Luotettava IT-palvelu mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman asiantuntijatyön

Envitecpolis Oy on materiaali- ja energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian palveluita tarjoava asiantuntijayritys, jossa työskentelee 15 työntekijää kuudella eri paikkakunnalla.

”Yritystoiminnan käynnistyessä kymmenen vuotta sitten, teimme periaatepäätöksen, että asiantuntijamme saavat työskennellä kotipaikkakunniltaan käsin. Ovathan asiakkaammekin hajallaan eri puolilla Suomea. Digitaaliset työkalut ja sähköiset palaverit ovat kuuluneet toimintakulttuuriimme alusta saakka.

Yrityksemme kasvaessa myös digitaalisiin palveluihin liittyvät vaatimukset ovat nousseet. Sopivan IT-kumppanin puuttuessa tekniset hankaluudet veivät aiemmin kohtuuttomasti työaikaamme. Toimitusjohtajana minua painoi jatkuva huoli laitteiden ja verkkoyhteyksien toimivuudesta.

Pinja auttoi virtaviivaistamaan asiantuntijatyömme prosesseja

Tekniset ongelmamme ratkesivat kertaheitolla, kun siirsimme IT-palvelun Pinjalle puoli vuotta sitten. Saimme heistä kumppanin, joka ymmärtää, mitä ollaan tekemässä, kuuntelee mitä tarvitaan ja ratkaisee määrätietoisesti vastaantulevat ongelmat. Käytössämme on Microsoft Office 365, pilvipalvelu, tietoturvaratkaisu sekä ylläpito- ja tukipalvelu, joka ratkoo ongelmatilanteet joko paikan päällä tai etäyhteyden turvin.

Liikkuvan etätyön haasteena ovat muuttuvat työskentelypaikat, jotka altistavat tietoturvariskeille. Pinjan tarjoama palvelu huolehtii laitteidemme ja järjestelmämme tietoturvan ajanmukaisuudesta sekä ohjelmistopäivityksistä. Pinjan IT-ratkaisut, kuten pilvialusta ja sähköinen allekirjoitus ovat vähentäneet turhaa ”paperinpyörittämistä” ja auttaneet virtaviivaistamaan asiantuntijatyön prosesseja.

”Hyödyt tulevat luottamuksesta, että kaikki toimii”

Pinjan kanssa tehtävän yhteistyön suurimpia etuja on, että toimitusjohtajana voin oikeasti luottaa siihen, että IT-palvelu toimii moitteetta ja palvelee tehokkaasti asiantuntijoidemme tarpeita. Voimme luottaa siihen, että pilvessä jaettuihin tiedostoihin pääsee käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. Meidän terävät aivomme saavat keskittyä oleelliseen asiaan, kun energiaa ei tarvitse käyttää järjestelmän kanssa puljaamiseen. Yhteistyön myötä toimintamme on tehostunut ja työn tuottavuus lisääntynyt huomattavasti.”

Saimme Pinjasta kumppanin, joka ymmärtää, mitä ollaan tekemässä, kuuntelee mitä tarvitaan ja ratkaisee määrätietoisesti vastaan tulevat ongelmat.

Mika Arffman, toimitusjohtaja
Envitecpolis Oy

Logo
Lue lisää

Smartius-menestystarina
ICT-palvelut

Lisätietoja

Sakari Järvenpää
+358 40 766 6949
sakari.jarvenpaa@pinja.com