Haaste: Tuottavuutta, ennakointia ja työn laatua haluttiin parantaa

Nopeasti kasvavan teknologiayritys Normetin erikoisosaamista ovat maanalaiset rakennus- ja kaivosprosessit. Normet tarjoaa fyysisten koneiden lisäksi monenlaisia palveluja, huoltoa ja koulutusta. Yrityksen erityisiä vahvuusalueita ovat muun muassa betoniruiskutus, kalliolujitus sekä rakennuskemikaalit.

1200 henkeä työllistävässä yrityksessä halutaan kehittää toimintoja ja pyrkiä parannuksiin niin tuottavuuden, kannattavuuden kuin turvallisuudenkin saralla. Tuotanto-ongelmia oli havaittu muun muassa työvaiheiden ajoituksesta.

Pinjan väki selvästi tuntee toimialansa. Tuote tukee hyvin juuri niitä asioita, joita näin asiakkaan näkökulmasta toivommekin.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu:
Pinja toteutti PES-ratkaisun tukemaan olemassa olevaa tuotannonohjausjärjestelmää

Normet valitsi Pinjan PES-ratkaisun täydentämään Microsoft AX -tuotannonohjausjärjestelmäänsä. PES-ratkaisulla on ennakoitu ja simuloitu erityisesti tuoteosien ja materiaalien saatavuutta. Näin tuotantoa on osattu suunnitella varman tiedon pohjalta ja ilman kohtuutonta manuaalisen työn määrää.

– PESin käyttö on tuonut meille helpotusta monella osa-alueella: tuotannonsuunnittelussa, kokoonpanossa, karkea- ja hienokuormituksessa sekä operatiivisissa ostoissa, arvioi Normetin Iisalmen toimipisteessä työskentelevä Development Director Mikko Muona.

"– PESin käyttö on tuonut meille helpotusta monella osa-alueella: tuotannonsuunnittelussa, kokoonpanossa, karkea- ja hienokuormituksessa sekä operatiivisissa ostoissa."
Mikko Muona, Development Director, Normet

Lue lisää projektien kulusta

IT-muutokset ovat nopeita

Mikko Muona kehittää työkseen yrityksen laiteliiketoimintaan liittyviä ohjelmistoja ja prosesseja. Tonttiin kuuluu monenlaista parannus- ja tehostamistyötä muun muassa tietohallintoon, toiminnanohjaukseen ja CRM-ohjelmistoihin liittyen.

– Kehitystyötä tehdään meillä tiiviissä yhteistyössä tuotelinjan käytännön osaajien kanssa. Heiltä kuulemme vaatimukset ja toiveet tuotannon parantamiseksi, ja pyrimme sitten toteuttamaan muutokset toivotulla tavalla ICT-osastoakin läheisesti konsultoiden, Muona kertoo.

Pinjan kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 2012, jolloin Normet oli vaihtamassa ERP-tuotannonohjausjärjestelmäänsä ja halusi samalla miettiä laajemminkin erilaisia tapoja järjestellä tuotantoaan toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Mukaan haluttiin simulointimahdollisuus sekä aiempaa tarkempaa ja automatisoidumpaa tietoa materiaalien saatavuudesta.

– Selvitimme tuolloin monenlaisia vaihtoehtoja, ja Pinjan tarjoama ratkaisu tuki parhaiten esittämiämme vaatimuksia. Halusimme luopua tuotekomponenttien saatavuuden tutkimisesta käsipelillä ja parantaa osapuutteiden ennakointia. Sujuva tuotanto koostuu meillä monesta pienestä ja suuremmasta yksityiskohdasta, joten jos inhimillisen erheen takia jokin puuttuva osa jää meiltä huomaamatta, se voi vaikuttaa koko koneen valmistusaikatauluun. Koneet saattavat maksaa satojatuhansia euroja, joten tuotannon häiriintymiselle todella kertyy hintaa. Näiden tilanteiden välttämisessä on automatisoidusta ennakoinnista ehdoton apu.

