Yksi maailman suurimmista metsäyhtiöistä, chileläinen Arauco, aloitti historiansa suurimman investointiprojektinsa vuonna 2018, kun Keski-Chileen suunniteltiin uutta valkolipeälaitosta. Pinja pääsi mukaan laitoksen suunnitteluprojektiin yhdessä kumppaninsa, teknologiayhtiö ANDRITZin kanssa. Tavallisesti suoraviivainen tehdassuunnitteluprojekti sai kuitenkin lisähöystettä vaativista seismisistä laskelmista.

Haaste

Teknologiayhtiö ANDRITZ oli yksi päätoimittajista uuden valkolipeälaitoksen suunnitteluprojektissa, joka rakentuisi Araucon vanhan sellutehtaan viereen. ANDRITZ etsi kumppania tähän haastavaan suunnitteluprojektiin. Kumppani etsittiin perinteisen kilpailutuksen kautta, ja Pinja valikoitui lopulta kumppaniksi erityisesti kokemuksensa ansiosta. 

– Pinjalta löytyi vaativaa laskentaosaamista ja kokemusta vastaavien laitosten suunnittelusta, mikä oli tässä toimeksiannossa ehdottomasti eduksi. Heiltä löytyi myös kokemusta vastaavien laitosten suunnittelusta, ANDRITZin valkolipeälaitos-tuoteryhmän projektisuunnittelun päällikkö Timo Falck kertoo. 

Erityisen mielenkiintoisen juuri tästä projektista teki työmaan sijainti Chilessä, jossa mannerlaattojen kohtaamisten aiheuttamat maanjäristykset toivat suunnitteluun lisähaastetta lukuisine laskelmineen. Kyseinen alue on erityisen herkkä maanjäristyksille ja tehtaalle asetettiin tavoitteeksi kestää kymmenen magnitudin maanjäristyksiä.

Pinjalta löytyi vaativaa laskentaosaamista ja kokemusta vastaavien laitosten suunnittelusta, mikä oli tässä toimeksiannossa ehdottomasti eduksi.

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu

Valkolipeälaitoksen tehdassuunnittelu sisälsi putkistojen, teräsrakenteiden ja rakennustehtävien suunnittelun, joista Pinjan väellä on pitkä kokemus, sekä Suomessa että ulkomailla. 

Tavallisesti suoraviivainen tehdassuunnitteluprojekti sai kuitenkin todella lisähöystöä seismisistä eli maanliikkeeseen ja maanjäristysaaltoihin liittyvistä laskelmista. Tulevan laitoksen turvallisuuden ja kestävyyden takaaminen olivat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joten suunnittelutoimeksiannossa laskelmien täytyi todella osua oikeaan. Laskelmien vaatimukset olivat Chilessä kuluneiden vuosien varrella tiukentuneet jatkuvasti ja tehdyt laskelmat tuli hyväksyttää kolmella osapuolella, jotta niiden kanssa voitiin edetä. 

Pinjalta lähetettiin työmaalle myös omaa henkilökuntaa eri vaiheiden sujumisen varmistamiseksi, ja jotta prosessi olisi kaiken kaikkiaan notkeampi. Paikan päällä olevan projektipäällikön avulla on ollut ketterämpää tehdä nopeitakin päätöksiä ja seurata, kuinka projekti etenee. Pinjan rooli työmaalla oli lähinnä toimia apuna ja neuvonantajana mahdollisissa eteentulevissa haasteissa. 

Tehtaan kestävyyttä ja turvallisuutta varmistaessa tehtiinkin vankkaa yhteistyötä myös paikallisten konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa. Projektissa onnistuakseen tiimillä tuli olla vankkaa kokemusta ja osaamista tästä hyvin spesifistä fysiikan osa-alueesta sekä yhteistyökykyä monien eri toimijoiden kanssa. 

– Alussa oli paljon kysymysmerkkejä ilmassa, koska kyseessä oli erittäin haastava, iso ja moniulotteinen projekti. Tehtaan sijainnista johtuen seismiset vaatimukset ovat maailman tiukimmat, ja niiden tuottama työ näkyi alkuun jopa osittaisena resurssipulana. Lopulta kuitenkin selvittiin hyvin ja haasteisiin löydettiin ratkaisut, Falck kertoo projektin kulusta.

"Alussa oli paljon kysymysmerkkejä ilmassa, koska kyseessä oli erittäin haastava, iso ja moniulotteinen projekti."

Lopputulos

Uusi valkolipeälaitos koostuu monesta osasta, ja saumaton yhteistyö tavarantoimittajien ja alihankkijoiden kanssa on ollut suuri osa tätä projektia. Monesta liikkuvasta osasta huolimatta projekti on kulkenut hyvin. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuonna 2021. 

– Pinjan vahvuus on joustavuus. Tärkeintä yhteistyössä on ollut tarpeidemme ymmärtäminen sekä kokonaisprosessin tuntemus. He ymmärtävät asiakkaitaan ja osaavat luoda ratkaisuja epäselvissäkin tilanteissa, Falck kommentoi.

– Haastavuudeltaan tämä projekti oli omaa luokkaansa, mutta alkuhankaluuksien jälkeen siitä suoriuduttiin hyvin. Yhteispeli ja kommunikaatio Pinjan kanssa on toiminut ja mielellämme teemme jatkossakin heidän kanssaan yhteistyötä. Päällimmäinen tunne on, että jos Pinja selviää tällaisesta projektista, niin osaamista ei tarvitse kyseenalaistaa ja voimme luottaa heihin myös tulevissa projekteissamme, Falck tiivistää yhteistyön.

Kuva: Andritz

Timo Falck

Valkolipeälaitos-tuoteryhmän projektisuunnittelun päällikkö

Projektista lyhyesti

1

Arauco aloitti historiansa suurimman investointiprojektinsa vuonna 2018, kun Keski-Chileen suunniteltiin uutta valkolipeälaitosta. Pinja pääsi mukaan laitoksen suunnitteluprojektiin yhdessä kumppaninsa, teknologiayhtiö ANDRITZin kanssa.

2

Erityisen mielenkiintoisen juuri tästä projektista teki työmaan sijainti Chilessä, jossa mannerlaattojen kohtaamisten aiheuttamat maanjäristykset toivat suunnitteluun lisähaastetta lukuisine laskelmineen.

3

Uusi valkolipeälaitos koostuu monesta osasta, ja saumaton yhteistyö tavarantoimittajien ja alihankkijoiden kanssa on ollut suuri osa tätä projektia. Monesta liikkuvasta osasta huolimatta projekti on kulkenut hyvin. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuonna 2021.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Finex

”Kaikki sujui aikataulun mukaisesti ja meni hyvin. Saimme tilauksen mukaisen, hyvin selkeästi toteutetun ja havainnollistavia animaatioita sisältävän kartoituksen tehtaasta. Sekä minä että omistaja Englannissa olimme tyytyväisiä. Kartoituksen perusteella tehtiin investointi, jossa siirrettiin valvomo turvalliseen paikkaan tehtaassa.”

Wärtsilä

”Lähiaikojen merkittävimpiä yhteisiä projekteja Pinjan kanssa on ollut koko Vaasan Wärtsilän koeajon prosessi- ja kuormitusautomaation päivitys, joka sisälsi myös väyläprotokollan muutokset. Haastavuutta toi se, että koko muutostyö tehtiin ilman mitään isoja tuotantokatkoksia.”