Haaste: Tuotantotiedon mittaaminen ja analysointi kaipasi systemaattista otetta

MSK Plast valmistaa muoviosia teollisuuden tarpeisiin reaktio- ja ruiskuvalutekniikalla. Muovituotteita valmistetaan kolmessa hallissa; reaktiovalulle on varattu yksi halli, ruiskuvalulle kaksi. Hankinta- ja kehityspäällikkö Lauri Isosaari kertoo reaktiovalun tulleen ruiskuvalun rinnalle vasta vuonna 2001.

Joitain vuosia sitten MSK Plastilla alettiin pohtia, miten tuotantotietoa saataisiin mitattua, kerättyä ja analysoitua systemaattisesti. Yrityksessä tutustuttiin eri toimittajien mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmiin. Machine Track by Pinja -tuotannonseurantajärjestelmä osoittautui parhaaksi ratkaisuksi yrityksen tarpeisiin.

Meillä ei yksinkertaisesti olisi ollut aikaa pitkien järjestelmämääritysten tekemiseen.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu:
Machine Track on auttanut tuotannon ongelmakohtien poistamisessa sekä tuote- ja laatuseurannan tehostamisessa

“Pinjan kotimaisuus, hinta-laatusuhde, saatavilla oleva tuotetuki, jatkuva tuotekehitys, hyvät asiakasreferenssit, lisämoduulit sekä järjestelmän visuaalisuus vakuuttivat meidät. Lisäksi Machine Track on myös helpompi ottaa käyttöön kuin monien muiden toimittajien tuotteet”, Isosaari tiivistää.

Machine Track otettiin käyttöön pienin askelin. Ensin se asennettiin yhteen ruiskuvalukoneeseen. Kun järjestelmä oli osoittanut toimivuutensa, koneiden määrää lisättiin kolmeen. Vähitellen järjestelmä asennettiin kaikkiin ruiskuvalukoneisiin sekä osaan jatkojalostuskoneista.

Tuotantotiloihin hankittiin layout-infonäytöt, joille koottiin järjestelmän kaikista koneista keräämät konekohtaiset tiedot.

“Värikoodien ansiosta infonäytöltä näkee kaikkien koneiden tilan yhdellä silmäyksellä. Lisäksi infonäyttö kertoo numerotietoa laatukuittauksista ja tuotantoerien valmistustilanteesta. Tuotannon viikkopalaverejakin on näppärä pitää infotaulujen luona”, tuotantoinsinööri Niko Hautala sanoo.

"Pinjan kotimaisuus, hinta-laatusuhde, saatavilla oleva tuotetuki, jatkuva tuotekehitys, hyvät asiakasreferenssit, lisämoduulit sekä järjestelmän visuaalisuus vakuuttivat meidät."
Lauri Isosaari, hankinta-ja kehityspäällikkö, MSK Plast

Hyviä tuloksia järjestelmän avulla

MSK Plastilla on käytössään myös Machine Trackin lisämoduulit, jotka mahdollistavat tuotteen laatuun liittyvät kirjaukset sekä tuoteseurannan. ERP-järjestelmän ja Machine Trackin välille rakennettiin integraatio, jonka avulla informaatio saadaan liikkumaan järjestelmien välillä.

ERP:stä saadaan siirrettyä esimerkiksi työjonoja, jotka voidaan jakaa yksittäisten koneiden kuormitusohjelmiin. Toiseen suuntaan voidaan puolestaan siirtää tietoa muun muassa valmistuneista tuotemääristä ja tuotteet valmistaneista henkilöistä.

“Meillä ei ollut aiemmin käytössä tuotannon hienosuunnittelutyökalua. Machine Trackin tuoteseuranta ei ole varsinainen hienosuunnitteluohjelma, mutta siinä on meidän tarvitsemamme ominaisuudet. Saimme sen helposti ja kustannustehokkaasti käyttöömme”, Isosaari kiittelee.

“Sen avulla olemme pystyneet tehostamaan selvästi tuoteseurantaamme. Nyt tuotantoa koskevat päätökset onnistuvat keskitetysti työnsuunnittelutasolla”, Hautala jatkaa.

Hautalan ja Isosaaren mielestä Machine Trackin käyttöönotto on ollut opintäyteinen matka. Panostukset ovat alkaneet nopeasti kantaa hedelmää.

“Mittaustiedon avulla olemme päässeet pureutumaan tuotannon ongelmakohtiin ja tekemään selkeitä parannuksia. Joidenkin koneidemme käyttöaste on jo parantunut 10–15 prosenttia. Kehitettävää vielä on, mutta olemme oikealla tiellä”, Isosaari sanoo tyytyväisenä.

Ruiskuvalupuolella saavutettujen onnistumisten myötä MSK Plast on ottanut Machine Trackin käyttöön myös reaktiovaluprosessissa. Positiiviset uutiset ovat kiirineet myös oman yrityksen ulkopuolelle. Järjestelmää otetaan parhaillaan käyttöön Pohjanmaanväylän toisella puolella toimivassa sisaryrityksessä, MSK Cabinsissa.

Lauri Isosaari

Hankinta- ja kehityspäällikkö, MSK Plast

Projektista lyhyesti

1

Tuotantotiedon mittaamista ja analysointia varten hankittiin Machine Track by Pinja -järjestelmä.

2

Positiivisten käyttökokemusten ansiosta järjestelmä on otettu käyttöön sekä ruisku- että reaktiovalukoneissa.

3

Järjestelmähankinnan myötä käyttöaste on kohonnut osalla koneista jopa 15 %.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Altia

”Se on suureksi avuksi kokonaisuuden seuraamisessa, että on yksi järjestelmä, johon kaikki tiedot tulevat. Tämä ei ole vain mittaamisen ja hallinnan työkalu, vaan kehittämistä ja johtamista varten.”

Tibnor

”Olemme jo käyttäneet saatua tietoa erilaisissa käyttöastetta ja käyttösuhdetta kohottavissa projekteissa. Kun todelliset tapahtumat näkyvät, tietoa on helppo käsitellä ja sen pohjalta on helppo tehdä ratkaisuja – luotettaviin numeroihin nojautuen.”

Teknikum

”Järjestelmän avulla alettiin kerätä tietoa sekoituskonelinjojen toiminnasta. Mittaamisen avulla onnistuttiin vähentämään katkojen määrää ja tuotannon ongelmakohtiin on päästy pureutumaan tarkemmin.”