Askel edellä kilpailijoita MES-ratkaisun avulla

Elematic Oyj haluaa pitää kärkipaikan betonisten ontelolaattojen valmistuslinjojen toimittajana tulevaisuudessakin. Prosessien automatisointi MES- tuotannonohjausjärjestelmän avulla tukee tätä tavoitetta. Toteutetun kaltaisen MES-järjestelmän käyttö on uutta tällä sektorilla, eikä kilpailijoilla ole vastaavaa.

Pinjan kanssa yhteistyössä toteutetulla järjestelmällä on Elematicin tuotekehitysjohtaja Jouni Sirkan mukaan tärkeä rooli tuotannon kilpailukyvyn parantamisessa.

– Jos tuotannonohjauksen välineinä olivat aiemmin puhelin, excel ja paperiset laattakuvat, nyt koko prosessi on automatisoitu ja tieto on yhdessä järjestelmässä helposti hallittavissa.

Pinjan MES-ratkaisu on modulaarinen ja se taipuu erilaisiin tarpeisiin. Elematicin järjestelmässä toimintoja ovat muun muassa tuotannonsuunnittelu, raaka-aineiden käytön ja tuotantoajan optimointi, tuotannon seuranta, kommunikointi prosessikoneiden kanssa, laitehuollon tuki sekä monipuolinen raportointi.

– Odotamme saavamme järjestelmästä paljon tukea koko tuotantoprosessiimme. Jatkossa loppukäyttäjälle pystytään tarjoamaan laajempi integraatio sekä runsaasti raportointitietoa tuotantovaiheista. Tämä on meille selkeä kilpailuetu. Menemme jo IoT-maailmassa ja olemme kehityksen kärjessä, Sirkka sanoo.

”Saamme järjestelmästä heti tiedon, millaisia vaikutuksia muutoksilla on”

Aiemmin laitteet liikkuivat yksinään, äly oli laitteen sisällä ja jäi sinne. Nyt tieto saadaan ulos tiedon tarvitsijoille.

– Jos asiakkaallemme tulee muutostarpeita tuotantoon, ne voidaan toteuttaa nopeasti. Saamme järjestelmästä heti tiedon, millaisia vaikutuksia muutoksilla on. Myös tuotantohistoriaa voidaan nyt tarkkailla. Yksi järjestelmän hyödyistä on, että automaation myötä tuotannonsuunnittelijalta ei vaadita enää niin laajaa osaamista, Sirkka kertoo.

Pinja valittiin järjestelmätoimittajaksi laajan, eri alueiden osaamisen vuoksi.

– Saamme samasta talosta osaamista isompienkin kokonaisuuksien hallintaan. MES-projekti on edennyt aikataulussaan alun tarvemäärittelystä lähtien. Ratkaisu sovitettiin meidän tarpeisiin ja se vastaa sitä, mitä haettiinkin, Sirkka summaa.

MES-ratkaisussa on suuri määrä tuotannon tehokkuuteen vaikuttavia moduleita tilausten vastaanotosta simulointien ja tuotevirtojen seurannan kautta raportteihin sekä laajaan tietojen vaihtoon ylemmän tason ERP-järjestelmään. Myös usean tehtaan tuki on tärkeä ominaisuus.

Saamme samasta talosta osaamista isompienkin kokonaisuuksien hallintaan. MES-projekti on edennyt aikataulussaan alun tarvemäärittelystä lähtien.

Jouni Sirkka, Tuotekehitysjohtaja,
Elematic Oyj

logo_elematic

Lue lisää

Leimet-menestystarina
HB-Betoniteollisuus-menestystarina
Testaus ja laadunvarmistus

Lisätietoja

Kalle Ahola
+358 40 054 7697
kalle.ahola@pinja.com