Automaattinen konenäkötarkastus minimoi virheet

Pinja on toimittanut Nammo Lapuan patruunatehtaalle kaksi erilaista konenäkötekniikkaan perustuvaa hylsyntarkastusjärjestelmää. Tarkastuksen jälkeen vain laatukriteerit täyttävät kiväärinhylsyt saadaan jatkokäsittelyyn prosessissa. Ensimmäinen toimitus oli järjestelmä, jossa hylsystä tarkastetaan muotovirheet ja mikromittakaavan halkeamat. Toinen tarkastaa lisäksi hylsyn mitat eri kohdilta.

Mittarilla voidaan tarkastaa monen eri kaliiberin hylsyjä. Toimitukseen sisältyi kappaleenkäsittelyjärjestelmä, jolla iso hylsymäärä saadaan ohjattua tarkastuslinjoille yksitellen, kanta edellä. Tarkastuksessa hylsyn mitat varmistetaan ja valmistusprosessissa mahdollisesti syntyneet muotovauriot huomataan. Linjassa on kahdeksan tarkastusasemaa, joissa mitataan eri asioita. Järjestelmän läpi kulkee yksi hylsy sekunnissa.

Ratkaisu maksanut itsensä takaisin jo kolmesti

Aiemmin tarkastustyö tehtiin täysin visuaalisesti. Jokaisesta hylsystä tarkastettiin halkeamat – mitat tarkistettiin satunnaisotannalla. Pitkäjänteisyyttä ja tarkkaavaisuutta vaativassa työssä inhimillinen virhe on aina mahdollinen. Koska laadutus perustuu tarkastajan henkilökohtaiseen päätökseen, on lopputulos aina tarkastajan näkemyksen mukainen.

Koneellisessa tarkastuksessa tästä aiheutuva riski poistuu. Työ myös nopeutuu merkittävästi. Pinjan konenäköratkaisu perustuu laserkuvioon, joka piirtää 20 mm:n matkalle 19 viivaa. Virheellisen hylsyn kohdalla viivaan tulee ”lommo” ja kone hylkää virheellisen tuotteen. Tarkkuusprosentiksi on saatu 98, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

Konenäkötarkastus, jossa tarkistetaan sekä mitat että halkeamat on alalla uutta. Pinjan ratkaisu tuo Nammo Lapualle selkeää kilpailuetua. Investointi automaattiseen tarkastusratkaisuun on ollut Nammo Lapualle taloudellisestikin kannattava. Investoinnin takaisinmaksuaika oli ensimmäisellä järjestelmällä reilusti alle kaksi vuotta. Kuuden vuoden käyttöaika tarkoittaa sitä, että investointi on maksanut itsensä jo kolmeen kertaan takaisin.

Pinjan konenäköratkaisu perustuu laserkuvioon, joka piirtää 20 mm:n matkalle 19 viivaa. Virheellisen hylsyn kohdalla viivaan tulee ”lommo” ja kone hylkää virheellisen tuotteen.

nammo_lapua

Lue lisää

National Instruments -menestystarina
Konenäköjärjestelmät

Lisätietoja

Markku Lauttamus
markku.lauttamus@pinja.com
+358 40 587 7820