Finex on maailmanlaajuisesti toimiva kromatografisiin erotusmenetelmiin ja erikoispolymeereihin erikoistunut innovatiivinen edelläkävijäyritys. Pinja teki Finexin Kotkan perinteikkäälle ja jatkuvasti kehittyvälle tehdasalueelle räjähdys- ja virtausmallinnuksen, jossa havaittiin turvallisuusuhkia. Lisäksi konsultoimme, mitä kannattaisi ottaa huomioon, jotta suunnitellut tehdashallin investoinnit ja muutokset voitaisiin toteuttaa mahdollisimman turvallisesti.

Haaste: Hallin uudelleenasemointi ja turvallisuuden takaaminen

Finexin pitkän historian kokeneelle tehdasalueelle oli tarkoitus tehdä uusia investointeja ja asemoida hallia uudestaan. Muun muassa valvomo oli tarkoitus siirtää uuteen paikkaan. “Prosessiturvallisuuden auditoinnissa tuli esiin, että tehtaasta tarvittaisiin räjähdys- ja palomallinnus, sillä sellaista ei oltu vielä tehty. Vanhan valvomon vieressä oli reaktoreita, jotka uhkasivat turvallisuutta”, Finexin tuotantopäällikkö Pasi Kärnä avaa kartoituksen syitä. 

Pinja päätyi Finexin yhteistyökumppaniksi vertailun kautta: “Kaikki vaaditut kriteerit täyttyivät, eli mm. hinta, toimitusaikataulu ja laitteisto. Pinja oli kokonaisuutena paras ja heillä oli myös tuttuja ihmisiä siellä töissä”, Kärnä kertoo. Pinjan konsultaatiota pyydettiin ennen kaikkea tutkimaan ja osoittamaan valvomon siirtämisen vaikutukset turvallisuuteen. Paikan päällä tehtiin perusteelliset arvioinnit uhkista mahdollisten onnettomuuksien sattuessa. Oli myös tärkeää huolehtia, että onnettomuuden sattuessa prosesseja voisi ohjata, ja että valvomosta voisi paeta turvallisesti. 

Pinjan ehdoton vahvuus oli sen hyvä laitteisto ja sen taitava käyttäminen. Laitteisto saattaa hyvin olla paras, mitä tällä hetkellä on tarjolla.

Pasi Kärnä, tuotantopäällikkö, Finex

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Laserkeilaus ja kolmiulotteinen mallinnus

Koko tehdasalue päädyttiin laserkeilaamaan ja keilauksen tuotoksena syntyneestä kolmiulotteisesta pistepilvestä saatiin muodostettua geometriat räjähdys- ja virtausmallinnuksia varten. Näin selvitettiin, mitä onnettomuuden iskiessä tapahtuisi. Laserkeilauksen ja sen avulla muodostettavan kolmiulotteisen mallinnuksen avulla laskelmat saatiin muodostettua huomattavasti tarkemmin kuin perinteisillä menetelmillä. 

Prosessin myötä havaittiin useita mahdollisia turvallisuusuhkia valvomon uudelle sijainnille, kuten useat räjähdyslähteet ja myrkyllisiä kaasuja vapauttavat valuma-altaat. Mallinnusten ja mittausten perusteella Pinja antoi suosituksia, mitä kannattaisi ottaa huomioon uuden valvomon toteutuksessa. Laskelmien perusteella pystyttiin antamaan reunaehtoja muun muassa valvomon lasien vahvuudelle ja ilmanottoreittien sijoitteluun. Paineaaltomallinnuksen perusteella annettiin suositus, että valvomon rakenteiden tulisi olla vahvempaa tekoa, jotta ne kestäisivät mahdollisen räjähdyksen. 

Monialaista yhteistyötä ja modernia tekniikkaa turvallisuuden takaamiseksi

“Kaikki sujui aikataulun mukaisesti ja meni hyvin. Saimme tilauksen mukaisen, hyvin selkeästi toteutetun ja havainnollistavia animaatioita sisältävän kartoituksen tehtaasta. Sekä minä että omistaja Englannissa olimme tyytyväisiä. Kartoituksen perusteella tehtiin investointi, jossa siirrettiin valvomo turvalliseen paikkaan tehtaassa. Kartoituksen avulla määriteltiin sijainti sekä seinien ja lasien paineensietovaatimukset, se oli todella hyödyllistä tietoa. Myös ilmastointiin liittyviä asioita huomioitiin kartoituksessa selvinneiden tietojen pohjalta. Saimme oikein hyviä huomioita ja tärkeää lisätietoa valvomon turvallisuuden varmistamiseen”, Kärnä kuvailee lopputulosta.

Tällaisessa projektissa, jossa pyritään minimoimaan turvallisuusuhat on tärkeää, että tehdään ketterää suunnittelua, jossa huomioidaan monipuolisesti vaikuttavia tekijöitä pitkin prosessia.

“Asiakas on huippuosaaja siinä omassa kentässään ja meidän tehtävämme on tarjota kaikki osaamisemme meidän erikoisalassamme. Tässäkin projektissa keskiössä oli turvallisuus ja me pyrimme mahdollisimman tarkasti ottamaan kaikki tekijät huomioon”, projektipäällikkö Jimi Pulkka Pinjalta kertoo. 

Kyseisessä projektissa päästiin hyödyntämään laaja-alaisesti ja ketterästi useita tekniikoita ja fysiikan ja kemian alojen osaamista parhaan ja luotettavimman lopputuloksen saavuttamiseksi. 

“Pinjan ehdoton vahvuus oli sen hyvä laitteisto ja sen taitava käyttäminen. Laitteisto saattaa hyvin olla paras, mitä tällä hetkellä on tarjolla. Olemme kyllä tyytyväisiä yhteistyöhön ja olemme tuon työn jälkeenkin pyytäneet aina Pinjalta tarjouksen sopiviin projekteihin. Mielellämme teemme jatkossakin yhteistyötä!”, Kärnä kertoo.

Projektista lyhyesti

1

Historiallisella tehdasalueella oli tarve tehdä rakenteellisia muutoksia turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

2

Laserkeilauksen tuloksena syntyneestä pistepilvestä muodostettiin geometriat virtauslaskentaa varten.

3

Virtauslaskenta osoitti mahdollisen onnettomuuden vaikutukset tehdasalueella. Tulokset ohjasivat alueen rakentamista muun muassa rakennusten asemoinnin ja rakenteiden kestävyyden suhteen.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!