”Resurssisäästö on todella merkittävä”

”Lähtökohtanamme oli saada kaikki polttoainekuormien energiamäärien laskemiseen liittyvät rutiinityöt Pinjan Once-polttoainetietojärjestelmään. Tämä vapauttaa työaikaamme perustehtäviemme hoitamiseen, eli lämmön ja sähkön tuotantoon sekä niiden ylläpito- ja huoltotoimiin. Otimme Pinjan Once-järjestelmän käyttöön viime maaliskuussa. Ensimmäiset energiapohjaiset laskutusperusteet ja hintalaskelmat saimme hoidettua kaikkinensa jo toukokuussa.

Voimalaitoksille tulee useita kymmeniä eri polttoainekuormia päivittäin. Jokaisesta kuormasta otetaan näytteet ja niistä analysoidaan kosteus, lämpö ja kuorman paino. Ne kirjautuvat nyt reaaliaikaisesti Once-järjestelmään ja saamme sieltä suoraan laskelmat kuormien energiamääristä. Ennen kaikki vaakatieto piti syöttää käsin ja tieto kuormista tuli viiveellä – viive saattoi olla jopa toista viikkoa. Tässä on kyse myös uudesta toimintamallista, jossa energiantuotantoketjun eri toimijat voivat syöttää tulokset suoraan järjestelmään ja toimittajillakin on reaaliaikainen tieto käytettävissään.

Käsittelemme Once-järjestelmässä kaikki voimalaitoksillemme tulevat polttoaineet: puupohjaiset turpeet, erilaiset hakkeet ja syntypaikkalajitellut jätteet. Myös päästökauppavelvoitteet hoidamme Oncen kautta, eli hiilet ja öljyt. Kuukausiraportointimme on nopeutunut huomattavasti Once-järjestelmän ansiosta. Aikaisemmin meillä meni polttoainetietojen käsittelyyn ja laskutusperusteiden laatimiseen kolme työpäivää kuukaudessa, jotta edes laskutuspyynnöt saatiin tehtyä.

Nyt saamme energiapohjaiset laskutuspyynnöt 4-6 tunnissa ja ne lähtevät sähköisesti. Resurssisäästö on vuositasolla todella merkittävä ja se on puhtaasti Pinjan Once-järjestelmän ansiota. Siinä ei suinkaan ole kaikki hyöty, vaan järjestelmä on vähentänyt muutakin turhaa työtä, kuten väliraportointia toimittajille. Sitä meidän ei tarvitse enää tehdä, koska toimittajat pääsevät itse seuraamaan raportteja järjestelmästä reaaliaikaisesti omilla tunnuksillaan.

Once-järjestelmällä pystytään hoitamaan laaja-alaisesti kaikkia polttoaineita. Meidän kokemuksemme mukaan Once-järjestelmä on toimiva ja siinä on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Halusimme järjestelmän, jota pystytään myös räätälöimään toimittajakohtaisesti. Paljon sitä onkin muokattu meidän tarpeisiin esimerkiksi raportointipuolella. Kiitettävän arvosanan annan koko Pinjan kanssa tehdylle projektille, käyttöönotolle ja itse järjestelmälle.”

Jokaisesta kuormasta otetaan näytteet ja niistä analysoidaan kosteus, lämpö ja kuorman paino. Ne kirjautuvat nyt reaaliaikaisesti Once-järjestelmään ja saamme sieltä suoraan laskelmat kuormien energiamääristä.

Kimmo Keinänen, Käyttöpäällikkö,
Kainuun Voima Oy

logo_kainuun_voima

Lue lisää

Gasum-menestystarina
Pori Energia -menestystarina
Haapajärven Lämpö -menestystarina
Once® by Pinja
Helsingin Energia valitsi Once-järjestelmän
Once-materiaalinseurantaratkaisun käyttö laajenee vaneritehdasympäristöön Venäjälle

Lisätietoja

Annimari Lehtomäki
annimari.lehtomaki@pinja.com
+358 50 567 4111

Petrus Taskinen
petrus.taskinen@pinja.com
+358 50 413 1447