Haaste: Voimakkaan tuotantovolyymien kasvun myötä Tornion tehtaiden sulatolla ja kuumavalssaamolla oli tarve varmistaa kapasiteetin riittävyys

Outokummun Tornion tehtaat on maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos. Samalla tehdasalueella sijaitsevat ferrokromitehdas sekä kaikki terästuotannon osastot: terässulatto, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamo. Voimakkaan tuotantovolyymien kasvun myötä Tornion tehtaiden sulatolla ja kuumavalssaamolla oli tarve varmistaa kapasiteetin riittävyys. Samalla haluttiin selvittää investointien tarvetta kapasiteetin saavuttamiseksi.

Ratkaisu: Pinja rakensi tuotantologistiset simulointimallit sulaton aihiologistiikasta ja kuumavalssaamon rullavarastosta

Pinja rakensi tuotantologistiset simulointimallit sulaton aihiologistiikasta ja kuumavalssaamon rullavarastosta. Yhteistyössä Outokummun tiimin kanssa malleihin sisällytettiin tuotannon reititykset, laitteet, varastot, rajoitteet ja kapasiteetit.

Lähtöaineistot perustuivat tulevaisuuden ennustettuihin tuotantomääriin. Saadut simulointien tulokset vastasivat hyvin myöhemmin toteutunutta kuormitustilannetta. Volyymien edelleen kasvaessa simulointeja myöhemmin tarkennettiin uudessa tilanteessa.

"Saadut simulointien tulokset vastasivat hyvin myöhemmin toteutunutta kuormitustilannetta."

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Wärtsilä

”Valitsimme Pinjan kumppaniksemme, koska heillä on vahvat referenssit simulointiprojekteista.”

SCA Logistics Sundsvall

”Simulointi loi erittäin hyvän pohjan projektissa tulevaisuudessa tehtävillä päätöksille.”

SSAB Oulainen

SSAB:lle paaluvarustelun tuotannon nykytilan analysointi ja kehityssuunnitelma.