Haaste: Löytää optimaaliset tavat hyödyntää valmistusprosessia ja siirtologistiikkaa

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin tuottaja. Husumin kartonki- ja sellutehdasintegraattiin on vastikään rakennettu erittäin moderni taivekartonkikone. Husumin kartonkitehtaalla oli meneillään merkittävä investointi uuteen valmistusprosessiin.

Tavoitteina oli löytää optimaaliset tavat hyödyntää valmistusprosessia ja siirtologistiikkaa. Samalla tutkittiin tuotannonsuunnittelun ja tuotejakauman muutosten vaikutuksia prosessien ja varastojen kuormituksiin.

Projektin sisältö kyettiin määrittelemään jo ennen toimitussopimuksen syntymistä sellaisella tarkkuudella, että projektin läpivienti onnistui sovitun suunnitelman mukaisesti.

Ratkaisu: Analysointimenetelmäksi valittiin dynaaminen simulointi

Projekti käynnistyi määrittelyllä, jossa tarkennettiin tavoitteet, tutkimuskysymykset, prosessin kuvaukset ja lähtötiedot. Metsä Boardin projektitiimi kokosi simuloinnin edellyttämät lähtötiedot ja prosessikuvaukset. Pinjan tiimi puolestaan rakensi prosessista dynaamisen simulointimallin, jonka avulla tutkittiin prosessin käyttäytymistä erilaisissa skenaarioissa.

"Pinja piti hyvin huolta siitä, että tutkimuskysymykset tulivat selvästi määritellyksi projektin alussa."
Matti Ketonen, Vice President, Business Development, Metsä Board

Tuotannon pullonkaulat tulivat esille

”Pinja piti hyvin huolta siitä, että tutkimuskysymykset tulivat selvästi määritellyksi projektin alussa. Kysymyksiin saatiin vastaukset ja niiden myötä myös lisäselvitystarpeet tulivat riittävän selkeästi dokumentoiduiksi.” kertoo Matti Ketonen, Vice President, Business Development Metsä Boardilta.

”Varmistuimme tuotannollisten pullonkaulojen sijainnista erilaisissa tuotantotilanteissa. Lisäksi pystyimme tutkimaan niiden merkitystä sekä arvioimaan muutoksia, joilla tuotannonsuunnittelun keinoin voidaan edesauttaa pullonkaularesurssien kuorman jakautumista. Projektin sisältö kyettiin määrittelemään jo ennen toimitussopimuksen syntymistä sellaisella tarkkuudella, että projektin läpivienti onnistui sovitun suunnitelman mukaisesti.”

Matti Ketonen

Vice President, Business Development

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Wärtsilä

Valitsimme Pinjan kumppaniksemme, koska heillä on vahvat referenssit simulointiprojekteista.

SCA Logistics Sundsvall

”Simulointi loi erittäin hyvän pohjan projektissa tulevaisuudessa tehtävillä päätöksille.”

SSAB Oulainen

SSAB:lle paaluvarustelun tuotannon nykytilan analysointi ja kehityssuunnitelma.