Energian ja kiertotalouden kilpailukykyinen tulevaisuus varmistetaan digitalisaation keinoin – koko elinkaaren ajan

Energian ja kiertotalouden taustalla vaikuttavat suuret murrokset: luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos, muutokset lainsäädännössä, valvonnassa ja ihmisten asenteissa sekä meneillään oleva digitaalinen vallankumous. 

Samalla kun kysyntä kasvaa, yritykset painivat uudistuvien direktiivien ja lakimuutosten viidakossa. Lakiuudistusten tarkoituksena ja tavoitteena on kestävän kehityksen ja ympäristön monimuotoisuuden turvaaminen. Lisäksi energiantuotannossa käytettävien materiaalien alkuperään ja tuotannon sekä kuljetuksen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota.

Erityisesti kiertotalouden mekanismien avulla voidaan säästää luonnonvaroja, hyödyntää materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi sekä tehostaa materiaalien saattamista uusio- ja hyötykäyttöön. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii kuitenkin digitalisaation hyödyntämistä.

Lataa opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa

Energia- ja kiertotalousalalla tapahtuu nyt:

1

Lainsäädännön ja viranomaisraportoinnin vaatimukset kiristyvät
2

Materiaalivirtojen hallinnalla haetaan lisää tuottavuutta
3

Ohjelmistojen merkitys kriittisissä toiminnoissa kasvaa

Digitaalisuus luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia hyödyntää luonnonvaroja uudella ja kestävällä tavalla. Kiihtyvä digitaalinen murros on tuonut mukanaan kaikkialle leviävät sensorit, kasvavat datavirrat, kehittyvän keinoälyn, robotiikan sovellukset, mobiiliratkaisut ja palvelualustat. Nämä teknologiat luovat jokaiselle sektorille täysin uusia bisnesmalleja, joiden avulla yritykset pystyvät optimoimaan, automatisoimaan sekä mullistamaan oikeastaan jokaisen liiketoiminnan osa-alueen. Näin syntyy myös merkittäviä säästöjä energian ja materiaalien kulutuksessa.                                                                                                                  Elinkeinoelämän keskusliitto, www.ek.fi 

Valitse kokenut kumppani, joka ymmärtää toimialan muutoksen

Me Pinjalla tarjoamme digitalisaation mahdollisuudet energia- ja kiertotalouden yritysten toiminnan parantamiseksi – koko elinkaaren ajalle.

Ratkaisumme auttavat tehostamaan laitoksen toimintaa ja parantamaan työn tuottavuutta. Kehitämme ratkaisuja, jotka parantavat laitosten kustannustehokkuutta, tiedonkulkua ja toimintavarmuutta.

Kokemuksemme pohjautuu vuosien yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Vahvuutemme on syvällinen tuntemus ja osaaminen erityyppisten energialaitosten suunnittelusta ja projektoinnista, materiaalivirtojen hallintajärjestelmien toimittamisesta, raportoinnista sekä laitoksen käyttövarmuuden parantamisesta. Olemme kumppanisi myös silloin, kun kaipaatte järjestelmien ylläpitoa riskienhallinnan varmistamiseksi.

Tutustu ratkaisuihimme

Toteutamme palvelujamme erityisesti:

Kiertotalous

Energiantuotanto

Biopolttoaineiden tuotanto

Vedentuotanto

Jätteenkäsittely

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ratkaisuja energian ja kierrätysmateriaalien tuottajille ja käyttäjille, laitostoimittajille sekä energia- ja kiertotalousalan palveluyrityksille

Palvelemme energiayhtiöitä, jätehuoltoyhtiöitä, laitostoimittajia sekä energia- ja kiertotalousalalla toimivia palveluyrityksiä koko liiketoiminnan elinkaaren ajan. 

Olemme mukana uusien laitosten suunnittelijana, palveluiden ja infrastruktuurin rakentajana, pilvipalveluissa sekä asiakasjärjestelmissä. Olemme myös eturintamassa suunnittelemassa ja toteuttamassa energia- ja kiertotalousalan sovelluksia, joista esimerkkeinä Flow by Pinja – kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamisjärjestelmä, Once by Pinja- toimitusketjun hallintajärjestelmä, Novi by Pinja – kunnossapitojärjestelmä, sekä sähköinen siirtoasiakirjasovellus, jonka tuella uudistuvan jätelain vaatimuksiin vastaaminen helpottuu.

Laitos-, prosessi-, automaatio- ja sähkösuunnittelu

Tarjoamme teollisuuden suunnittelupalveluita alan parhailla työkaluilla ja vuosikymmenten kokemuksella. Otamme mielellämme kokonaisvastuun projektista investointitarpeen tunnistamisesta suunnitteluun ja projektin läpivientiin.

Olemme toteuttaneet sähköistyksen ja automatisoinnin urakoita sisältäen perussuunnittelun, sähkö- ja automaatiosuunnittelun, automaatiotoimitukset, asennukset, kenttälaitteet käyttöönotettuna, yhteensä yli 100:aan koti- ja ulkomaiseen voimalaitosprojektiin, aina pienistä lämpölaitoksista isoihin monipolttoainevoimaloihin.