Useiden työtuntien säästö jokaista konetta kohti

PESin käyttöönotto oli aloitettu vuonna 2012, ja vuonna 2017 siirryttiin kattavampaan yhteistyöhön. Tällä välin Microsoft AX 2012 -toiminnanohjausjärjestelmä oli kehittynyt eteenpäin ja PESistäkin oli julkaistu uudempi versio. Saataville oli tullut uusia, Normetiakin kiinnostavia ja hyödyttäviä ominaisuuksia.

– Tämän jälkimmäisen käyttöönottoprojektin myötä saimme käyttöön muun muassa PES:n web-version, jota voimme jakaa laajalle käyttöryhmälle Normetin organisaatiossa. Uusi käyttöliittymä on myös edeltäjäänsä huomattavasti käyttäjäystävällisempi. Laajemman käytön myötä olemme myös päässeet asteittain pois manuaalisesta tuotannon ennakoinnista ja Excel-taulukoiden käytöstä. PES tuo näkyvästi esiin sen, mikä oli aiemmin kovan, käsin tehtävän työn takana. Voimme käytännössä puhua useiden työtuntien säästöstä jokaista valmistettavaa konetta kohti, Muona arvioi.

Ajan ja vaivan säästämisen lisäksi myös tuotannon laatuun saatiin automaatiolla merkittävää parannusta.

– Manuaalisella työllä erehtymisen vaara oli merkittävästi suurempi, sillä kaikki osapuutteet eivät aina jääneet riittävän ajoissa haaviin. Siitä seuranneet ajoitusongelmat kertautuivat, koska yhden koneen valmistuksen viivästyessä viivettä tuli luonnollisesti myös jonossa seuraavana olleisiin tuotantoihin.

Seuraava askel: Microsoft Dynamics 365

Normet ottaa tuotannonohjauksessaan seuraavan askelen Microsoft Dynamics 365:n käyttöönoton myötä. Siirtymään liittyvä työ on parhaillaan käynnissä, ja ajatuksena on integroida PES nyt D365-ympäristöön.

– Haluamme totta kai nähdä, mitä uusia parannuksia uuden ERP-ympäristön myötä vielä saadaan. Tavoitteenamme on viedä simulointia aina vain tarkemmalle tasolle, MES-pohjaisen valmistuksenohjauksen suuntaan. Haluamme hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kaikessa missä se on järkevää, Muona sanoo.

Normet on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Pinjan kanssa

– PES toimii meillä tällä hetkellä hyvin. Pinjan väki selvästi tuntee toimialansa. Tuote tukee hyvin juuri niitä asioita, joita näin asiakkaan näkökulmasta toivommekin. Erityisesti arvostamme talosta löytyvää prosessiosaamista, sillä toimivasta yhteispelistähän tässä on kyse. Niin ihmisten kuin järjestelmienkin.

"Erityisesti arvostamme talosta löytyvää prosessiosaamista, sillä toimivasta yhteispelistähän tässä on kyse. Niin ihmisten kuin järjestelmienkin."
Mikko Muona, Development Director, Normet

Mikko Muona

Development Director, Normet

Projektista lyhyesti

1

PES:n käyttöönotto aloitettiin vuonna 2012 ja integraatiota syvennettiin 2017.

2

PES on helpottanut toimintaa monilla osa-alueilla tuotannonsuunnittelusta operatiivisiin ostoihin.

3

Työvaiheiden ennakointi on nyt parempaa.

3

Simulointia viedään jatkossa yhä tarkemmalle tasolle.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Patria Aerostructures

”Ilman Pinjan kanssa toteuttamaamme digitaalista ratkaisua seuraava kehitysvaihe automaation yhä laajemmaksi hyödyntämiseksi ei olisi mitenkään mahdollinen.”

Tasowheel

Tuotannonohjauksen kehityshankkeessa Tasowheel ja Pinja loivat yhdessä uusia toimintamalleja.

Muovi-Heljanko

PES-järjestelmän avulla Muovi-Heljanko on parantanut tuotannon suunnittelun tarkkuutta.