Haaste: Suuren tuotantomäärän myötä tuotannon tehokkuuden mittaaminen ja seuranta ovat keskeinen osa paahtimon päivärutiineja

Suomen suurin kahvitalo Oy Gustav Paulig Ab toimii myös Baltiassa, Venäjällä ja Venäjän naapurimaissa. Vuonna 1876 perustettu Paulig on edelleen perheyritys. Vuonna 2010 käyttöön vihityssä Helsingin Vuosaaren paahtimossa valmistetaan vuosittain yli 43 miljoonaa kiloa kahvia.

Paulig on kerännyt tuotantokoneilta tietoa Machine Track by Pinja -järjestelmän avulla jo vuodesta 2005. Suuren tuotantomäärän myötä tuotannon tehokkuuden mittaaminen ja seuranta ovat keskeinen osa paahtimon päivärutiineja.

”Ennen operaattorit kirjasivat esimerkiksi laadun raportoinnin paperilappusille ja nyt haluttiin saada kaikki paperien täyttely linjoilta pois. Samalla kun klikkaillaan järjestelmää, voidaan kätevästi kirjata sinne myös kaikki laadun mittaukset.”

Janne Nikula, prosessikehitysinsinööri, Oy Gustav Paulig Ab

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Tiedonkeruusta merkittävää hyötyä

Machine Trackin käyttöä laajennettiin entuudestaan Helsingin Vuosaaren paahtimossa. Tiedonkeruun lisäksi käyttöön otettiin mm. OEE-laskenta, tuoteseuranta, ajonäytöt operaattorien käyttöön, layout-näytöt, laatumittaukset sekä liitäntä Pinjan kunnossapitojärjestelmään.

Machine Trackiin on kytketty 25 kohdetta, mm. pussitus- ja pakkauskoneita. Järjestelmä laskee tuotantolaitteiston kokonaistehokkuutta, eli OEE-lukua. Machine Trackin lisäosia on otettu laajasti käyttöön, sillä Pauligilla on tavoitteena siirtyä reaaliaikaiseen prosessinseurantaan ja sitä kautta reagoida entistäkin nopeammin havaittuihin asioihin.

Huutoäänestyksestä tietoperustaiseen johtamiseen

Pauligilla ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön. Heidän mukaansa merkittävin hyöty tiedonkeruussa on, että saadaan selvyys mihin tuotannon kehittämisessä kannattaa panostaa. Toisaalta kerätty data on osoittanut, että tuotantokatkoksissa vika ei ole ollutkaan koneissa, vaan jossain muualla.

”Ennen asioita korjattiin huutoäänestyksen perusteella. Sen asioihin puututtiin, joka huusi kovimmalla äänellä. Nyt meillä on käytössä lahjomatonta tietoa, jonka perusteella voimme laittaa asioita tärkeysjärjestykseen”, Nikula toteaa.

Machine Trackin tuottaman datan seuranta on Pauligilla pitkäjänteistä ja päivittäistä. ”Istumme joka aamu datan äärellä ja tutkimme miten edellinen päivä on mennyt; joka aamu Machine Track antaa tiedot, jonka perusteella on hyvä lähteä uuteen päivään”, Nikula jatkaa.

Projektista lyhyesti

1

Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2005 saakka.

2

Järjestelmän laajennuksia on otettu käyttöön tarpeen mukaan.

3

Nykyään päätöksenteko perustuu kerättyyn dataan ja sen systemaattiseen analysointiin.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Fazer makeiset

Makeistehtaan lukuisat valmistuslinjat säteilevät kaikkiin laitoksen prosesseihin. Siksi kokonaiskäytettävyyden mittaaminen ja ongelmien paikallistaminen on erittäin tärkeää. Mittaustieto kertoo myös, paljonko rahaa säästyy.

Ifolor

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan jälkeen Ifolorilla on pystytty lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jopa 40 prosenttia. Novin avulla olemme pystyneet kehittämään tuotannon ja kunnossapidon välistä yhteistyötä. Huoltokutsut ja niiden tila ovat nyt kaikkien nähtävillä. Toiminta on läpinäkyvää ja kaikilla on käytössään reaaliaikainen tilannetieto.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”