Suomalainen Okmetic kuuluu maailman kymmenen suurimman piikiekkojen valmistajan ryhmään. Omalla erikoisalueellaan, anturitekniikkaan sopivien piituotteiden alalla se on maailman tärkein. Kun monet merkittävät piikiekkojen valmistajat ovat vakavissa menekki- ja kustannusongelmissa, Okmetic on laajentamassa tuotantoaan.

Tuotantojohtaja Jari Ahtola sanoo, että laajennuspäätös on hyvin perusteltu. Sen pohjana on tarkka kuva siitä, miten tehdas on toiminut ja mitkä sen koneista ovat kokonaisuuden kannalta avainasemassa. Olemassa olevan tuotannon käyttöaste tiedetään tarkasti, joten investoinnista on voitu tehdä varsin tarkat laskelmat; laitoksen suorituskykyä ei ole tarvinnut arvioida näppituntumalta.

Tuotannon kehittämistä Lean-hengessä

– Vuonna 2003 aloitimme toiminnan systemaattisen kehittämisen Lean-hengessä. Tuotannon analyyttinen seuraaminen alkoi vuoden 2007 lopussa, kun yhdessä laiteessa otettiin käyttöön MachineTrack by Pinja -järjestelmä. Se osoitti heti, että piikiteiden katkaisusahan todellisesta kapasiteetista oli vielä 30 prosenttia käyttämättä, Ahtola kertoo.

Tehtaassa oli vain yksi kiteenkatkaisusaha, ja sen käyttöaste oli koko tuotannon kannalta kriittinen tekijä. Koko käyttöhenkilöstön tuntumana oli, että vanhan sahan rinnalle oli hankittava uusi saha. Vasta mittaus osoitti, että kapasiteetista menee hukkaan lähes kolmannes epärationaalisten käytäntöjen takia.

Nykyään järjestelmään on kytketty yli 120 laitetta. Koneiden hinnasta johtuen käyttöasteen kohottaminen merkitsee valtavaa säästöpotentiaalia tehtaan toimintakuluissa. Kun investointia voidaan lykätä muutamalla vuodella, seurauksena on resurssien vapautuminen muuhun käyttöön.

”Suurin hyöty Machine Track:ista tulee käyttöasteen seuraamisesta. Näin saamme faktatietoon perustuvan laskelman siitä, onko olemassa oleva kapasiteetti jo hyödynnetty ja onko investointitarve aito.”

Lue projektista lyhyesti

Tuntuva parannus

Okmeticissa on tehostettu käytäntöjä monin tavoin, ei pelkästään Machine Trackin avulla. Ahtola kertoo, että käyttöaste on kohonnut useilla laitteilla jopa 20 prosenttia. Seuranta paljastaa kuitenkin vielä paljon tehostettavia yksityiskohtia senkin jälkeen, kun kaiken luullaan olevan jo loppuun viritetty. Henkilöstö on ottanut koneiden valvonnan hyvin vastaan, ja koko prosessin mittaus auttaa parhaiden käytäntöjen omaksumisessa. Eri tuotantotiimien toimintatapojen erot näkyvät mittauksissa, jolloin parhaat työtavat voidaan ottaa käyttöön kaikissa ryhmissä.

Myös tuoteryhmien vaikutus tuotantotahtiin tulee näkyville, joten valmistuksen kannalta optimaaliset sarjat ja järjestykset saadaan esiin. Tämä auttaa erityisesti kapasiteetin ennustamiseen, eli tuotanto kykenee kertomaan myynnille varsin tarkasti toteutuvan valmistusajan, ja asetusaikojen tapaiset käytön viivästymiset ovat tiedossa varsin tarkasti jo etukäteen.

"Tuotannon analyyttinen seuraaminen alkoi vuoden 2007 lopussa, kun yhdessä laiteessa otettiin käyttöön MachineTrack by Pinja -järjestelmä. Se osoitti heti, että piikiteiden katkaisusahan todellisesta kapasiteetista oli vielä 30 prosenttia käyttämättä"
Tuotantojohtaja Jari Ahtola, Okmetic

Jari Ahtola

Tuotantojohtaja, Okmetic

Projektista lyhyesti

1

Tuotannon seuraamisessa siirryttiin näppituntumasta analyyttiseen koneseurantaan Machine Track by Pinja -järjestelmän avulla.

2

Koneseurantadatan ansiosta käyttöön on otettu työyhteisön parhaat toimintatavat sekä optimaaliset työmenetelmät.

3

Järjestelmän käyttöönoton myötä useiden koneiden käyttöaste on kohonnut jopa 20 %.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Orion

”Machine Trackin rooli Orionilla on merkittävä pakkauslinjojen häiriöseurannassa, tuotantonopeuden sekä tuotevaihtoaikojen mittaamisessa, päivittäisen tekemisen vakioinnissa ja tuotanto-ohjelman toteuman seurannassa sekä päivittäisjohtamisessa.”

Olvi Oyj

”Käyttöönotto oli mutkatonta ja onnistui viikossa. Henkilöstö otti uudistuksen erittäin hyvin vastaan, eikä järjestelmästä ole tullut minkäänlaisia valituksia. Machine Trackin avulla pystymme havaitsemaan tuotannon ongelmat ja tunnistamaan syyt niiden takana.”

Fazer Makeiset

”Machine Track on linkitetty koko Fazer-konsernissa käytössä olevaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. SAPista saamme tuotantosuunnitelman ja Machine Trackista puolestaan toteuman, joita voidaan sitten verrata toisiinsa.”