Uudentyyppinen tarkastusjärjestelmä tuo PKC:lle miljoonaluokan säästön

Johdin- ja kaapelisarjoja valmistava suomalainen PKC Group edustaa alansa huippua. Sen ajoneuvoelektroniikkaa, johtimia ja kaapeleita käytetään erityisesti kuorma- ja linja-autoihin, maanrakennuskoneisiin sekä maa- ja metsätalouskoneisiin. Kaapelisarjat valmistetaan johdin kerrallaan. Aiemmin johtimien ominaisuudet on tarkistettu satunnaisotannalla ja käsin – erän alussa ja lopussa.

PKC halusi kehittää tuotannon laatua ja tuotteiden mittaustarkkuutta uuden järjestelmän avulla. Asiantuntijaksi kehitystyöhön pyydettiin Pinja. Pinjan selvitti aluksi, mikä mittaustapa sopii parhaiten juuri tähän tarpeeseen. Sen jälkeen kartoitettiin ja hankittiin tarpeidenmukainen mittauslaite.

Hankintakonsultoinnin lisäksi Pinja vastasi mittausjärjestelmän suunnittelusta ja mittaustiedon käsittelystä. Tuotantoprosessin laatuvaihtelut näkyvät välittömästi online-mittauksissa ja laatupoikkeamiin voidaan puuttua välittömästi. Tuotantoprosessissa johtimet ja niiden liittimet liikkuvat nopealla vauhdilla. Tällaisen nopean ”vilahduksen” mittaaminen millin tuhannesosan tarkkuudella on erittäin haastavaa.

Valitun mittaustekniikan ansiosta se kuitenkin onnistuu. Ohuesta, noin 1,5 mm halkaisijan johtimesta, saadaan 50-80 mittausnäytettä vaikka se liikkuu noin 3 m/s. PKC:n mittaus- ja tarkastustekniikka on alalla täysin uutta ja tuo yritykselle huomattavaa kilpailuetua. Uusi järjestelmä parantaa mittaustarkkuutta merkittävästi ja lisää siten tuotteen toimintavarmuutta.

Inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu, kun mittaus tehdään koneellisesti ja systemaattisesti jokaisesta tuotteesta. Ratkaisun avulla säästetään niin työtunneissa kuin materiaalimäärissäkin. Ennen testattavan johtimen myötä meni aina kuparia hukkaan. Isojen volyymien ollessa kyseessä voidaan rahassa mitattuna puhua miljoonaluokan säästöistä.

Asiantuntijaksi kehitystyöhön pyydettiin Pinja. Hankintakonsultoinnin lisäksi Pinja vastasi mittausjärjestelmän suunnittelusta ja mittaustiedon käsittelystä.

logo_pkc_group

Lue lisää

National Instruments -menestystarina
Liikkuvat työkoneet ja liikenne

Lisätietoja

Miika Vehmanen
miika.vehmanen@pinja.com
+358 50 527 7529