Haaste: Huoltohenkilöstön ammattitaito ja -osaaminen haluttiin valjastaa hyötykäyttöön

Kunnossapito on oleellinen osa tuotannon kehittämistä, sillä huoltohenkilöstölle karttuu tietoa siitä, miten laitteita ja toimintoja pitäisi kehittää. Panda otti aikaisemmin ulkoistetun kunnossapidon takaisin omaan organisaatioon tehtaan siirron yhteydessä.

– Huoltohenkilöstöllä on paljon sellaista kokemusta ja tietoa, joka on oleellista koneiden ja prosessien hallitsemisessa. Sillä on myös oleellinen kehitysrooli, kun valmistuksen käyntiastetta hiotaan ylöspäin, kertoo sähkö- ja automaatioasiantuntija Arto Liimatainen.

Liimatainen jatkaa, että vaikka alihankintana ostettu kunnossapito on periaatteessa kustannustehokas, roolit eivät pysy selkeinä, sillä tässä tapauksessa ali- ja päähankkijan intressit ovat osin vastakkaiset. Erityisen hankala on juuri tiedon henkilöityminen, joka on kehitystyössä merkittävässä asemassa.

Olemme Pandalla tulleet siihen johtopäätökseen, että kunnossapito kuuluu yrityksen ydintoimintoihin

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu:
Oman kunnossapitojärjestelmän avulla data jää talteen

Pandalla on suunnilleen vuosikymmenen kokemus Pinjan järjestelmistä. Kunnossapitoa on seurattu ja ohjattu Maint by Pinja -järjestelmällä ja käytettävyyttä on kehitetty Machine Trackilla. Kun kunnossapito ostettiin ulkoa, käytti kunnossapitoyritys käytti myös Maint-järjestelmää. Muutoksen yhteydessä Panda hankki oman lisenssin, ja historiatiedot siirrettiin siihen.

– Meillä on lähes kahden vuosikymmenen ajalta kerätyt tiedot koneiden huoltohistoriasta. Ne siirrettiin vaivattomasti Pandan palvelimelle, kaikki tapahtui aikataulussa ja saimme tiedonsiirtoon hyvän tuen. Koesiirron jälkeen totesimme homman pelaavan, ja sitten vain koko datamäärä tuotiin ilman vaikeuksia tietojärjestelmäämme. Tässä helpotuksena oli se, että historiatieto oli aikoinaan määritelty meidän omaisuudeksemme.

Aikaisemmin ongelmana oli, että kaksi ohjelmaa toimivat eri yrityksien tietojärjestelmissä, jolloin niiden tietoja ei voitu liittää vaivattomasti yhteen. Esimerkiksi käynnin seurannassa havaittu pitkä tuotantokatkos ei siirtynyt suoraan kunnossapito-organisaatiolle selvitettäväksi. Liimatainen kertoo, että myös huolto haluttiin siirtää toteutuneiden käyttötuntien mukaan tapahtuvaksi, ja siksi käyntiaikatiedot haluttiin siirtää suoraan Machine Trackista Maintiin. Näin huollot kohdentuvat oikein ja oman organisaation työtaakka kevenee.

"Meillä on lähes kahden vuosikymmenen ajalta kerätyt tiedot koneiden huoltohistoriasta. Ne siirrettiin vaivattomasti Pandan palvelimelle, kaikki tapahtui aikataulussa ja saimme tiedonsiirtoon hyvän tuen."
Arto Liimatainen, sähkö- ja automaatioasiantuntija, Panda, Orkla Confectionary & Snacks Finland

Ohjelmistot yhteistyössä

Pinjalla on vuosikymmenien työn tuloksena karttunut vahva osaaminen liittyen erilaisten tuotannon, tutkimuksen ja tuotekehityksen sovelluksiin. Korkeanteknologian RFID-tuotannon erityinen prosessituntemus sekä testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmät ovat yksi Pinjan tarjoamien palveluiden erikoisosaamisalueista.

Smartracille toimitetut usean sukupolven testausjärjestelmät on kehitetty National Instrumentsin mittaus ja ohjauslaitteistojen sekä ohjelmistojen avulla. Pinja on ollut National Instrumentsin luotettu Silver Alliance-kumppani Suomessa jo yli 10 vuoden ajan ja tarjoaa suunnittelu, konsultointi ja kehityspalveluita NI:n laitteistoihin ja ohjelmistoihin laajan tuotantotiiminsä avulla.

Mutkaton ja ketterä yhteistyö

Pinjan molemmat ohjelmistot hoitavat tietyt tehtävät ja toimivat samalla yhteen. Machine Track seuraa koneiden käyntiä ja käyttöastetta ja antaa näin selkeän kuvan tuotannon toimivuudesta. Nyt se alkaa antaa myös huoltotilauksia ennalta asetetun käyntiajan täyttyessä. Tätä toimintoa kutsutaan termillä RTM, Real Time Maintenance. Myös pitkän seisokin sattuessa Machine Track reagoi lähettämällä siitä vikailmoituksen Maintiin. Tätä toimintoa kutsutaan lyhenteellä ACM, Automatic Condition Monitoring.

Tuotannon työntekijöillä on käytössään tuttu, selainpohjainen käyttöliittymä. Sen avulla voi kirjata järjestelmään vikailmoituksia ja kuitata erilaisten häiriöiden syyt järjestelmään. Liimatainen kertoo, että järjestelmän käyttö on lähes täydellistä, sillä ilman sitkeää ylläpitoa ei synny luotettavia käyttötietoja eikä raportointia.

"Tuotannon työntekijöillä on käytössään tuttu, selainpohjainen käyttöliittymä. Sen avulla voi kirjata järjestelmään vikailmoituksia ja kuitata erilaisten häiriöiden syyt järjestelmään."

Arto Liimatainen

Sähkö- ja automaatioasiantuntija, Panda, Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab

Projektista lyhyesti

1

Kunnossapito siirrettiin osaksi omaa organisaatiota, jotta kokemus ja ammattitaito toiminnan kehittämiseksi turvataan myös jatkossa.

2

Kunnossapitoa seurataan Maint by Pinja -järjestelmällä, käytettävyyttä kehitetään Machine Track by Pinja -järjestelmällä.

3

Molemmat ohjelmistot hoitavat omaa tehtäväänsä, mutta toimivat yhteen niin, että turhilta tiedonsiirroilta ja kirjauksilta vältytään.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Kuusakoski

Kuusakosken kierrätyskoneisto on kehitetty käsittelemään valtavat määrät metallia, muovia, kumia ja sähkölaiteromua. Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä auttaa Kuusakosken kunnossapitotiimiä pitämään konekannan iskussa.

Versowood

”Kaikki laitteet on viety kunnossapitojärjestelmän hierarkiakansioon, joten konekohtaiset tiedot löytyvät vaivattomasti. Muutenkin järjestelmän käyttö on loogista ja helppoa.”

Ifolor

”Novin käyttöönotto oli todella helppo, koska perustyö oli tehty jo Maintiin. Novi itsessään on käyttäjäystävällinen ja käyttöliittymä on selkeä.”