Haaste: Oman tuotantoprosessin parempi hallinta sekä prosessin tekeminen näkyväksi reaaliaikaisesti myös asiakkaille

Betoniteollisuuden pitkän linjan erikoisosaaja Betset elää toiminnassaan todeksi älykkäämmän rakentamisen aikakautta. Yrityksen jatkuvan kehitystyön viimeisin linkki on Pinjan kanssa toteutettu Power BI -ratkaisu, joka otettiin käyttöön syksyllä 2020. Käyttöönoton myötä Betsetin tuotannossa siirryttiin aitoon tiedolla johtamiseen, ja lopputuloksista pääsevät nauttimaan niin yrityksen oma henkilöstö kuin loppuasiakkaatkin.

Betsetillä oli Power BI -käyttöönottoprojektissa kaksi keskeistä tavoitetta: oman tuotantoprosessin parempi hallinta sekä prosessin tekeminen näkyväksi reaaliaikaisesti myös asiakkaille. Näin avoin tiedonvälitys ei ole rakennusalalla ihan yleistä, mutta Betset uskoo läpinäkyvän toiminnan voimaan.

– Näemme aitoa kilpailuetua siinä, että asiakkaat saavat meiltä kätevästi ja luotettavasti tarvitsemansa tiedot tuotantoon ja sen vaiheisiin liittyen. Meille on tärkeää, että asiakkaat myös pystyvät huolehtimaan omista velvoitteistaan eteenpäin omille asiakkailleen, Betsetin kehitysjohtaja Harri Bergholm kertoo.

Keskeistä on näin ollen paitsi toimittaa johdonmukaisesti korkealaatuisia tuotteita myös pystyä todentamaan tuotettu laatu.

Määrittelyvaihe oli selvästi henkilöstöämme osallistava, ja sillä oli selkeä alku ja selkeä loppu. Pitkälti koimme niin, että Pinja fasilitoi tässä vaiheessa omaa työtämme ja opasti kehitystyössä oikeaan suuntaan.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Omaan toiminnanohjausjärjestelmään integrointiin Power BI-raportointiratkaisu Pinjan toimintamallilla

Betsetillä on käytössä itse rakennettu ERP-toiminnanohjausjärjestelmä, johon integroitiin nyt Microsoftin Power BI -raportointiratkaisu. Betsetillä nähdään Microsoftin ratkaisulla olevan vahvaa kehityspotentiaalia myös pitkälle tulevaisuuteen.

– Aloitimme ensimmäisen raportointikehityshankkeemme Pinjan kanssa jo kesällä 2017, ja sillä veimme toimintaamme jo hyvän askelen eteenpäin. Tänä vuonna aika oli kypsä seuraavalle vaiheelle ja siirtymiselle todelliseen tiedolla johtamisen kulttuuriin. Siksi toteutimme kehityshankkeen Pinjan kanssa, sanoo Betsetin tietohallintojohtaja Esa Kyrönlahti

Pinjan toimintamalli Power BI -kehitysprojektissa jakautui määrittelyvaiheeseen ja toteutusprojektiin. Betsetillä malli koettiin selkeäksi ja omaa työskentelyä helpottavaksi.

– Määrittelyvaihe oli selvästi henkilöstöämme osallistava, ja sillä oli selkeä alku ja selkeä loppu. Pitkälti koimme niin, että Pinja fasilitoi tässä vaiheessa omaa työtämme ja opasti kehitystyössä oikeaan suuntaan. Määrittelyvaihe valmisti meitä miettimään oman työmme osuutta kokonaisuudessa, joten meillä oli hyvät eväät ja selkeä tehtävälista isommalla porukalla hoidettavaa toteutusprojektia kohti, Bergholm sanoo.

Kehitysprojektissa sovellettu osallistava työtapa ja Pinjan valitsemat työkalut sopivat Bergholmin ja Kyrönlahden mukaan käyttötarkoitukseensa erinomaisen hyvin. He kertovat työskentelymallin tukeneen mainiosti etätyöskentelyä ja tuntuneen siltä, että kaikki todella tekivät työtä yhdessä.

– Kehitysprojektin mukanaan tuoma muutos on vaatinut meiltä totta kai myös omaa opettelua, mutta koko ajan on ollut sellainen olo, että olemme hyvissä käsissä. Pinjan työssä näkyy rautainen ammattitaito, Bergholm kertoo.

