Haaste: Tuotannon kehittämisen tueksi kaivattiin asiantuntijoiden apua

Kotimaisen Nestor Cablesin tuotteet ovat osa tulevaisuuden älykkäiden kaupunkien selkärankaa ja infrastruktuuria. Valokaapeleiden ja kuparikaapeleiden sekä muiden valokuituverkkojen tarvikkeiden valmistaja on ollut jo vuosia Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttäjä ja nyt yhteistyötä päästiin hyödyntämään myös operatiivisen tuotannon kehittämissä.

– Haasteemme ovat tuotannon tehostaminen ja varaston optimointi, kuten lähes poikkeuksetta kaikilla valmistavan teollisuuden yrityksillä. Olimme tehneet sisäistä kehitystyötä jo pitkään, mutta kaipasimme rinnalle kumppania, joka auttaisi meitä kokonaisuuden viimeistelyssä sekä asioiden käytäntöön viemisessä, Nestor Cablesin tuotantojohtaja Olli Tuovinen tiivistää.

Nostan ehdottomasti hattua Pinjan asiantuntijoille, jotka hyvin äkkiä pystyivät näkemään,että  paras tulos saavutetaan kehittämällä sisäisiä prosesseja entistä tehokkaammiksi ja tuottavammiksi. 

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Sisäisten prosessien kehittäminen toi toivottuja tuloksia

Yhteistyö Pinjan kanssa aloitettiin kartoittamalla 5–6 tuotannon tehostamisen kannalta kriittistä kehityskohdetta. Pian löydettiin yhteinen näkemys siitä, miten prosessia kannattaa lähteä kehittämään. 

– Nostan ehdottomasti hattua Pinjan asiantuntijoille Teemu Roviolle ja Janne Lambergille, jotka hyvin äkkiä pystyivät näkemään, että ongelmiemme ratkaisu ei löydy uudesta järjestelmästä, vaan paras tulos saavutetaan kehittämällä sisäisiä prosesseja entistä tehokkaammiksi ja tuottavammiksi.  

Liikkeelle kehitystyössä lähdettiin yhden tuotantolinjan tuotevaihtoprosessien arvovirtakartoituksella. Arvovirtakartoitus on lean-menetelmä, jonka avulla pyritään löytämään tuotannossa olevaa hukkaa sekä keskeiset ongelmat ja pullonkaulat. Työskentelymetodiksi valittiin 2+2 päivää, joista kaksi ensimmäistä käytettiin alkukartoitukseen sekä yhteisen tahtotilan kirkastamiseen. 

– Käytännössä seisoimme tuotantolinjan vieressä ja kirjasimme ylös hyvin yksityiskohtaisesti mitä työvaiheita vaihdossa tapahtuu ja kuinka kauan ne vievät aikaa. Tämän jälkeen arvoimme, oliko kyseinen tapahtuma arvoa tuottava vai ei, eli oliko se aivan välttämätöntä tehdä juuri nyt vai olisiko se voitu siirtää toiseen ajankohtaan. 

Työskentely auttoi Nestor Cablesia ymmärtämään konkreettisesti mitä tuotevaihdossa tapahtuu sekä havaitsemaan hukkaa ja mahdollisia pullonkauloja ja ongelmakohtia. Työskentelyn edetessä määriteltiin myös tuleva tahtotila eli tavoite sille, kuinka tuotevaihdon haluttiin jatkossa sujuvan. 

Kartoituksessa esiin nousseita havaintoja ryhdyttiin ratkaisemaan seuraavien viikkojen aikana. Kaikille työvaiheille määriteltiin vastuuhenkilö ja aikataulu, jonka puitteissa kehitystyötä vietiin eteenpäin. Yhteistyö Pinjan asiantuntijoiden kanssa jatkui vielä kahden päivän ajan, jolloin kerrattiin asioita, joita tuotannossa oli muutettu tahtotilan saavuttamiseksi.

Nopeita tuloksia ja kestävää kehitystyötä

Erityisesti Tuovinen kiittää henkilökuntaansa positiivisesta ja kannustavasta otteesta prosessiin. 

– Lean-ajattelu oli meille tuttua jo entuudestaan ja uskon, että se edesauttoi asioiden etenemisessä niin nopeasti konkreettiselle toimenpidetasolle. 

Tuovisen mukaan tuotannon työntekijät olivatkin isossa roolissa muutoksessa. 

– Meille oli tärkeää, että ne ihmiset, joita muutos koskee, ovat osa prosessia. 

Kehitystyön ansiosta arvovirtakartoituksen kautta tarkastelun kohteena olleen linjan tuotevaihtoaika saatiin puolitettua. Pinjan Teemu Rovion mukaan tulos on upea osoitus siitä, miten nopeasti tuloksia on mahdollista saada aikaan. 

– Tulokset olivat näin hienoja, koska Nestor Cablesin asiantuntijat olivat sitoutuneita ja motivoituneita prosessiin. He suoriutuivat toimenpiteistä poikkeuksellisen hyvin ja on ollut ilo seurata, kuinka loistavasti asiat on viety käytäntöön, Rovio kiittää. 

Parasta asiassa on kuitenkin se, että työskentelyn innoittaman Nestor Cablesilla on tehty kaikille työpisteille vastaavankaltainen harjoitus sekä luotu uusia käytäntöjä mm. päivittäisjohtamiseen. Käytännön lean-työ on siis jalkautunut organisaatioon laajemminkin.  

Pinjaa Tuovinen kiittää riittävän maanläheisestä ja konkreettisesta lähestymistavasta. 

– Teemu ja Janne ovat käytännönläheisiä kavereita. Asiat vietiin heti konkreettisesti tuotantotiloihin ja he kuuntelivat työntekijöidemme kokemuksia ja näkemyksiä herkällä korvalla koko matkan ajan.

Projektista lyhyesti

1

Projektin alussa määriteltiin muutamia tuotannon tehostamisen kannalta kriittisiä kehityskohteita. Liikkeelle lähdettiin yhden tuotantolinjan tuotevaihtoprosessien arvovirtakartoituksella. 

2

Työskentelyn ansiosta tarkastelun kohteena olleen tuotantolinjan tuotevaihtoaika saatiin puolitettua.

3

Projektin jälkeen lean-menetelmät ovat jalkautunut organisaatioon laajemminkin.  Kaikille työpisteille on tehty vastaavankaltainen harjoitus sekä luotu uusia käytäntöjä mm. päivittäisjohtamiseen.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”

– Henrik Haavikko, käynnissäpitoinsinööri

SSAB Oulainen

Hankkeessa pyrittiin selvittämään muun muassa maksimikapasiteettia ja eri kehitystoimenpiteiden vaikutusta siihen. Tavoitteena oli myös löytää tehokkaimmat tavat ohjata materiaalivirtoja ja lisätä jalostavan työn osuutta läpimenoajasta. Samalla etsittiin pullonkauloja ja keinoja niiden avartamiseen.

Betset

”Määrittelyvaihe oli selvästi henkilöstöämme osallistava, ja sillä oli selkeä alku ja selkeä loppu. Pitkälti koimme niin, että Pinja fasilitoi tässä vaiheessa omaa työtämme ja opasti kehitystyössä oikeaan suuntaan.”

Harri Bergholm, kehitysjohtaja