Haaste: Järjestelmäkokonaisuus kaipasi selkeytystä ja yksinkertaistamista

Airpro Oy palvelee päivittäin tuhansia lentomatkustajia tarjoten lentoliikenteen maa- ja matkustajapalveluja 16 lentoasemalla ympäri Suomen sekä Cabin Crew -palveluita Pohjoismaissa. Airpro on osa Finavia-konsernia ja vanhin Suomessa maapalveluja tuottavista yrityksistä.

Airpro Oy otti käyttöönsä Maint by Pinja -kunnossapitojärjestelmän kunnossapidon organisointiin sekä liikkuvan kaluston hallintaan jo syksyllä 2013. Seuraavana keväänä Maint otettiin käyttöön myös Finavialla, joka vastaa Helsinki-Vantaan kenttäkunnossapidosta sekä korjaamotoiminnasta.

Vaikka Maint palveli hyvin molempien yhtiöiden nykyistä toimintaa, päätettiin järjestelmä päivittää uudempaan Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmään. Muutos lähti liikkeelle Finavian tietohallinnosta, joka halusi selkeyttää konsernin järjestelmäkokonaisuutta ja vähentää päällekkäisiä järjestelmiä.

”Järjestelmän avulla myös huoltojen tilannetta sekä etenemistä on mahdollista seurata reaaliajassa.”

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Kaikki kunnossapidon tehtävät yhdessä järjestelmässä

Novi otettiin käyttöön Finavian osalta kesällä 2016. Airprolla käyttäjäkoulutukset alkoivat tammikuussa 2017. Nykyään järjestelmä on otettu käyttöön kaikilla 16 lentokentällä ja samalla myös alihankkijat ovat tulleet mukaan järjestelmän käyttäjiksi. Novin avulla alihankkijat pystyvät helposti paitsi näkemään omat työnsä, myös kuittaamaan ne valmiiksi suoraan järjestelmässä. Uuden kunnossapitojärjestelmän avulla koko konsernin kalustokantaa onkin mahdollista hallita sijainnista sekä kaluston perustiedoista aina huoltotilauksiin saakka.

Novi onkin tuonut helpotusta Airprolle, jonka työntekijät pystyvät nyt käyttämään järjestelmää entistä helpommin tabletilla tai kännykällä huonojenkin verkkoyhteyksien päässä. Suurin toimintaa tehostava tekijä liittyy huoltojen ja korjaustöiden hallinnointiin sekä raportointiin, joka onnistuu nyt suoraan järjestelmässä. Myös tiedonkulku on tehostunut järjestelmän käyttöönoton myötä.

Tehokasta laitehallintaa

Airpron yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa sujuva ja turvallinen lentoliikenne. Esimerkiksi Lapin matkailusesongit tuottavat haasteita Kittilän lentokentällä, jossa tarvitaan sesonkiaikaan jopa 180 matkatavarakärryä kun esimerkiksi moninkertaisesti suuremmalla Helsinki-Vantaan lentokentällä on tavallisesti käytössä noin 60 kärryä.

Tällaisina sesonkeina kalustoa joudutaan siirtämään koko ajan ja kaluston täytyy olla paitsi toimintakunnossa myös oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Airpron huoltotoimintaan vaikuttaa myös Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA – International Air Transport Association) asettamat säädökset, erityisesti ISAGO rekisteröinti (IATA Safety Audit for Ground Operations), joka edellyttää jo tiettyjä asioita turvallisuuden takaamiseksi kansainvälisillä lentokentillä. Nykyiset säädökset edellyttävät päivittäisiä auditointeja ja tarkastuksia, joista myös jää jälki järjestelmään.

Reaaliaikaista tietoa

Finavian kenttäkunnossapidon puolella henkilökunnan taukotuvassa on päätteitä, joihin voidaan suoraan kirjata esimerkiksi vikailmoitukset, jotka näkyvät heti korjaamon puolella. Samat ilmoitukset menevät automaattisesti myös työnjohtajan sähköpostiin.