”Määrittelyvaihe valmisti meitä miettimään oman työmme osuutta kokonaisuudessa, joten meillä oli hyvät eväät ja selkeä tehtävälista isommalla porukalla hoidettavaa toteutusprojektia kohti”
Harri Bergholm, Betset

Tuloksia näkyy heti – kehitys on kuitenkin jatkuvaa

Kehitysprojektin tuloksista on päästy nauttimaan Betsetillä heti sen valmistumisen jälkeen, syyskuun 2020 lopulta lähtien. Jo tässä ajassa on havaittu konkreettisia muutoksia aiempaan.

– Olemme saavuttaneet merkittävää säästöä esimerkiksi tarvikepanosten kulutuksessa. Arvelisin, että hävikin pienennys on jo nyt noin 5 %:n luokkaa. Vuositasolla puhutaan siis todella merkittävästä määrästä, Kyrönlahti sanoo.

Päätavoite, eli asiakasprojektien tehokas hallinta ja johtaminen, on jo alkanut toteutua Pinjan Power BI -ratkaisun avulla. Merkittävä tiedolla johtamista helpottava elementti on tehokas visualisointi.

– Opimme koko ajan lisää tiedon visualisoinnista. Paljolti on kyse tiedosta, joka meillä on jo aiemminkin ollut omassa ERP-järjestelmässämme. Tieto jalostuu jatkuvasti ja nyt saamme sen myös visuaalisesti näkyville ja siten paremman päätöksenteon pohjaksi. Samoin pystymme tarjoamaan asiakkaan loppukäyttäjille kokonaisuutta havainnollistavan näkymän sopivalla, heidän tarpeitaan palvelevalla tarkkuudella, Kyrönlahti toteaa.

Kehitystyö kuitenkin myös jatkuu. Seuraavana vuorossa on järjestelmän syvällisempi jalkautus Betsetin asiakkaille sekä se, että tuotannossa opetellaan yhä tehokkaampaan reagointiin uuden, datapohjaisen mallin avulla.

– Parasta antia tuotannonohjauksellemme on se, että päätöksenteko helpottuu ja pääsemme todella näkemään, minkä kokoluokan vaikutus kullakin tuotannossa tekemällämme valinnalla on. Tärkeä osansa uudistuksessa on sillä, että tiedonsaanti on nyt reaaliaikaista. Näin valintojen vaikuttavuus näkyy heti – eikä vasta viikkojen päästä, Kyrönlahti toteaa.

betset

Projektista lyhyesti

1

Ensimmäisen raportointikehityshanke Pinjan kanssa jo kesällä 2017.

2

Tiedolla johtamisen kulttuuriin tähtäävä Power BI -kehitysprojekti jakautui määrittelyvaiheeseen ja toteutusprojektiin Pinjan toimintamallin mukaisesti. 

3

Merkittävää säästöä esimerkiksi tarvikepanosten kulutuksessa – hävikin pienennys muutamassa kuukaudessa 5 %:ia. Lisäksi asiakasprojektien tehokas hallinta ja johtaminen on jo alkanut toteutua yhteistyössä Pinjan kanssa Power BI -ratkaisun avulla.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Niiralan Kulma

“Eri järjestelmien keräämän datan yhdistäviä raportteja meillä ei ole ollut käytössämme, mutta Power BI:n myötä tiedon yhdistäminen ja analysointi onnistuvat käden käänteessä reaaliaikaisesta tiedosta.”

Petra Laukkanen, talouspäällikkö

Metsätyö

”Vertailun jälkeen päädyimme Pinjan Power BI -palveluun, johon olemme hyvin tyytyväisiä. Erityisesti toimitusjohtajamme on tykästynyt siihen, että pystyy aamukahvin äärellä tarkistamaan mobiililaitteestaan, missä milloinkin mennään.”

Johanna Iltola, talouspäällikkö

HK Instruments

HK Instruments kaipasi työkalua myyntitilastojen ja yleisesti myynnin analysointiin sekä hallintaan. Pinja ehdotti tilanteen ratkaisuksi Microsoftin Power BI -ohjelmaa, jonka avulla kaikki datan analysointi tapahtuisi automaattisesti.

– Työpajoissa olemme saaneet Pinjalta ohjeita raporttien luomiseen ja ongelmatilanteet ovat ratkenneet mutkattomasti.”

Jukka Kalliomäki, myynti- ja markkinointijohtaja