Kuuntelevaa, näkemyksellistä ja asiakaskeskeistä ohjelmistokehityskumppanuutta

Digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa uusia tapoja tehdä ja kasvattaa liiketoimintaa. Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen digitaalisesti vaatii näkemystä, moninaista osaamista sekä kykyä reagoida nopeasti.

Me Pinjalla tarjoamme ohjelmistokehityskumppanuuden, jolla varmistamme digitaaliset ratkaisut asiakkaidenne tarpeiden mukaisiksi. Pinjan omistautuneet tekijät kehittävät, koodaavat ja välittävät. Avoin ja asiantunteva yhteistyö ja asiakaskeskeisyys johtavat digitaalisiin ratkaisuihin, joita sinun asiakkaasi arjessaan arvostavat.

Ota yhteyttä

Etsitkö ratkaisua digitaalisten palveluiden kehitykseen ja toteutukseen?

Pinjalla on vuosikymmenten kokemus vaativien ja liiketoimintakriittisten digitalisaatioratkaisujen toteuttamisesta. Ymmärrämme mitä kehitystyö vaatii, jotta loppuasiakas saa lisäarvoa ja luottaa ratkaisuun. Varmistamme, että asiantuntijat kaikissa rooleissa sitoutuvat osaksi yritystäsi.

Pinjan kumppanuusmallissa yhteistyö on aidosti läpinäkyvää. Varmistamme, että ajantasainen viestintä pelaa kumppanuuden jokaisessa vaiheessa: digitaalisen liiketoimintamallin palvelumuotoilussa, suunnittelussa, toteutuksessa, käyttöönotossa, ylläpidossa ja tuessa. Kumppanuusmallilla turvataan tarvittaessa omilla jaloilla seisominen. Me olemme tehneet kehityskumppanuudesta aidosti kannattavan keinon kasvaa ja kehittää digitaalisia palveluja asiakkaillenne.

Näe ketkä valitsivat Pinjan

Läpinäkyvää ja johdettua kehittämisen yhteistyötä

Palvelumuotoilu ja protoilu

Käytettävyys ja saavutettavuus

Tekninen määrittely

Osaajat ja tiimityö

Jatkuvat palvelut

Läpinäkyvää kumppanuutta ohjelmistokehitykseen – sinun asiakkaasi eduksi

Toimintamalli & viestintä

Tuomme kehityksen tueksi selkeät prosessit ja joustavan arjen toimintamallin. Sitoudumme työhön, pysymme aikataulussa ja kommunikoimme muutoksista. Sitoutuminen, vuorovaikutus ja innostuminen ovat todistetusti vahvuutemme, ja niiden kautta varmistamme teidän asiakkaiden kokemuksen ja tyytyväisyyden. Avoimuus ja vastuullisuus näkyy myös siinä, että turvaamme tarvittaessa myös omilla jaloilla seisomisen.

Kehitys & konsultointi

Kehittämisen keskiössä on Sinun asiakkaasi ja tavoitteesi. Me tiedämme, että yhteinen ymmärrys tavoitteista luo niin luottamusta kuin sisäistä mielenrauhaa. Todellisten asiakastarpeiden sisäistäminen tuo näkemystä kehittämiseen ja antaa sille oikean, kestävän suunnan. Siksi kumppanuus tarkoittaa osaamisen jakamista puolin ja toisin sekä aitoa kykyä kuunnella. Kerromme realistisesti ja rehellisesti mitä kannattaa tehdä ja miksi.

Osaajat & tiimityö

Olemme ylpeitä monipuolisesta ja kattavasta osaamisestamme. Konsultoivan otteen ohella pystymme tuomaan selkeyttä kehityskustannusten hallintaan ja ennustettavuuteen. Tähtäämme siihen, että kumppanina olet aina ajan tasalla vaihtoehtoisista teknologioista ja toteutusmalleista. Varmistamme yhdessä oikeat valinnat, jotka palvelevat sekä asiakkaitasi että liiketoimintaasi pidemmälle tulevaisuuteen.

Katso ketkä valitsivat Pinjan ohjelmistokehityskumppanikseen

Menestystarina

Jamix Oy

Jamixin yhteistyö Pinjan kanssa alkoi ohjelmistokehityksen ja Power BI -kehitysprojektin merkeissä vuonna 2018. Sittemmin kumppanuus on laajentunut moneen suuntaan, muun muassa käyttökokemussuunnittelun ja mobiilisovelluksen kehittämisen saralla.

Lue Jamix menestystarina
Menestystarina

Evondos® Oy

Evondos®-järjestelmä on saatettu markkinoille terveydenhuollon teknisenä laitteistona (englanniksi: ”Medical Device”), joita laki säätelee paljon tarkemmin kuin muita järjestelmiä. Se on vaatinut Pinjalta ja koko tiimiltä järjestelmällisyyttä, hyvää dokumentointia, jäljitettävyyttä sekä alan standardien ja muiden säädösten tarkkaa seuraamista.

Lue koko Evondos® menestystarina
Toimitusuutinen

Kuntien Tiera Oy

Pinja haluaa olla Tieran kumppanina mukana kehittämässä yhä lähestyttävämpää digitaalista yhteiskuntaa suomalaisille. Vahva osaamisemme julkisen sektorin palveluiden sekä palveluyritysten liiketoiminnan digitalisaatioprojekteista antaa vakautta ja luotettavuutta toteuttaa Tieran Parasta Palvelua -palvelulupausta.

Lue uutinen alkaneesta yhteistyöstä

Ohjelmistokehitys lähtee osaavasta tiimistä

Meillä on kumppanuuksiin sitoutuneita ja kokeneita tekijöitä, jotka sekä kehittävät, koodaavat että välittävät. Kun tarvitset lisäkäsiä, erityisosaamista tai kokonaisen kehitystiimin, sisäistämme ulkoistamisen myötä tekijät osaksi yritystänne ja tiimiänne. Kommunikoimme ja dokumentoimme läpinäkyvästi työmme jäljen, jotta tietotaito jää kumppanuuden myötä yrityksen sisälle ja mahdollistaa myös itsenäisen jatkokehittämisen. Me Pinjalla huolehdimme henkilöstöstämme, jotta jokaisella on aito halua auttaa ja kommunikoida avoimesti koko kumppanuuden ajan.

Tutustu Lead Architect Pekan tarinaan