Vaasassa toimiva ABB:n sähkömoottoritehdas käyttää tuotannon valvontaan Machine Track by Pinja -järjestelmää. Se nivoutuu erinomaisesti yhteen Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän kanssa. Havaitut viat saadaan nopeasti korjauksen alle ja karttuvasta tiedosta muodostuu lista niistä ongelmista, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

– Oman haasteensa valmistukseen tuo se, ettemme tee moottoreita varastoon vaan asiakastilausten mukaan. Keskimääräinen sarjakoko on 1,7-2 moottoria, joten tuotannon on oltava joustavaa. Samalla tämä on haaste käytettävyydelle ja kunnossapidolle”, kertoo Maintenance Manager Jani Hienovirta.

Hienovirta kertoo, että tehtaalle asetettu käytettävyysasteen tavoite on yli 98 prosenttia. Tavoitetta tukemaan hankittiin konevalvonnan ja kunnossapidon ohjelmistot, joiden avulla työjärjestykset ja ylläpito saadaan mahdollisimman tehokkaiksi.

Ohjelmistot pelaavat hienosti yhteen

Eräs painava syy Pinjan valinnalle oli se, että sekä tuotantopuolella koneiden valvonnasta että kunnossapidossa huoltotoiminnasta huolehtivat ohjelmistot toimivat yhdessä ja yhteen. Nopeat virheilmoitukset suoraan kunnossapitoon käynnistävät korjaustoimet heti. Samoin kunnossapito saa Machine Trackin kautta tiedot useimmin murheita aiheuttavista koneista sekä tiedot vikojen vakavuudesta kokonaisuuden kannalta katsottuna.

Yhteen toimivien ohjelmistojen etuja on myös se, ettei käyttö- ja huoltohenkilöstön tarvitse opetella useita ohjelmia erilaisine käyttöliittymineen. Helppokäyttöisiin valvonta- ja kunnossapitojärjestelmiin on helppo tottua nopeasti.

”Tehtaalle asetettu käytettävyysasteen tavoite on yli 98 %.”

Lue projektista lyhyesti

Tieto ei jää eläkkeelle

ABB:llä nykyinen Novi kunnossapitojärjestelmä ehkäisee tiedon henkilöitymisen. Järjestelmällinen tiedonkeruu ja sen jakaminen estävät sen, ettei oleellinen taito ja kokemus tiettyjen laitteiden hoidosta kävele osaajan mukana ulos portista.

Kunnossapidon ja tuotannon kehityksen osaston moottoritehtaalla työskentelee parisenkymmentä henkilöä, ja he kaikki käyttävät jatkuvasti Novia. Heidän toimenkuvaansa kuuluu myös tuotannon kehittäminen ja konehankintojen suunnittelu, joten osaston on hyvä olla selvillä sekä Novin että Machine Trackin antamasta tiedosta.

Nämä historiatiedot ovat pohjana, kun suunnitellaan tuotannon muutoksia ja tehostustoimia. Täsmällisen tiedon avulla rajalliset resurssit voi kohdentaa juuri oikeisiin paikkoihin. Kun pahimmat ongelmat ovat nousseet selvästi havaittaviksi, korjaustoimet ja koneinvestoinnit voidaan kohdistaa sinne, missä sijoitetusta panoksesta saadaan suurin hyöty.

Hienovirta kiittelee järjestelmien räätälöintimahdollisuuksia sekä ohjelmistoihin nopeasti saatuja hienosäätöjä. Lisäksi Machine Trackin näyttötaulut ovat saaneet kiitosta kaikilta henkilöstöryhmiltä – niiltä näkee tuotannon tilan muutamassa sekunnissa heti työpaikalle saapuessaan.

”Oman haasteensa valmistukseen tuo se, ettemme tee moottoreita varastoon
vaan asiakastilausten mukaan. Keskimääräinen sarjakoko on 1,7-2 moottoria,
joten tuotannon on oltava joustavaa. Samalla tämä on haaste käytettävyydelle
ja kunnossapidolle”
Maintenance Manager Jani Hienovirta.

Jani Hienovirta

Maintenance Manager, ABB

Projektista lyhyesti

1

Vaasan sähkömoottoritehtaalla on käytössä kaksi Pinjan järjestelmää: Machine Track koneseurantaan ja Novi kunnossapidon hallintaan.

2

Järjestelmät keskustelevat keskenään helpottaen sekä tuotannon työntekijöiden että kunnossapidon ammattilaisten arkea.

3

Järjestelmällinen tiedonkeruu ja sen jakaminen takaavat, että oleellinen taito ja kokemus säilyvät talossa.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Orion

”Machine Trackin rooli Orionilla on merkittävä pakkauslinjojen häiriöseurannassa, tuotantonopeuden sekä tuotevaihtoaikojen mittaamisessa, päivittäisen tekemisen vakioinnissa ja tuotanto-ohjelman toteuman seurannassa sekä päivittäisjohtamisessa.”

Keravan Energia

Novi on tehnyt Keravan Energian kunnossapidon työnohjauksesta ja aikatauluttamisesta järjestelmällisempää. ”Nyt tiedot eivät ole vain ihmisen muistin varassa, vaan jokainen havaittu vika on varmasti järjestelmässä ja jokaisen saatavilla on tieto siitä, mitä vuosihuolloissa täytyy korjata.”

Fazer Makeiset

”Machine Track on linkitetty koko Fazer-konsernissa käytössä olevaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. SAPista saamme tuotantosuunnitelman ja Machine Trackista puolestaan toteuman, joita voidaan sitten verrata toisiinsa.”