Haaste: Kunnossapidon tilannekartoitus osoitti puutteita tiedon keräämisessä ja hallinnassa.

Kemin Energia ja Vesi Oy on Kemin kaupungin omistama monialayritys, jonka toimialana ovat sähkön siirto, kaukolämmön tuotanto ja myynti sekä vesihuolto. Jätevesien puhdistus tapahtuu Peurasaaren jätevedenpuhdistamolla, jossa työntekijöiltä vaaditaan prosessin valvonnan lisäksi laitteiden ennakoivaa ja korjaavaa kunnossapitoa.

Kunnossapidon tilannetta jätevedenpuhdistamolla ryhdyttiin kartoittamaan joitain vuosia sitten. Silloin todettiin, että esimerkiksi laitteiden vikahistoriaa ei ollut kerätty, pumppaamoiden ja puhdistamon pumpuista ei ollut ajantasaista tietoa ja ennakkohuoltotehtävät olivat paperiversioina.

Yhteistyöhön Pinjan kanssa olen ollut tyytyväinen. Projektin alussa työt jaettiin selkeästi ja välitavoitteiden päivämääristä pidettiin kiinni molemmin puolin.

Pekka Paavola, käyttöinsinööri Kemin Energia ja Vesi Oy

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Käyttötarpeet määrittivät valintaprosessia

Tilannekartoituksen pohjalta selvitettiin markkinoilla olevia kunnossapidon järjestelmiä oman kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi. ”Päätavoitteina järjestelmän hankinnassa oli seuraavat asiat; järjestelmän avulla saataisiin parannettua tiedonkulkua puhdistamon henkilökunnan ja päivystäjien välillä, saataisiin ajan tasalla oleva laiterekisteri, ennakkohuollon toteutuman parempi seuranta sekä toimittajarekisterin tekeminen”, kertoo Novi-projektista vastannut käyttöinsinööri Pekka Paavola Kemin Energi ja Vesi Oy:ltä.

Vaatimuksina järjestelmälle asetettiin käyttäjäystävällisyys, selainpohjaisuus, käytön helppous sekä ennakkohuoltojen ja varaosien hallinta järjestelmän avulla. Valintaprosessissa tutustuttiin tarkemmin kolmeen vaihtoehtoon ja myös referenssikohteissa vierailtiin. Järjestelmäksi valikoitui Novi-kunnossapitojärjestelmä. Valintaan vaikuttivat mm. helppokäyttöisyys, QR-koodin käyttömahdollisuus, kaikki palvelut samassa sovelluksessa sekä järjestelmän selain käyttö. Samalla otettiin käyttöön myös Novi Käyttöpäiväkirja.

Nopeasti alkuun Käyttöpäiväkirjalla

Heti projektin alussa otettiin käyttöön Novi Käyttöpäiväkirja. Selainpohjaiseen Käyttöpäiväkirjaan kirjataan työpäivän aikana puhdistamon, verkostojen ja pumppaamoiden käyttöön liittyviä asioita, kuten esimerkiksi näytteenotot, tarkistuskierrokset ja kemikaalien säädöt. Käyttöpäiväkirja käytetään älypuhelimilla sekä tietokoneilla. Käyttöliittymä on räätälöity organisaation näköiseksi.

Käyttöpäiväkirjalla korvattiin aiempi manuaalinen kirjanpito ja nyt työvuoron aikaisia tapahtumia on helppo tarkastella esimerkiksi erilaisia hakutoimintoja hyödyntäen.

”Käyttöpäiväkirja on otettu hyvin vastaan koko organisaatiossa. Tiedonkulku on parantunut etenkin päivystysajan tapahtumien suhteen. Päivystäjät ovat lisäksi kiitelleet ilmoitusten teon helppoutta, joka sujuu näppärästi ja nopeasti puhelimella”, Paavola kertoo.

Novi käyttöön ensin puhdistamolla

Novin käyttöönotto aloitettiin rakentamalla järjestelmään laitehierarkia ja lisäämällä laitteet. Jätevedenpuhdistamon hierarkiaan tulivat prosessiin sekä talotekniikkaan liittyvät laitteet. Pumppaamoiden laitteet jaoteltiin jäteveden ja sadeveden pumppaamoihin. Tämän jälkeen laitteille tehtiin tyyppihuoltojen kuvaukset ja aikataulut sekä työaikakalenteri otettiin avuksi ennakkohuoltojen suunnitteluun.

Alkuvaiheen haasteina oli pelko siitä, miten saada järjestelmä myytyä työntekijöille. Oppivatko kaikki käyttämään, myös he, jotka eivät ole tietokoneita aiemmin käyttäneet. ”Käyttö on jatkunut myös alkuhuuman jälkeen. Tällä hetkellä Novi on käytössä puhdistamon porukalla. Muille työntekijöille järjestetään oma koulutus, jossa opetellaan tekemään mm. vikailmoitus”, Paavola kertoo.

”Yhteistyöhön Pinjan kanssa olen ollut tyytyväinen. Projektin alussa työt jaettiin selkeästi ja välitavoitteiden päivämääristä pidettiin kiinni molemmin puolin. Kun molemmat, sekä tilaaja että toimittaja, olivat tehneet oman työn, oli paketti kasassa. Tämän jälkeen yhteistyö on ollutkin vain hienosäätöä”, Paavola kiittelee.

Projektista lyhyesti

1

Kunnossapidon tilannekartoitus osoitti puutteita tiedon keräämisessä ja hallinnassa.

2

Järjestelmän avulla haluttiin tukea tiedonkulkua puhdistamon henkilökunnan ja päivystäjien välillä.

3

Vaatimuksiksi asetettiin käyttäjäystävällisyys, selainpohjaisuus, käytön helppous sekä ennakkohuoltojen ja varaosien hallinta.

3

Projektin alussa työt jaettiin selkeästi ja välitavoitteiden päivämääristä pidettiin kiinni molemmin puolin.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Keravan Energia

Maintiin verrattuna Novi on erityisesti mobiililaitteilla helppokäyttöisempi. Novia käytetään kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä nyt uusimpana turvallisuushavaintojen kirjaamiseen.

Ifolor

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan jälkeen Ifolorilla on pystytty lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jopa 40 prosenttia. Novin avulla olemme pystyneet kehittämään tuotannon ja kunnossapidon välistä yhteistyötä. Huoltokutsut ja niiden tila ovat nyt kaikkien nähtävillä. Toiminta on läpinäkyvää ja kaikilla on käytössään reaaliaikainen tilannetieto.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”