Haaste: Tuotanolinjojen tehokkuuden kokonaisseuranta korostuu kiireessä

Pilkington Automotiven Tampereen tehdas leikkaa ja karkaisee työkoneiden, traktoreiden ja muiden ajoneuvojen laseja. Se on erikoistunut lyhyisiin sarjoihin, jolloin koneille tulee paljon lajivaihtoja.

”Otimme käyttöön Machine Track -koneseurantajärjestelmän, jotta saisimme selville lajivaihtojen todelliset kestot. Myös häiriöiden syyt ja kestot olivat keskeisen kiinnostuksen kohteena”, sanoo prosessinkehittäjä Jarkko Helén. Hän on tyytyväinen kokemuksiin, sillä häiriöajat ovat nyt selkeästi näkyvissä. Lisäksi pitempien historiatietojen valossa on helposti nähtävissä, minne päin tuotantoketjua ongelmat heijastuvat.

Osalla koneista seuranta on johtanut siihen, että kapasiteetti on kasvanut noin 20 prosenttia. Muutos ei olisi tullut näkyviin ilman automaattista koneseurantaa.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Koneseuranta paljastaa tuotannon pullonkaulat

Järjestelmän hyöty tulee suurista lajivaihtojen määrästä. Se korostuu Tampereen tehtaalla, joka pienenä yksikkönä ottaa vastaan lyhyitä sarjoja sekä vaikeita töitä. ”Muut tehtaat eivät ota vastaan tällaisia silppusarjoja, mutta me olemme erikoistuneet niihin”, Helén kertoo. Tuotantoketjujen seuranta on paljastanut myös selviä pullonkauloja. Samoin numerotieto paljastaa sen, mikä kone käy hyvin. Kun kaikki pysähdyksien syyt näkyvät, tuotannon kehittäminen on selkeällä ja kiistattomalla pohjalla.

Tampereen tehtaalla on noin 350 työntekijää, jotka työskentelevät erilaisissa päivä- ja vuorotyösykleissä. Työajat vaihtelevat konekohtaisesti ja tilauskannan mukaan. Tehtaan tuotanto pyörii täysillä ja siksi onkin oleellista saada käyntiastetta korkeammalle.

Tehokkuuden ja tuottavuuden seuranta on paljastanut muiden muassa tiettyjen tuotteiden häiriöalttiutta. Esimerkiksi työkalurikkojen ja tuotteen välinen yhteys näkyy nyt numeroina, ei pelkkänä käyttöhenkilöstön näppituntumana. Tämä paljastaa koneen häiriöalttiit osat. Lisäksi ohjelmisto on muokattavissa, jolloin kullekin koneryhmälle voidaan omat häiriö- ja odotussyynsä. Kun laitteet ovat erilaisia ja monipuolisia, tuotantohäiriöille ei ole olemassa mitään standardisyitä.

”Koneet ja niiden ylläpito ovat kalliita. Käyntiajan maksimoimisen lisäksi kunnossapidon nopeus tulee myös esille. Kun järjestelmä näyttää huollon tai korjauksen vaatiman todellisen ajankäytön, voidaan toimintaa näiltäkin osin parantaa”, sanoo Helén.

Projektista lyhyesti

1

Koneseuranta otettiin käyttöön, jotta lajivaihtojen todelliset kestoajat saataisiin selville. Myös tuotannon häiriöiden syitä ja kestoja haluttiin seurata.

2

Kun pysähdyksien syyt saadaan esiin, tuotannon kehittäminen on selkeällä ja kiistattomalla pohjalla.

3

Tuotantoketjujen seuranta on paljastanut selviä pullonkauloja, jotka ratkaisemalla kapasiteettia on saatu nostettua osalla koneista jopa 20%.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Fazer makeiset

Makeistehtaan lukuisat valmistuslinjat säteilevät kaikkiin laitoksen prosesseihin. Siksi kokonaiskäytettävyyden mittaaminen ja ongelmien paikallistaminen on erittäin tärkeää. Mittaustieto kertoo myös, paljonko rahaa säästyy.

Ifolor

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan jälkeen Ifolorilla on pystytty lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jopa 40 prosenttia. ”Novin avulla olemme pystyneet kehittämään tuotannon ja kunnossapidon välistä yhteistyötä. Huoltokutsut ja niiden tila ovat nyt kaikkien nähtävillä. Toiminta on läpinäkyvää ja kaikilla on käytössään reaaliaikainen tilannetieto.”

Olvi Group

”Käyttöönotto oli mutkatonta ja onnistui viikossa. Henkilöstö otti uudistuksen erittäin hyvin vastaan, eikä järjestelmästä ole tullut valituksia. Machine Trackin avulla pystymme havaitsemaan tuotannon ongelmat ja tunnistamme syyt niiden takana.”