”Näin ratkaistiin yksi keskeisimmistä lääkehoidon ongelmista”

”Lääkehoidon suurin yksittäinen ongelma on se, että ihmiset eivät ota lääkkeitään lääkärin ohjeita noudattaen. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan jopa 50 prosenttia eli keskimäärin joka toinen lääkeannos otetaan väärin. Suunnittelimme Pinjan kanssa Evondos® -lääkeannostelun palvelujärjestelmän, jossa virheiden määrä saatiin radikaalisti pienemmäksi. Olemme päässeet 99,5 prosenttiin oikein otettujen lääkkeiden määrässä.

Tähän mennessä järjestelmästä on jaettu reilut 30 000 lääkeannosta yli 150 potilaalle. Pinjan avulla on siis ratkaistu yksi keskeisimmistä lääkehoidon ongelmista, ”lääkemyöntyvyysongelma” (englanniksi: Medical Adherance). Saimme finaaliin yltäneestä järjestelmästämme kiitosta myös EU:n laajuisessa eHealth-kilpailussa, jossa haettiin parhaita terveydenhuoltoalaa parantavia innovaatioita. Evondos®-palvelu sisältää korkean tason robotiikkaa, mutta tärkeintä on kuitenkin lääkejakelussa mukana olevat ihmiset.

Olimme suunnitteluvaiheessa kotisairaanhoitokentällä useita päiviä saadaksemme käyttäjäkokemuksia. Evondos® -palvelussa hyödynnetään apteekkien käyttämää lääkkeiden koneellista annosjakelua. Evondos®-lääkeautomaatti kertoo käyttäjälle puheella, valo- ja äänimerkein, tai tarvittaessa puhelinsoitolla, milloin automaattisesti pusseihin laitetut lääkkeet pitää ottaa. Asiakkaat ovatkin kiitelleet tuotteen helppokäyttöisyyttä ja merkitystä arjen helpottajana. Perheet ovat kokeneet olonsa turvallisemmaksi ja potilaat voivat konkreettisesti paremmin.

Palvelujärjestelmä tuo myös merkittävää kustannussäästöä. Parhaassa tapauksessa potilaskäyntejä vaaditaan jopa 90 prosenttia vähemmän. Suora kustannussäästö vaihtelee 500–3000 euron välillä potilasta kohti kuukaudessa. Noin 50 000 asukkaan kunnissa säästö voi olla vuositasolla yli miljoona euroa.

Valitsimme Pinjan yhteistyökumppaniksemme, koska heillä oli kokemusta ja pitkäaikaista näyttöä terveydenhuoltoalan vaativista kehittämisprojekteista. Evondos®-järjestelmä on saatettu markkinoille terveydenhuollon teknisenä laitteistona (englanniksi: ”Medical Device”), joita laki säätelee paljon tarkemmin kuin muita järjestelmiä. Se on vaatinut Pinjalta ja koko tiimiltä järjestelmällisyyttä, hyvää dokumentointia, jäljitettävyyttä sekä alan standardien ja muiden säädösten tarkkaa seuraamista. Pinjan tiimi on osoittautunut tässä todella ammattitaitoiseksi ja miellyttäväksi kumppaniksi.

Järjestelmä on jo herättänyt kovasti kansainvälistä kiinnostusta. Ensimmäiset kansainväliset kaupat teimme kahden kunnan kanssa Norjaan.”

Valitsimme Pinjan yhteistyökumppaniksemme, koska heillä oli kokemusta ja pitkäaikaista näyttöä terveydenhuoltoalan vaativista kehittämisprojekteista.

Eetu Koski, Toimitusjohtaja,
Evondos Oy