Systemaattinen testaus nopeuttaa työtä ja vakauttaa laadun

”Lopputarkastamme Pinjan toimittamalla järjestelmällä murskaintemme toimivuuden ennen asiakkaalle luovuttamista. Tarpeisiimme räätälöity työkalu on ollut käytössä jo vuodesta 2007, joten käyttökokemusta on kertynyt runsaasti. Järjestelmällä testataan vuosittain yli 200 konetta ja vielä niiden moottorit erikseen, eli yhteensä yli 400 vuosittaista testausta.

Automaatioon perustuvan testauksen ansiosta asiat tulee tarkastettua aina samalla kaavalla ja testaushistoriaa voidaan tarkastella pitkälläkin aikavälillä. Voimme mitata sillä useita arvoja keralla ja saatu data on vertailukelpoista. Testausympäristön käyttöönotto on muuttanut käytännön työtämme konkreettisesti. Työ on nopeutunut ja helpottunut huomattavasti.

Koeajaja kirjaa toimenpiteet suoraan tablet-tietokoneelle ja kerätty data on käytettävissä reaaliaikaisesti. Käyttäjille ”plug and play” -tyyppisen työkalun omaksuminen on ollut helppoa. Vaihtoehtona automaattiselle testaukselle olisi, että työ tehtäisiin käyttäen erillisiä manuaalisia mittalaitteita ja käyttäjät laatisivat vaadittavat dokumentit manuaalisesti. Jos kaikki testaukset tehtäisiin näin, meidän pitäisi ajaa kahdessa vuorossa ja tuplamiehityksellä.

Yksi automaatioon perustuvan testauksen tärkeimmistä hyödyistä on, että se poistaa inhimillisen virheen mahdollisuuden. Tuotannon laatuun saadaan näin vakautta ja havaittuihin virheisiin voidaan tarttua heti. Käytämme järjestelmää myös sisäisesti laatupalautteen keräämiseen tuotekehityksen tukena. Asiakkaillemme toimitamme raportointitietoa, joka puolestaan lisää tuotteidemme luotettavuutta ja prosessin läpinäkyvyyttä. Asiakas voi tutkia pdf-tiedosta läpikäydyt testit selkeinä graafeina kellonaikoja myöten.”

Järjestelmällä testataan vuosittain yli 200 konetta ja vielä niiden moottorit erikseen, eli yhteensä yli 400 vuosittaista testausta.

Jukka Kauranen, Työnjohtaja,
Metso Minerals Oy

logo_metso

Lue lisää

Valtra-menestystarina
Rocla-menestystarina
Testaus ja laadunvarmistus
Automaatio

Lisätietoja

Hannu Lepola
hannu.lepola@pinja.com
+358 10 347 2110