Haaste: Oulun Energian panostaessa kiertotalouteen materiaalivirtojen hallinta korostuu ja yhteiskunnan osoittamat raportointivelvoitteet lisääntyvät

Syksyllä 2020 valmistuvassa Ruskon jätteiden lajittelulaitoksessa erotellaan kierrätettäväksi rakennus- ja purkujätteistä sekä kaupan ja teollisuuden tuottamasta pakkausjätteestä muun muassa muoveja, kuituja, lasia ja metalleja. Materiaalihyötykäyttöön, kuten uusiomateriaaliksi tai maanrakentamiseen, on mahdollista saada noin kolmannes laitoksen vastaanottamasta jätteestä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte käytetään polttoaineena ja jalostetaan energiaksi Oulun Energian voimalaitoksissa.

Tavaran vastaanoton ja edelleen lähettämisen sujuvuus, sekä koko hankintaketjun hallinta on tehokkaan toiminnan elinehto. Yhä monimutkaisemmaksi käyvää ketjua ja sitä koskevaa raportointia sekä materiaalitoimittajien että yhteiskunnan suuntaan ei voi enää hoitaa Excelillä.

Asiakaspalvelun taso on parantunut Oncen käyttöönoton myötä.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Once® by Pinja -järjestelmä otetaan käyttöön hallinnoimaan lajittelulaitoksen materiaaliliikennettä ja raportointia

Oulun Energia löysi ratkaisun läheltä, sillä yhtiö on käyttänyt voimalaitoksissaan Pinjan Once-järjestelmää ja sen edeltäjää PASia jo vuodesta 1989. Kokemukset ovat olleet hyviä.

– Olemme pystyneet voimalaitospuolella kehittelemään meille soveltuvia asioita. Siksi oli uskoa, että tämän kumppanin kanssa pystytään kehittämään asioita myös täällä kiertotalous- ja jätepuolella, sanoo kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Kiertotaloushankkeen osalta työ on vielä aika alussa, mutta tulevaisuus näyttää Harju-Autin mukaan lupaavalta. Oncen toimintoja on otettu käyttöön nopeaan tahtiin.

”Ollaan laitettu perustoimintoja kuntoon, jotta esimerkiksi vaakaustoiminnot toimisivat hyvin kaikille eri aineille ja pystyisimme seuraamaan tavaran liikkeitä.” Heikki Harju-Autti, Oulun Energia

– Ollaan laitettu perustoimintoja kuntoon, jotta esimerkiksi vaakaustoiminnot toimisivat hyvin kaikille eri aineille ja pystyisimme seuraamaan tavaran liikkeitä. Tämän vuoden alusta siirryimme toteuttamaan omaa palvelutuotantoa jätteentoimittajille. Uskon, että kiertotaloushankkeessa otetaan käyttöön paljon samoja keinoja, mitä jätevirtojen hallintaan on tehty ekovoimalaitoksen osalta. Niitä vielä piirun verran jalostetaan kiertotaloushankkeen osalta. Täällähän materiaalivirtojen hallinta nousee vielä isompaan rooliin kuin mitä voimalaitoksella on.

Oncella tullaan hallitsemaan paitsi lajittelulaitoksen varastokirjanpito, myös kaikki sisään tuleva ja ulos lähtevä materiaaliliikenne. Yhtiö käyttää jo Oncea monipuolisesti päivittäiseen viestintään ja raportointiin.

– Asiakaspalvelun taso on parantunut Oncen käyttöönoton myötä. Esimerkiksi jätteenpolttolaitoksella meillä on vastaanottokatkoja tai -rajoituksia huomattavasti entistä harvemmin, Harju-Autti toteaa.

Monipuolinen työkalupakki

Uusia toimintoja otetaan käyttöön toiminnan laajetessa. Pian laitokselle tulee myös siirtokuormattua jätettä.

Once skaalautuu niin pienelle kuin suurelle jätealan toimijalle. Ouluun onkin syntynyt kiertotalouden ympärille varsinainen Once-ekosysteemi, sillä monet energiayhtiön yhteistyökumppanit ja asiakkaat käyttävät järjestelmää.

Once hoitaa esim. kuormien punnitukset, laboratorioanalyysit, varastotaseiden hallinnan sekä materiaalin toimittajiin liittyvät tiedot ja sopimukset. Jaettu tieto hyödyttää koko ketjua.

Puhtaampaan tulevaisuuteen

Oulun Energialla on kunnianhimoisia tavoitteita. Tuleva Laanilan biovoimalaitos auttaa yhtiötä kohti tavoitettaan olla hiilineutraali energiantuottaja 2030-luvun kuluessa. Once on matkassa mukana.

– Kiertotaloudessa materiaalivirtojen hallinta nousee vielä isompaan rooliin kuin mitä se voimalaitoksella on, arvioi kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Oulun Energian tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta yhtiön toiminnan kokonaisvaltainen tukijalka. Kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti kertoo tavoitteeksi toiminnan laajentamisen kauppa-, teollisuus-, rakentamis- ja purkujätteisiin.

– Uskon että lähdemme tekemään kiertotalousratkaisuja myös yhdyskuntajätteen puolelle. Meillä on siellä yhteinen kehityshanke Gasumin kanssa biokaasun tuottamiseksi orgaanisesta jätteestä, Heikki Harju-Autti ennakoi.

Kuva: Oulun Energia

Projektista lyhyesti

1

Kiertotaloudessa eri materiaalien suuri määrä luo painetta mittaamiselle ja raportoinnille.

2

Once auttaa kokonaisuuden hallinnassa.

3

Oulussa muutkin kiertotaloustoimijat käyttävät järjestelmää – on syntynyt “Once-ekosysteemi”.

4

Once auttaa Oulun Energiaa kestävän kehityksen tavoitteissa.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Gasum

”Once® by Pinja -järjestelmän reaaliaikaisen seurannan avulla näemme nyt, tuleeko laitoksillemme sopiva määrä jätekuormia tuotantotarpeeseen nähden.”

Oulun Energia

”Once-ratkaisu on tehostanut ja automatisoinut Oulun Energian koko toimitusketjua ja raportointia. Järjestelmä auttaa asiakaspalvelun ja laitoksen käytännön toiminnan lisäksi lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä.”

Kainuun Voima

”Aikaisemmin meillä meni polttoainetietojen käsittelyyn ja laskutusperusteiden laatimiseen kolme työpäivää kuukaudessa, jotta edes laskutuspyynnöt saatiin tehtyä. Nyt saamme energiapohjaiset laskutuspyynnöt 4-6 tunnissa ja ne lähtevät sähköisesti.”

Kuopion Energia

”Tiedon vienti järjestelmään ja erilaisten koosteraporttien saanti sieltä ulos ilman virheitä ja viiveitä on kullanarvoista.”