Haaste: Kuinka voimalaitoksille tulevien materiaalivirtojen määrää ja laatua voidaan hallita automatisoidusti ja tarkasti?

Oulun Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Toppilan kahdella voimalaitoksella, aurinkovoimalalla sekä Laanilan ekovoimalaitoksella. Toppilan voimalaitoksilla käytetään polttoaineina puuta ja turvetta, Laanilan ekovoimalaitoksella taas syntypaikkalajiteltua yhdyskunta- ja teollisuusjätettä. Tavaran vastaanoton sujuvuus pitää voimakkaasti kasvavan Oulun alueen rattaat pyörimässä.

Aiemmin poltettavan materiaalin laadun ja määrän hallinta sekä raportointi oli hankalaa. Ongelmia aiheuttivat tilanteet, joissa laitoksella oli esimerkiksi liian vähän tai liikaa polttoainetta ja jätettä suhteessa tuotantoon.

Ei olisi mitään mahdollisuuksia naputella kaikkia raportteja käsin Excelissä.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Once® by Pinja -järjestelmä auttaa hallitsemaan monitahoista logistiikkaa ja viestintää

Oulun Energian tarpeita vastaava Once® by Pinja -järjestelmä toimii apuna kaikkien tulevien ja lähtevien materiaalivirtojen tiedonhallinnassa. Once hoitaa kuormien punnitukset, laboratorioanalyysit, varastotaseiden hallinnan sekä polttoainetoimittajiin liittyvät tiedot ja sopimukset.

Once-ratkaisu on tehostanut ja automatisoinut Oulun Energian koko toimitusketjua ja raportointia. Järjestelmä auttaa asiakaspalvelun ja laitoksen käytännön toiminnan lisäksi lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä.

”Ei olisi mitään mahdollisuuksia naputella kaikkia raportteja käsin Excelissä. Meille tulee niin paljon tapahtumia päivittäin eri laitoksille.” Paavo Puolitaival, Oulun Energia

Kehittymistä käsi kädessä

Once® by Pinja -järjestelmä ja sen edeltäjä PAS ovat kehittyneet yhdessä Oulun Energian kanssa jo vuodesta 1989 lähtien. Yhteistyö on ollut molempien kannalta hedelmällistä. Energiayhtiön toiveet ja ehdotukset ovat vaikuttaneet Oncen kehitykseen muun muassa tavaran purkamiseen liittyvässä logistiikassa.

– Me ollaan itse aktiivisesti otettu kantaa, mitä halutaan järjestelmältä. Järjestelmän toimittaja on antanut meille esityksensä, ja sen pohjalta sitä on ryhdytty kehittämään, kuvailee voimalaitosten vastaanotosta ja logistiikasta vastaava Paavo Puolitaival.

– Oulun Energia on asiakkaistamme eniten vaikuttanut Oncen energiatuotannon polttoainetietojen hallintajärjestelmän kehittymisessä, kiittää Pinjan järjestelmäasiantuntija Hannu Lepola.

Myös monet Oulun Energian yhteistyökumppanit ja asiakkaat käyttävät Oncea, joka skaalautuu isoille ja pienille toimijoille. Alueelle onkin muodostunut varsinainen Once-ekosysteemi, jossa energiayhtiön lisäksi esimerkiksi alueellinen jätehuoltoyhtiö Kiertokaari Oy, Gasum Oy:n biokaasulaitos, Taminco Finland Oy:n kemikaalitehdas, Air Liquide Oy, Turveruukki Oy, Laanilan Voima Oy, kuljetusyritykset ja laboratoriot hyötyvät jaetusta tiedosta.

Oululaisessa energiantuotannossa puhaltavat muutoksen tuulet uudella vuosikymmenellä. Kahdesta puuta ja turvetta hyödyntävästä Toppilan yksiköstä vanhempi korvataan syksyllä 2020, kun hiilidioksidipäästöt puolittava Laanilan biovoimalaitos avataan. Once on mukana muutoksessa.

Kuva: Oulun Energia

Projektista lyhyesti

1

Once on auttanut automatisoimaan voimalaitosten ja jätteenpolttolaitoksen polttoaine- ja materiaalilogistiikkaa, raportointia ja laskutusta.

2

Yhteisessä järjestelmässä jaettu tieto hyödyntää koko hankintaketjua.

3

Oulun Energian yhteistyö tuotekehityksessä on auttanut kehittämään järjestelmää jo vuodesta 1989 saakka.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Gasum

”Once® by Pinja -järjestelmän reaaliaikaisen seurannan avulla näemme nyt, tuleeko laitoksillemme sopiva määrä jätekuormia tuotantotarpeeseen nähden.”

Pori Energia

”Saamme Oncesta ajantasaista tietoa, joka puolestaan helpottaa meidän polttoaineen hankinnan suunnittelutyötä.”

Kuopion Energia

”Tiedon vienti järjestelmään ja erilaisten koosteraporttien saanti sieltä ulos ilman virheitä ja viiveitä on kullanarvoista.”