Haaste: Kasvun myötä kunnossapidon laitemäärä kaksinkertaistui ja kunnossapitojärjestelmältä kaivattiin mahdollisuutta mobiilikäyttöön sekä laajennusmahdollisuuksia tulevia kehitystarpeita ajatellen.

Keravan Energia valitsi käyttöönsä Maint-järjestelmän uuden biovoimalan valmistumisen jälkeen vuonna 2009. Viisi vuotta myöhemmin tilalle hankittiin Novi by Pinja-kunnossapitojärjestelmä, jonka ominaisuudet vakuuttivat tuotantoliiketoiminta johtaja Sami Kotimäen ja kunnossapitoinsinööri Markus Lehden.

– Maintiin verrattuna Novi on erityisesti mobiililaitteilla helppokäyttöisempi. Järjestelmä tarjoaa myös enemmän mahdollisuuksia jatkokehitystä ajatellen, kertoo Lehti.

Nyt tiedot eivät ole vain ihmisen muistin varassa, vaan jokainen havaittu vika on varmasti järjestelmässä ja jokaisen saatavilla on tieto siitä, mitä vuosihuolloissa täytyy korjata. Manuaalisesta käsin kirjauksesta on päästy eroon kokonaan.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Novi toi avun päivittäisjohtamiseen sekä arjen tekemiseen

Nykyään Keravan Energia käyttää Novia kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä turvallisuushavaintojen kirjaamiseen ja reittihuoltojen organisointiin.

Näiden lisäksi Noviin kuuluvat Käyttöpäiväkirja ja ilmoitustaulu ovat hyvin tärkeä osa voimalaitoksen päivittäisessä toiminnassa. Käyttöpäiväkirjaan merkitään työvuoron aikana havaitut asiat, joihin seuraavien vuorojen halutaan kiinnittävän huomiota. Suoranaisten vikojen ja häiriöiden lisäksi huomio voidaan kiinnittää sellaisiin ilmiöihin, jotka saattavat liittyä johonkin mahdollisesti kehittymässä olevaan ongelmaan. Ilmoitustaululle kirjataan pysyväisluonteisia tiedotteita, jotka ennen kirjattiin tussitauluihin.

– Päiväkirjan ja ilmoitustaulun ulkoasu, hakukentät ja toiminnallisuudet ovat räätälöity juuri haluamiksemme ja siitä onkin tullut kiitosta käyttäjiltä. Erityisesti käytön helppous on saanut kiitosta ja se onkin käytön kannalta tärkeä ominaisuus, Kotimäki kertoo.

Kunnossapito tehostui Novin ansiosta

Novi on tehnyt Keravan Energian kunnossapidon työnohjauksesta ja aikatauluttamisesta järjestelmällisempää.

– Nyt tiedot eivät ole vain ihmisen muistin varassa, vaan jokainen havaittu vika on varmasti järjestelmässä ja jokaisen saatavilla on tieto siitä, mitä vuosihuolloissa täytyy korjata. Manuaalisesta käsin kirjauksesta on päästy eroon kokonaan, kertoo Lehti tyytyväisenä.

Jatkossa Keravan Energialla on tarkoitus hyödyntää entistä paremmin Novin ominaisuuksia myös muun muassa alihankkijoiden käytön optimoinnissa ja työnohjauksessa. Lisäksi toimintaa on tarkoitus virtaviivaistaa ja kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi, muun muassa lisäämällä järjestelmän visuaalisuutta sekä kehittämällä ennakkohuoltoja reittihuoltosuunnittelun avulla.

Projektista lyhyesti

1

Taustalla yli kymmenen vuoden yhteistyökumppanuus kunnossapitojärjestelmien parissa. 

2

Järjestelmältä haettiin mahdollisuutta mobiilikäyttöön sekä laajennusmahdollisuuksia tulevia tarpeita ajatellen. 

3

Novia hyödynnetään laajamittaisesti sekä päivittäisjohtamiseen että arjen työskentelyn helpottamiseen. 

4

Järjestelmän tehokkaan käytön ansiosta manuaalisesta kirjaamisesta on päästy eroon kokonaan.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

DIAK

”Luotettavan ja reaaliaikaisen tiedon ansioista voimme reagoida muutoksiin nopeasti ja parantaa systemaattisesti toimintamme laatua.”

Valtra

”Pinjalla löytyy osaamista ja palvelua automaation kaikilla osa-alueilla, mm. ohjelmisto-, instrumentointi-, sähköistys- ja tietoverkkosuunnittelussa.”

Oulun Energia

”Syksyllä 2020 valmistuvassa Ruskon jätteiden lajittelulaitoksessa erotellaan kierrätettäväksi rakennus- ja purkujätteistä sekä kaupan ja teollisuuden tuottamasta pakkausjätteestä muun muassa muoveja, kuituja, lasia ja metalleja. Tavaran vastaanoton ja edelleen lähettämisen sujuvuus, sekä koko hankintaketjun hallinta on tehokkaan toiminnan elinehto.”