Tuotannon, testauksen ja laadunvalvonnan ratkaisut

Pinja on useiden vuosien ajan toimittanut ajoneuvo- ja työkoneteollisuuteen ratkaisuja, jotka ovat merkittävästi parantaneet tuotannon tehokkuutta ja laadukkuutta.

Tuotantojärjestelmät

Tuotantojärjestelmissä olemme toteuttaneet tuotannon eri vaiheisiin integroituja ratkaisuja:

  • Automaatioon
  • Kokoonpanoon
  • Konfigurointiin
  • Ohjelmistolataukseen
  • Nestetäyttöön
  • Tuotannon hallintaan

Täysin valmiina järjestelmätoimituksina tehtävät tuotannon kokonaisvaltaiset MES-ohjausjärjestelmät ovat myös vahvaa osaamistamme. Niistä olemme saaneet asiakkailtamme erittäin myönteistä palautetta.

Testausjärjestelmät

Tärkeänä osana laadukasta tuotantoa on toimiva ja hyvin integroitu testausjärjestelmä, joka tuottaa jo tuotantovaiheiden aikaista seurantatietoa reaaliaikaisesti. Tämä takaa kustannustehokkaat tuotannolliset ratkaisut ja varmistaa lopputuotteen parhaan mahdollisen laadun, ilman jälkikorjauksia ja -säätöjä.

Olemme alan erikoisosaaja monipuolisten ja laadukkaiden testausjärjestelmien toteuttajana. Hallitsemme alan uusimmat teknologiat ja mittaustekniikat.

Laadunvalvonta ja raportointi

Vain johdonmukainen ja koko tuotantoketjun kattava laadunvalvonta takaa tuotteelle laadukkaan lopputuloksen. Laadunvalvonnan ja joustavan, hyvin integroidun raportoinnin saumaton yhdistelmä on ratkaisevan tärkeä tekijä tuotannon tehokkuudessa.

Me toteutamme laadunvalvonnan ja raportoinnin järjestelmät vahvalla ammattitaidolla, hyödyntäen samalla uusinta teknologiaa sekä joustavia ja hyvin integroituja käyttötapoja. Ratkaisumme takaavat niiden aidon ja kustannustehokkaan hyödyntämisen tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa, kaikkien tuotantoyksikköjen kesken ja myös tuotteen loppuasiakasdokumentoinnissa.

Asiakkaitamme

logo_john_deere logo_metso logo_ponsselogo_sandviklogo_sisu_axles logo_sleipner logo_tana logo_transtech logo_valtra

Ota yhteyttä