”Once® by Pinja -järjestelmän käyttöönotolla saavutettiin merkittävä työaikasäästö reaaliaikaisen kuormaseurannan ja -laskutuksen avulla”

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 925 milj. euroa. Gasum on 100-prosenttisesti Suomen valtion omistama yhtiö.


”Meillä oli tarve saada läpinäkyvyyttä siihen, miten meidän laitoksillamme toimitaan ja päästä reagoimaan aiempaa paremmin laitoksen läpi kulkeviin massavirtoihin. Käynnistimme Pinjan kanssa näiden ratkaisemiseksi pilottivaiheen yhdellä laitoksistamme syksyllä 2017, josta jatkoimme kokonaistoteutukseen. Vuoden 2018 aikana Once® by Pinja lanseerattiin jo kaikille laitoksillemme Suomessa. Järjestelmällä hallitsemme koko kiertotalouden toimitusketjuamme jätekuormien vastaanotosta lannoitteiden toimituksiin sekä niihin liittyvää raportointia.

Merkittävä työajan säästö ja kuormien optimointi

Pääasiallinen tarpeemme oli automatisoida saapuvien jätekuormien laskutus, mutta yhtä tärkeää oli myös reaaliaikainen kuormien seuranta laitoskohtaisesti.

Once® by Pinja -järjestelmän automaattisen valvonnan avulla näemme nyt jokaisen laitoksen sen hetkisen syötetason ja pystymme tarkastelemaan syötekokonaisuuksia sekä varastotilannetta halutulta aikajänteeltä kuormittamatta laitoshenkilökuntaa.

Laitoksen syötemäärään ja varastotilanteeseen päästään vaikuttamaan lähes reaaliaikaisesti, ja pystymme optimoimaan jätekuormia huomattavasti aiempaa paremmin laitosverkostossamme. Once® by Pinja -järjestelmän reaaliaikaisen seurannan avulla näemme nyt, tuleeko laitoksillemme sopiva määrä jätekuormia tuotantotarpeeseen nähden.

”Suurin hyöty tulee laskutuksen automatisoinnista”

Nyt vaa’alta lähtee suoraan Once® by Pinja -järjestelmään tieto siitä, millaisen tonnimäärän ja jätemateriaalin tietty asiakas on tuonut. Kerran kuukaudessa Once® by Pinja lähettää automaattisesti tiedot asiakaskohtaisista kokonaiskuormista ja niihin liittyvistä sopimuksista laskutukseemme. Asiakkaalle saadaan lasku vain muutamalla klikkauksella. Ennen laskutus vei jopa viikon verran työaikaamme kuukautta kohti, nyt se on vain noin kahden päivän työ, mikä on merkittävä säästö.

Käytössämme on myös järjestelmän tarjoama asiakasportaali, jolla on helppo jakaa tietoa kumppaneiden ja asiakkaiden kesken. Se on vähentänyt kuukausiraportoinnin tarvetta noin yhden työpäivän kuukaudessa, sillä asiakkaillamme on järjestelmään omat tunnukset, joilla he pääsevät katsomaan itse kuormaraportit reaaliaikaisesti. Aiemmin lähetimme kuormaraportit heille kerran kuukaudessa manuaalisesti laitoskohtaisten vaakaraporttien pohjalta.

”Yhteistyö Pinjan kanssa on ollut todella saumatonta ja joustavaa”

Pinja oli osalle henkilöstöämme jo entuudestaan tuttu, olimme kuulleet sitä kautta muiden hyvistä kokemuksista. Myös meidän yhteistyömme on ollut todella saumatonta ja joustavaa. Helpottaa molempien osapuolten töitä, kun asioita käydään läpi ennakoiden ’face-to-face’. Oli todella tärkeää, että kävimme juurta jaksaen läpi arkipäiväämme ja he selkeästi halusivat ymmärtää, mitkä meidän kipupisteemme ovat. Se varmasti maksoi vaivan.

Projekti sujui todella hyvin, annetussa aikataulussa eikä budjettiylityksiäkään tullut. Suurimmissa kulmakohdissa ollaan tavattu kasvokkain, mutta ennakoivasta toimintatavasta johtuen mitään isompia ongelmia ei päässyt kehkeytymäänkään. Yhtä aikaa meneillään oli monta kehitysprojektia, jotka Pinja otti hyvin huomioon ja he keskustelivat myös muiden järjestelmätoimittajien kanssa.

Yhteistyöhömme on tähän asti kuulunut ihan konkreettisesti muun muassa Once® by Pinja -käyttöliittymä ja järjestelmän käyttöönotto kaikilla laitoksillamme, Once® by Pinja -järjestelmän liittäminen laskutusjärjestelmäämme, asiakasportaalin käyttöönotto ja osin myös Once Mobile, jota olemme parhaillaan lanseeraamassa. Kuljettajat pääsevät sen myötä kirjaamaan itse kuormat vaa’alle kännykän kautta eikä tarvitse enää kurkotella vaakapäätteelle rekan ikkunasta. Innolla jo odotamme jatkoyhteistyötä Pinjan kanssa, olemme jo käyneet tulevat kehitystarpeet yhdessä läpi.”

Ennen laskutus vei jopa viikon verran työaikaamme kuukautta kohti, nyt se on vain noin kahden päivän työ, mikä on merkittävä säästö.

Anna-Mari Satosalmi,
Tuotannonohjausinsinööri, Gasum

logo gasum

Lue lisää

Pori Energia -menestystarina
Kuopion Energia -menestystarina
Energiateollisuus
Once® by Pinja

Kysy lisää

Heikki Hämäläinen
heikki.hamalainen@pinja.com
+358 50 3365 420