Haaste: Yli sadan laitoksen kunnossapitokäytännöt kaipasivat lisää suunnitelmallisuutta

Adven tuottaa yritysten tarpeisiin räätälöityjä höyry-, lämpö- ja kylmäenergiaratkaisuja sekä lämpöä kymmeniin kaukolämpöverkkoihin. Advenin tyypillisiä asiakkaita ovat teollisuusyritykset, joiden tuotantolaitokset tarvitsevat runsaasti energiaa. Advenilla on lämpölaitoksia Hangosta aina Leville ja Sodankylään saakka. Suomen lisäksi liiketoimintaa on myös Ruotsissa ja Virossa.

Yritys halusi yhtenäistää laitostensa kunnossapitokäytäntöjä ja toiminnan suunnitelmallisuutta. Työkaluiksi valikoituivat Maint by Pinja – kunnossapitojärjestelmä ja käyttöpäiväkirja.

Advenin tuotantoinsinööri Leo Vesken mukaan käyttöpäiväkirja toimii laitoksen lokina. Siihen merkitään kaikki laitoskäynnit ja pienimmätkin huoltotoimenpiteet. Kunnossapitojärjestelmään puolestaan kirjataan suuremmat huollot ja korjaukset.

Työkalut otettiin käyttöön viidessä pilottivoimalassa vuonna 2012. Pilottivaiheen jälkeen uusia laitoksia on lisätty järjestelmään jatkuvasti.

Viranomaismääräykset ovat tiukentuneet. Nykyään kaikilla yli viiden megawatin voimaloilla tulee olla kunnossapitojärjestelmä. Käyttöpäiväkirja vaaditaan taas kaikilta laitoksilta.”

Tuotantoinsinööri Leo Veske

Lue projektista lyhyesti

Ratkaisu: Sähköinen järjestelmä tallentaa luotettavasti kunnossapidon toimenpiteet sekä tallentaa laitteisiin liittyviä dokumentteja

Advenin lämpölaitoskäyttäjät Pekka Krum ja Tero Saarela pitävät käyttöpäiväkirjaa näppäränä ja helppokäyttöisenä työkaluna. Miehet käyttävät sitä päivittäin.

– Käymme päivittäin useilla laitoksilla ja kirjaamme käynnit sekä tehdyt huoltotoimenpiteet päiväkirjaan. Huoltomerkinnän yhteyteen voidaan liittää esimerkiksi tavarantoimittajalta tullut kuvaus huollossa käytetyistä osista pdf-tiedostona, Saarela sanoo.

Myös käyttöpäälliköiden työ on helpottunut, kun he voivat seurata tarkasti
töiden edistymistä ja saavat tarvitsemansa raportit nopeasti ja reaaliaikaisina.

– Tarvitsimme toimintamme suunnitelmallisuuden parantamiseksi ja laitostemme toiminnan yhdenmukaistamiseksi sähköisen järjestelmän, johon voimme tallentaa luotettavasti käytön ja kunnossapidon toimenpiteet sekä tallentaa laitteisiin liittyviä dokumentteja. Kirjaamiseen liittyvät toimenpiteet piti pystyä suhteuttamaan laitoksen kokoon. Pinja vastasi toiveisiimme ja toimitti tarpeidemme mukaisen kunnossapitojärjestelmän. Käyttöpäiväkirja otettiin yhtiössä käyttöön ilman erillistä koulutusta. Yhteistyömme on ollut hedelmällistä. Nyt kunnossapitojärjestelmä ja käyttöpäiväkirja ovat operatiivisen johtamisemme keskeisiä työkaluja.

Projektista lyhyesti

1

Kunnossapitojärjestelmä ja käyttöpäiväkirja otettiin käyttöön pilottivoimalassa 2012. Sen jälkeen uusia laitoksia on lisätty järjestelmään jatkuvasti.

2

Tahtotilana oli lisätä kunnossapitoon suunnitelmallisuutta ja kasvattaa ennustettavuutta sekä yhdenmukaistaa toimintatapoja.

3

Nykyään järjestelmät toimivat operatiivisen johtamisen keskeisinä työkaluina.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Keravan Energia

Maintiin verrattuna Novi on erityisesti mobiililaitteilla helppokäyttöisempi. Novia käytetään kunnossapitotoiminnan työnohjaukseen, ennakkohuoltoihin, varaosien hallintaan, laiterekisterin ylläpitoon, kunnossapidon laatumittareiden hallintaan sekä nyt uusimpana turvallisuushavaintojen kirjaamiseen.

Ifolor

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan jälkeen Ifolorilla on pystytty lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jopa 40 prosenttia. Novin avulla olemme pystyneet kehittämään tuotannon ja kunnossapidon välistä yhteistyötä. Huoltokutsut ja niiden tila ovat nyt kaikkien nähtävillä. Toiminta on läpinäkyvää ja kaikilla on käytössään reaaliaikainen tilannetieto.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Kasvavan ja kehittyvän yrityksen kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista. ”Novi valikoitui käyttöömme sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”