Taukotilasta löytyy lisäksi suuria digitaalisia näyttöjä, joissa näkyvät reaaliaikaisesti muun muassa rikkoontuneet, korjaamolla korjattavana olevat sekä kunnossa olevat laitteet sekä näiden vikojen syyt. Yhdellä näytöllä ovat vielä erikseen tärkein kalustoryhmä eli harjakoneet ja näiden tilanne. Tämän tiedon avulla henkilökunta on jatkuvasti ajan tasalla ja tietoa ei tarvitse enää kaivaa kyselemällä, Excel-taulukoista, paperilapuilta tai tussitauluilta. Reaaliaikainen ja helposti saatavilla oleva tieto mahdollistaa myös kunnossapidon tärkeimpien tunnuslukujen tehokkaan seurannan.

Helsinki- Vantaalla tärkeimpiä seurattavia tunnuslukuja ovat muun muassa MDT (Mean Down time), MTBF (Mean Time Between Failures), MWT (Mean Waiting Time) sekä koneiden käyttöaste. Näiden tunnuslukujen seuranta onnistuu kätevästi suoraan Novissa, mutta seurannan lisäksi järjestelmä osoittaa myös kehityskohteita, joihin puuttumalla voidaan tunnuslukuja parantaa entisestään.

Uusia ominaisuuksia

Novi-järjestelmään siirtymisen yhteydessä Airprolla haluttiin ottaa mukaan myös uusia ominaisuuksia, kuten operaattorikunnossapito, reittihuollot sekä sähköpostihälytykset. Sähköpostihälytykset vaihtelevat sen mukaan, mikä vian vakavuusluokka on. Pienemmät viat menevät automaattisesti huoltomiehelle, mutta vakavammat viat suoraan lentokenttäpäällikölle, joka voi päättää, hoidetaanko vika nyt vai voidaanko korjaus siirtää myöhemmäksi.

Kun tiedonkulku on automaattista, auttaa se myös kustannustehokkuuden parantamisessa. Näin toimimalla esimerkiksi korjaajaa ei pienten vikojen yhteydessä tarvitse hälyttää paikalle keskellä yötä vain huomatakseen, että vian olisi yhtä hyvin voinut hoitaa seuraavanakin päivänä. Järjestelmä auttaakin hahmottamaan kokonaisuuksia paremmin sekä optimoimaan työntekoa reaaliaikaisen tiedon avulla.

– Projektin nopea eteneminen on ollut yksi parhaimmista asioista. Nopeasti eteenpäin pyrkivästä projektista olemme saaneet paljon positiivista palautetta kentältä. Pinja asiantuntemus ja tekninen tuki ovat olleet erinomaisia koko projektin aikana. Lisäksi kaikkien yhtenäinen sitoutuminen yhtiön hallinnosta kuormaajaan on ollut yksi tärkeä asia projektin onnistumiselle, GSE koordinaattori Markus Mäkinen kiittelee.

"Projektin nopea eteneminen on ollut yksi parhaimmista asioista. Nopeasti eteenpäin pyrkivästä projektista olemme saaneet paljon positiivista palautetta kentältä."

Projektista lyhyesti

1

Airpron huollettavia kohteita lentokentillä ovat mm. matkustajaportaat, kuormaushihnat, autokalusto sekä matkatavarakärryt. Finavian tehtävänä on vastata kenttäkunnossapidosta sekä kalustosta, jolla kenttä pidetään puhtaana.

2

Konsernin järjestelmäkokonaisuutta haluttiin selkeyttää ja yksinkertaistaa sekä yhtiöiden kunnossapitoa ja laitehallintaa yhdenmukaistaa..

3

Huoltojen ja korjaustöiden hallinnointi ja raportointi onnistuu nykyään suoraan
järjestelmässä. Myös tiedonkulku on tehostunut järjestelmän käyttöönoton
myötä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Napapiirin Energia ja Vesi

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän käytön tehostamista.”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”

Keravan Energia

”Novia käytetään kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä nyt uusimpana turvallisuushavaintojen kirjaamiseen.”