Haaste: Tuotannon tehokkuus sekä häiriötilanteet esiin järjestelmän avulla

Machine Track by Pinja toimii Huhtamäen Hämeenlinnan tehtaalla niin kuin pitääkin: se tuo käyntihäiriöt selkeästi esiin, ja estää vikoja piiloutumasta. Machine Track on koonnut myös materiaalihallinnan ja laatutarkistukset yhteen järjestelmään. Järjestelmän vastaanotto on ollut hyvä, sillä se poistaa paljon turhaa työtä.

Huhtamäki valmistaa erilaisia pakkauksia. Hämeenlinnan tehtailla koneet ahkeroivat kertakäyttöastioita, kuten mukeja, lautasia ja vuokia. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi tärkeää on tuotteiden korkea laatu, mikä heijastuu edelleen siihen, että koneiden tulee tuottaa niitä niin nopeasti ja luotettavasti kuin mahdollista.

Koska tuotannon tehokkuudesta ja häiriöistä ei ollut kunnollista, mitattua tietoa, tehtaalle hankittiin Machine Track. Aikaisemmin käyttöön on hankittu Maint by Pinja -järjestelmä.

”Hygienia- ja jäljitettävyyskriteereiden lisäksi yhä useampi yritys on hyvin tarkka maineestaan ja alihankkijoittensa toiminnasta. Sosiaalisen vastuun kantaminen on eräs tällainen kriteeri, ja asiakkaamme voi halutessaan tarkastaa, että jokaisen koneella työskennelleen henkilön verot ja muut velvoitteet on hoidettu lain mukaan.”

Anne Perävainio, Huhtamäki Food Service

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Monta tehtävää yhteen järjestelmään

Huhtamäen sovelluksessa Machine Track hoitaa tavanomaisen tehokkuusseurannan lisäksi useita muitakin tehtäviä. Koska pakkausten loppukäyttäjänä on usein elintarviketeollisuus, osa asiakkaista esimerkiksi haluaa, että kutakin konetta käyttänyt henkilö on luotettavasti jäljitettävissä myöhemmin. Siksi järjestelmä toimii myös henkilörekisterinä.

Henkilöseurannan lisäksi Machine Trackin Ajonäyttö- ohjelman kautta tapahtuviin laatutarkistuksiin kuuluu mm. vuototestaukset, saumojen ja korvan tarkastukset, vierasesinetarkastukset sekä erilaiset turva- ja puhtaustarkistukset. Nämä tarkastustapahtumat on ennen kirjattu erillisille tarkistuslomakkeille, jotka on arkistoitu. Nyt ne kirjataan suoraan ohjelman kautta Machine Trackin tietokantaan, josta niiden hakeminen on helppoa ja nopeaa esimerkikisi laatuauditoinnin yhteydessä.

Huhtamäellä onkin saatu mahdollisimman monta toimintoa kytkettyä Machine Trackin yhteyteen. ”Pyrkimyksemme oli, ettei tuotantohenkilöstön tarvitse hallita eikä käyttää muita ohjelmistoja”, sanoo Perävainio.

Esimerkiksi työmääräimet, jotka juontavat juurensa valmistusresepteihin, tulevat suoraan ohjelmasta. Niistä selviävät raaka-aineet ja koneen muut asetukset, eikä niitä varten tarvitse tehdä erikseen työvaiheita sen paremmin työnjohdon kuin koneenkäyttäjienkään puolella. Myös ajonäytöt on räätälöity mahdollisimman yksinkertaisiksi, joten ne eivät ainakaan sekoita työntekijää epäolennaisilla tiedoilla tai kysymyksillä.

On enemmänkin kuin selvää, että Maint ja Machine Track ovat kytketty yhteen ja ne tukevat toisiaan. Hälytys tuotannosta kirjautuu heti odotukseksi, ja kun asentaja ottaa työn vastaan, se siirtyy korjaukseksi. Kun korjaus on valmis, häiriö kirjautuu syyksi, joka puolestaan rekisteröityy vikojen esiintymistiheyden mukaan – näin saadaan harmillisimpien ongelmien karsimiseen tähtäävä lista, jolla kärkipaikan hankkinut päänsärky pyritään likvidoimaan ensimmäiseksi.

Päätöksenteon tärkeä käsikassara

Perävainio kertoo, että tehtaan toimintojen hallinta selkeiden numeroiden näkymisenä on ensiarvoisen tärkeätä pitkän tähtäimen kehittämisen kannalta. Kun huonosti toimivat koneet tai muut tuotannon osat voidaan esittää numeroina – tunteina, materiaalihukkana, kilowattitunteina ja lopulta euroina – investointiehdotukset konkretisoituvat. Esimerkiksi käsin tehtävä erikoistarran kiinnityskustannus muuttuu arviosta selkeäksi tiedoksi euroina yksikköä kohden.

Hyvin usein teknisen ja talousjohdon argumentointi ei ole samanlaista, eikä päätösten takana ole yhteinen ajatusmaailma. Sen sijaan silloin, kun päätösten taustaksi on numeroita, keskustelu voidaan helposti summata tuottavuuden ja käytettävyyden kautta kuoletusajoiksi ja kapasiteettihyödyiksi.

Vika ei jää piiloon

Lyhyen ajan saavutuksena Perävainio kertoo, että hyvä seuranta estää tietokatkot ja vikojen kuurupiilosilla olon. Aikaisemmin saattoi sattua, että yksinkertainen tietokatko esti koneen käytön. Vika esimerkiksi oli jo korjattu, mutta käyttöpuolella luultiin yhä, että varaosia odotetaan vaikkapa Äkäslompololta.

Käytön ja kunnossapidon kannalta on ollut myös tärkeätä, että vian ja ominaisuuden ero on tullut esiin. Ihminen mieltää helposti, että jonkin koneenosan takerteleminen on koneen ominaisuus, joka kuuluu asiaan. Kun se listautuu vikaraporttiin, se on helppo havaita todelliseksi viaksi.

”Me olemme kohentaneet viimeisen kolmen vuoden aikana tehtaamme tehokkuutta kahdeksalla prosentilla. Maint ja Machine Track ovat merkittävä osa sitä jatkuvaa kehitystä, jolla haluamme käytettävyyttämme ja kokonaiskäyttöastettamme kohottaa. Sellaisessa kehityksessä on johdonmukaisesti lisättävä tietoa, jota koneilta ja perustoiminnoista voimme saada”, sanoo Perävainio.

Projektista lyhyesti

1

Tuotannon tehokkuuden ja häiriöiden mittaamiseen hankittiin Maint by Pinja -järjestelmä.

2

Järjestelmä valjastettiin palvelemaan useita käyttötarkoituksia.

3

Järjestelmään kertynyt data palvelee päätöksentekoa ja päivittäisjohtamista.

4

Tehtaan tehokkuus on kohentunut kolmen vuoden aikana kahdeksalla prosentilla.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Fazer makeiset

Makeistehtaan lukuisat valmistuslinjat säteilevät kaikkiin laitoksen prosesseihin. Siksi kokonaiskäytettävyyden mittaaminen ja ongelmien paikallistaminen on erittäin tärkeää. Mittaustieto kertoo myös, paljonko rahaa säästyy.

Oy Gustav Paulig Ab

Suuren tuotantomäärän myötä tuotannon tehokkuuden mittaaminen ja seuranta ovat keskeinen osa paahtimon päivärutiineja.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”