Haaste: Tuotannon ennustaminen, ja sen myötä myynnin suunnittelu, oli lyhytjänteistä ja muuttuviin tilanteisiin reagointi hidasta

Metsä Fibrella on Suomessa puolen tusinaa sahaa, jotka tuottavat sahatavaraa rakennus- ja muun teollisuuden tarpeisiin. Vuoteen 2015 asti joka sahalla oli omat työkalunsa tuotannon suunnitteluun. Excel ja laskin olivat ahkerassa käytössä, ja tuotannonohjauksen hallinta kullakin sahalla pitkälti yksittäisten henkilöiden osaamisen varassa.

Tuotannon ennustaminen, ja sen myötä myynnin suunnittelu, oli lyhytjänteistä ja muuttuviin tilanteisiin reagointi hidasta. Tarve toimintamallien ja työkalujen yhtenäistämiselle oli ilmeinen.

Päädyimme Pinjan PES-järjestelmään muun muassa siksi, että Pinjalla oli syvä ymmärrys tuotannonsuunnittelusta.

Ratkaisu: Pinjan PES-järjestelmä yhtenäisti Metsä Fibren sahojen toimintamallit

Esiselvitysten ja arviointien jälkeen yhteistyökumppani valittiin keväällä 2015. ”Päädyimme Pinjan PES-järjestelmään muun muassa siksi, että Pinjalla oli syvä ymmärrys tuotannonsuunnittelusta. Myös työkalun suunnittelunäkymä teki vaikutuksen: se oli ehdokkaista ainoa, joka kykeni niputtamaan tuotantoprosessin tukista lopputuotteeksi yhteen selkeään näkymään, kertoo Metsä Fibren sahojen kehityspäällikkö Juha Hirvasmaa.

”Meidän työtämme helpotti puolestaan se, että asiakkaamme oli selvittänyt tarpeensa huolellisesti etukäteen. Näin ei suinkaan aina ole”, valottaa ratkaisuarkkitehti Antti Halonen projektin lähtökohtia Pinjan puolelta.

Loppuvuoden 2015 aikana käytiin eri järjestelmien roolit läpi, määriteltiin toiminnallisuudet ja integroitiin PES Metsä Fibren ERP-järjestelmään. Asiakkaan puolelta loppukäyttäjät olivat jo määritysvaiheessa tiiviisti mukana.

“Suunnittelun läpinäkyvyys ja tarkkuus on kasvanut tavoitteiden mukaisesti läpi koko prosessin raaka-aineesta lopputuotteisiin. Myös ketteryys muutosten tekemiseen on parantunut merkittävästi.”

“Suunnittelun läpinäkyvyys ja tarkkuus on kasvanut tavoitteiden mukaisesti läpi koko prosessin raaka-aineesta lopputuotteisiin. Myös ketteryys muutosten tekemiseen on parantunut merkittävästi.”
Juha Hirvasmaa, kehityspäällikkö, Metsä Fibre

Lisää tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä tuotannonsuunnitteluun

Lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli ja yhtenäiset suunnitteluprosessit järjestelmällä, jota eri organisaatiotasot käyttävät mielellään. ”Suunnittelun läpinäkyvyys ja tarkkuus on kasvanut tavoitteiden mukaisesti läpi koko prosessin raaka-aineesta lopputuotteisiin. Myös ketteryys muutosten tekemiseen on parantunut merkittävästi”, kertoo Juha Hirvasmaa. Tuotanto on nyt mahdollista suunnitella tarkasti viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla eteenpäin, ja kokonaismyyntitilanne nähdään tarvittaessa reaaliaikaisesti niin sahoittain kuin puulajeittain.

Kun joka sahalla on käytössä samat työkalut, on myös henkilöistä riippuvaiset toiminnan riskit ollut helppo eliminoida: naapurisahalta pyydetty tuuraaja pääsee lennosta työhön kiinni tuotannon häiriintymättä.

Juha Hirvasmaa

kehityspäällikkö, Metsä Fibre

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Patria Aerostructures

Pinjan digitalisoi Patrian tuotannon, tuotannonsuunnittelun ja tuotannonohjauksen.

Atria Suomi

”Olemme PESin myötä siirtyneet aidosti tietopohjaiseen johtamiseen. Käytettävissä oleva data on ajantasaista ja luotettavaa, ja siten on myös helpompi seisoa tekemiensä päätösten takana. ”

Sandvik

“PESin myötä läpinäkyvyys on parantunut suuresti ympäri organisaatiota. Hyötyä on tullut kapasiteetin ja resurssien käytössä. ”