laajennuksilla. Näin projektin laajuus saatiin pysymään nopeaan aikatauluun nähden sopivan kokoisena ja kustannustehokkaana. Verkkokaupan kehitykselle itse projekti on yleensä vain alkusysäys ja myös Punanaamion tapauksessa tarkoitus on edelleen kehittää asiakkaiden ostokokemusta ja ostopolun kokonaisuutta palvelemaan loppukäyttäjiä entistä paremmin.

Ulkoasun suunnittelussa haluttiin säilyttää Punanaamion persoonallinen ja tunnistettava brändi-ilme ja tuoda loppukäyttäjälle entistä parempaa käytettävyyttä. Verkkokauppa tukee ja palvelee tuote- ja saatavuustiedoillaan myös Punanaamion myymälöiden asiakaskuntaa verkkokatalogina ja tämän käyttötarkoituksen huomioiminen toteutuksessa oli yksi uudistuksen kulmakivistä. Suunnittelussa otettiin huomioon alusta asti mobiilikäytettävyys sekä mahdollisuudet hakukonenäkyvyyden parantamiselle.

Uudessa toteutuksessa pyrittiinkin räätälöintien sijaan hyödyntämään mahdollisimman paljon Magento 2:n vakiotoiminnallisuuksia, jotka ovat jo lähtökohtaisesti Magenton vanhaa versiota laajemmat.

Verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän saumatonta yhteistyötä

Myymälän kassojen ja tilausten käsittelyn taustajärjestelmänä Punanaamio on jo pitkään käyttänyt Pinjan kaupan alan toiminnanohjausjärjestelmää. Uudistuksessa taustatoiminnot säilyivät täten ennallaan ja parannuksia tehtiin lähinnä järjestelmien välisen tiedonsiirron reaaliaikaisuuteen ja sisältöön.

Olemassa olevat taustajärjestelmät ja siellä oleva tieto mahdollistivat sen, että migraatio Magento 1:stä Magento 2:een toteutettiin vain tuote- ja asiakastietojen osalta. Näin myös asiakkaan resurssit pystyttiin migraation osalta keskittämään tuotedatan oikeellisuuden varmistamiseen. Tässä, kuten kaikissa verkkokauppaprojekteissamme, vuosien saatossa hankitun hakukonenäkyvyyden turvaaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Magento 2 mahdollistaa entistä paremmin teknisen ja sisällöllisen hakukoneoptimoinnin, mikä näkyy jatkossa entistä parempana löydettävyytenä sekä Punanaamion brändin että tuotteiden ja tuotetietojen osalta. 

Projektin onnistumisen kannalta tärkeää on se, että pitkäaikainen yhteistyö on luonut asiakassuhteeseen avoimuutta. Tämä mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen lisäksi isonkin projektin läpiviennin tehokkaasti ja ketterästi toimien, toista kuunnellen ja toiselta oppien.  

Voit tutustua Magento 2 -verkkokaupan toteutukseemme täältä:

https://www.punanaamio.fi/