”Kaikkien aikojen paras tuotantoprojekti Opetushallituksessa”

Opetushallituksen Hyvät käytännöt -palvelussa koulutusalan ammattilaiset, kuten opettajat, ohjaajat ja rehtorit pääsevät jakamaan tietoa hyväksi havaitsemistaan menetelmistä ja toimintatavoista sekä tutustumaan muiden jakamiin tietoihin. Sosiaalisesta mediasta ja avoimen tiedon periaatteesta innoituksensa saanut palvelu avattiin käyttöön joulukuussa 2012.

Opetushallitus valitsi Pinjan julkisen tarjousmenettelyn kautta parhaana yhdentoista jätetyn tarjoajan joukosta. Projekti toteutettiin ketterillä menetelmillä.

– Erityistä kiitosta ansaitsee Pinjan panos järjestelmän kehittämiseen rakennusvaiheessa. He eivät vain täyttäneet ennalta asetettuja vaatimuksia, vaan myös innovoivat rakennusvaiheessa ja kehittivät järjestelmää eteenpäin jo ennen sen valmistumista, kertoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Juho Helminen.

– Järjestelmän suunnittelu oli hyvin käyttäjälähtöistä, käytettävyyssuunnittelija oli mukana koko projektin ajan isossa roolissa. Kokonaisuudessaan projekti osoittaa ketterien menetelmien vahvuuden projektin aikana tapahtuvissa muutoksissa ja lopputuotteen kehittämisessä, sanoo Olli Porkholm.

Laaja kokemus ketteristä menetelmistä

Pinjalla on laaja kokemus ketterien ohjelmistokehityksen menetelmien käyttämisestä. Yritys on toteuttanut lukuisia vaativia terveysteknologian järjestelmiä ketterillä menetelmillä ja järjestänyt koulutuksia alan asiantuntijoille ja päättäjille.

Olemme erittäin tyytyväisiä projektin etenemiseen edellä aikataulua ja korkealaatuiseen yhteistyöhön projektin aikana. Tämä oli mielestäni kaikkien aikojen paras tuotantoprojekti Opetushallituksessa

Juho Helminen, Erityisasiantuntija,
Opetushallitus

Opetushallitus logo

Lue lisää

BioMediTech-menestystarina
Ketterä ohjelmistokehitys
Palveluyritykset

Lisätietoja

Tommi Särkkä
tommi.sarkka@pinja.com
+358 10 347 2728