Kyvykäs ja skaalautuva kumppani – hyvällä asenteella varustettuna

Kalmarin ja Pinjan yhteistyön juuret ulottuvat vuoteen 2006, jolloin satamatoiminnot alkoivat automatisoitua voimakkaasti. Pinja on toteuttanut Kalmarille muun muassa Hampurin satamaan konttilukkien ja muiden satamalaitteiden automaatiojärjestelmiä. Pinjan vahva automaatio-osaaminen yhdistettynä Siemensin teknologioihin toimi alkusykäyksenä yhteisiin projekteihin. Automaatio- ja ohjausjärjestelmätoimituksista yhteistyötä laajennettiin pian myös laajempiin satamien tietokanta- ja ohjelmistokokonaisuuksiin.

– Tänä päivänä yhteistyömallimme on sellainen, jossa Pinjan asiantuntijat työskentelevät osana sisäistä tiimiämme. Pitkäjänteinen yhteistyö näkyy sisällön syvyydessä ja yhteisenä asioiden eteenpäin viemisenä. Saamme pinjalaisilta näkemyksiä ja kehittämisideoita, sillä he ovat hyvin sisällä prosesseissamme, Kalmarilla tietojärjestelmäkehityksen johtajana työskentelevä Timo Lehto kertoo.

– Haemme kumppaneiltamme tiettyä täsmäosaamista ja arvostamme resurssien joustavuutta. Pinja tarjoaa meille juuri tätä. Heillä on riittävästi kokeneita ja asiantuntevia henkilöitä, jotka tuntevat meidän järjestelmämme ja tarttuvat töihin nopeasti ja hyvällä asenteella.

Luotettu partneri kansainvälisiin käyttöönottoprojekteihin

On luontevaa, että henkilöt, jotka ovat olleet suunnittelemassa järjestelmää, ovat mukana myös sen käyttöönotossa. Pinjan henkilöitä on ollut paljon mukana Kalmarin käyttöönottoprojekteissa ulkomailla.

– Meillä on hyvin harvoja partnereita, joita lähetämme samalla tavalla suoraan asiakasrajapintaan, Lehto kertoo. Tämä liittyy varmasti osin siihen, että Pinjalla on paljon kyvykkäitä ja matkustukseen halukkaita työntekijöitä. Pinjan projektiorganisaation skaalautuvuus tulee tässäkin kohtaa hyvin esiin.

– Olemme saaneet isoissa satamaprojekteissa projektipäälliköiltä hyvää palautetta pinjalaisten asenteesta katsoa kokonaisuutta ja halusta auttaa kaikin keinoin, jotta hommat saadaan mahdollisimman hyvin kuntoon. Hei eivät tuijota vain omaa tonttiaan, vaan auttavat monipuolisesti.

Kumppanuus on hedelmällisintä silloin, kun molemmat osapuolet oppivat ja voivat kehittyä rinnakkain. Lehto pitää yhteistyön lähtökohtana sitä, että oppimista tapahtuu.

– Mitä tiiviimpää yhteistyö on ja mitä enemmän ihmiset saadaan keskustelemaan asioiden ympärillä, sen paremmin osaaminen leviää puolin ja toisin. Pinjan henkilöiltä on tullut aktiivisesti ajatuksia ja näkemyksiä muun muassa tuotteiden elinkaaren kehittämiseen.

– Tämä on meille jatkossa yhä tärkeämpää. Tulevaisuudessa satamatkin siirtyvät automatisoinnista kohti autonomisia järjestelmiä. Uusia teknologioita ja esimerkiksi tiedonkeruun hyödyntämismahdollisuuksia nousee koko ajan. Niitä kohti toivomme menevämme myös yhteistyössä Pinjan kanssa.

Pinjalla on paljon kyvykkäitä ja matkustukseen halukkaita työntekijöitä. Pinjan projektiorganisaation skaalautuvuus tulee tässäkin kohtaa hyvin esiin.

Timo Lehto, tietojärjestelmäkehityksen johtaja,
Kalmar

Kalmar

Lue lisää

UPM Rauma -menestystarina
Automaatio

Lisätietoja

Kalle Ahola
kalle.ahola@pinja.com
+358 40 054 7697