Lue lisää

Flow by Pinja – materiaalivirtojen hallinta- ja seurantajärjestelmä

Flow on kiertotalouden käyttöön kehitetty tehokas selainpohjainen SaaS-järjestelmä. Flow yhdistää kiertotalouden ihmiset, järjestelmät, kannattavuuden ja ja datan, sisältäen mm. kattavat vastaanotto- ja vaakatoiminnot, varasto-, raportointitoiminnot sekä liitynnät asiakkaan laskutus- ja ERP-järjestelmiin.

Reaaliaikaista ja avointa tietoa tuottavalla materiaalinhallintajärjestelmällä pystytään vastaanottotoimintojen lisäksi tuottamaan monipuolisesti tietoa koko toimitusketjun eri vaiheista ja tuottamaan raportointia kaikille toimitusketjun osapuolille.

Lue lisää

Once by Pinja – toimitusketjun hallintajärjestelmä

Once by Pinja on selainpohjainen, SaaS-palvelumallin järjestelmä, jolla hallitaan energia-alalla toimivien yritysten materiaalivirtoja sekä tilaus- ja toimitusketjuja. Once jakaa toimitusketjussa syntyvän tiedon reaaliajassa kaikkien ketjuun liittyvien osapuolten kesken.

Järjestelmä skaalautuu niin yksittäisten pienten- kuin konsernien useiden laitosten toimitusketjujen hallintaan.

Lue lisää

Novi by Pinja – kunnossapitojärjestelmä

Novi by Pinja on järjestelmä ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Järjestelmä digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa sekä vastaa kunnossapidon päivittäisjohtamisen tarpeisiin. Novi soveltuu kiertotalouden organisaatioihin, sähkön ja lämmön tuotantoon sekä jakeluun, puhtaan veden tuotantoon ja jakeluun, jätevesien käsittelyyn sekä jätteiden kierrätykseen. Myös kaluston ja kiinteistön ylläpito ovat Novin käyttökohteita.

Lue lisää

ICT-palvelut

ICT-palvelumme on suunniteltu vapauttamaan aikaa tuottavaan ja luovaan työhön. Pidämme arkesi sujuvana huolehtimalla laitteistoista ja järjestelmistä esimerkiksi tuotannon IT-ympäristön ylläpitopalvelullamme.

Lue lisää

Business intelligence ja tiedolla johtaminen

Palvelumme kattavat tiedolla johtamiseen liittyvän raportoinnin ja Business Intelligencen kaikki osa-alueet. Eri lähteistä tulevaa dataa voidaan yhdistää, jonka avulla ymmärretään mitä tuotannossa tapahtuu ja miksi. Joskus dataa on niin paljon ja hajallaan eri järjestelmissä, että sen haltuunotto ja hyödyntäminen vaatii tietovaraston.

Lue lisää

Asiakkaillemme tekemiämme toimituksia

Gasum

”Ennen Once by Pinja -järjestelmän käyttöönottoa, meillä oli 50-100 laskureklamaatiota selvitettävänä kuukausittain. Oncen käyttöönoton jälkeen niitä on ollut keskimäärin vain yksi kuukaudessa, mikä on tuonut merkittävän työajan säästön.”

Lue Gasum-menestystarina

Napapiirin Energia ja Vesi

“Kävimme läpi useita vaihtoehtoisia järjestelmiä ja lopulta Novi valikoitui sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.”

Lue Napapiirin Energia ja Vesi -menestystarina

Fortum

”Yhteistyö Pinjan kanssa on tuonut meille 20–30 prosenttia uusia turbiinien säätö- ja suojausjärjestelmien modernisointiprojekteja. Olemme päässeet paremmin mukaan muun muassa suurten paperi- ja selluyhtiöiden projekteihin, koska järjestelmätoimittajamme voi tarjota after sales -palvelut läheltä ja helposti suomen kielellä.”

Lue Fortum-menestystarina

Oulun Energia

”Olemme pystyneet voimalaitospuolella kehittelemään meille soveltuvia asioita. Siksi oli uskoa, että tämän kumppanin kanssa pystytään kehittämään asioita myös täällä kiertotalous- ja jätepuolella.”

Lue Oulun Energia -menestystarina

Keravan Energia

”Nyt tiedot eivät ole vain ihmisen muistin varassa, vaan jokainen havaittu vika on varmasti järjestelmässä ja jokaisen saatavilla on tieto siitä, mitä vuosihuolloissa täytyy korjata. Manuaalisesta käsin kirjauksesta on päästy eroon kokonaan.”

Lue Keravan Energia -menestystarina

Kuopion Energia

”Yhdestä järjestelmästä saadaan tietoja esimerkiksi meidän kokonaistuotannoista, kaukolämpöverkkoon liittyvistä asioista ja konsernitason talousraportteja.”

Lue Kuopion Energia -menestystarina

Lataa asiantuntijamateriaaleja: