Toimivilla IT-ulkoistuspalveluilla aitoa tehoa arkeen

Käyttäisitkö aikasi mieluummin muuhun kuin IT-ongelmien ratkaisemiseen? Tai onko organisaatiossanne jo käytössä IT-ulkoistuspalvelut, mutta et tiedä mistä kaikesta maksat?

Kunnossa olevat IT-palvelut mahdollistavat, että voit keskittyä arjessa omaan ydintoimintaasi ja kasvattaa työntekosi tehokkuutta oikeanlaisten työkalujen avulla. Toimivat IT-palvelut ovat yksi tehokkaimmista keinoista parantaa yrityksen kilpailukykyä. Läpinäkyvä toimintaprosessi puolestaan kertoo tarkalleen, mistä palvelu koostuu ja miten sen hinta muodostuu.

Ota yhteyttä!

Tyypillisimmät huolet IT-palveluissa:

1

Työaikaa hukkaantuu IT-asioiden selvittämiseen
2

Nykyinen tietoturvataso ja ajankohtaiset riskit ovat pimennossa
3

Ulkoistetuissa IT-palveluissa ei tiedetä, mistä maksetaan

IT-ulkoistuspalvelut osaavan ja turvallisen kumppanin käsissä

Pinjan IT-ulkoistuspalveluiden ja -asiantuntijoiden tuella varmistat sujuvan ja tehokkaan arjen organisaatiossasi. Sovellamme parhaita käytäntöjä IT-ympäristöjen ylläpitoon ja hallintaan. Hyödyntämällä viimeisintä tietoa uusista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista pidämme huolen, että esimerkiksi tietoturva on aina ajan tasalla. Hädän tullen voit luottaa, että saat osaavaa apua asiantuntijoiltamme!

Tutustu Pinjan IT-ulkoistuspalveluihin

Avoimuuslupaus

Toimintamme IT-ulkoistuspalveluissa on läpinäkyvää – tiedät siis, mitä teemme, miksi ja mistä maksat. Lupaamme:

 • Selkeän ja läpinäkyvän laskutuksen
 • Veloitamme vain sovituista toimenpiteistä, emme omista virheistämme
 • Selkeät myyntirivit sekä töiden että palvelujen osalta
 • Asiantuntijakohtaiset tuntikirjaukset
 • 15 minuutin minimiveloituksen
 • Palveluportaalin tehtävien hallintaan: voit seurata miten tehtävät etenee ja sinua tiedotetaan muutoksista
 • Pääsyn ajantasaiseen dokumentaatioon ja avoimen viestinnän asiantuntijoiltamme
 • Kehitystoimenpiteiden työmääräarviot hyväksyttäväksi ennen toteutusta
 • Avoimen ja aktiivisen viestinnän työn etenemisestä ja kustannusten kertymisestä
Ota yhteyttä

Pinjan IT-ulkoistuspalvelut

Tukipalvelut 24/7

 • Keskitetty yhteydenottopiste (SPOC)
 • Etä- ja lähituki
 • Palveluportaali ja valmiit ohjeet yleisiin palvelutilanteisiin

Laitteet

 • Laitteiden hankinta (kertamyynti tai vuokrasopimus)
 • Asennus
 • Toimitus
 • Käyttötuki ja elinkaaren hallinta
 • Varalaiteratkaisut

Ohjelmistot

Ohjelmistolisenssien (mm. Microsoft 365, Google Workspace, Adobe) hankinta, hallinta ja käyttötuki

Hallinta- ja valvontapalvelut 24/7

 • ITIL-toimintamallin mukainen palvelutuotanto
 • Palvelupäällikköpalvelut
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM)
 • Tekniset valvonta- ja varmistusratkaisut
 • IT-ympäristön dokumentointi

Tietoturvapalvelut

 • Tietoturvan hallintapalvelut
 • Modernit salasanojen ja pääsynhallinnan ratkaisut
 • Lokienhallinta
 • Hyvät käytännöt ja tietoturvan konsultointi

Konesali- ja julkipilvipalvelut

 • Yksityisen pilven ratkaisut suomalaisista, tietoturvallisista (mm. ISO 27001, ISO 22301 ja Katakri) ja 100% vihreän energian konesaleista (3 kpl)
 • Julkisen pilven ratkaisut Azure, AWS ja GCP -pilvipalveluita hyödyntäen

Verkkopalvelut

 • Fyysiset ja virtuaaliset verkot (toimisto, tuotanto, konesali ja julkipilvi)
 • Etäyhteysratkaisut,
 • Tietoverkko- ja tietoliikenneyhteydet
 • Verkkolaitteet
 • Verkon valvonta- ja hallintapalvelut (mm. IDS/IPS)
 • Verkkokonsultointi

Asiantuntijapalvelut

 • IT-ympäristön ratkaisujen kartoitus
 • Suunnittelu ja toteutus
 • Palveluiden käyttöönotto ja koulutus
 • Konsultointi
 • Migraatiot ja pilvisiirtymät
 • Tietohallintopäällikkö palveluna

Asiakkaidemme kokemuksia

Doseco

”Meidän ja Pinjan yhteistyön keskiössä on ollut Pinjan Tietohallintopäällikkö-palvelu, joka sisältää yrityksen tietohallinnasta ja tietoturva-asioista huolehtimisen sekä sähköisiin asiakaskäyttöliittymiin siirtymisen. Asiantuntijatyön lisäksi kuntoon on laitettu laitteet, ohjelmistot ja palomuurit.”

Hannu Hyvönen, toimitusjohtaja, Doseco

Lue Doseco-menestystarina

Envitecpolis

“Pinjan kanssa tehtävän yhteistyön suurimpia etuja on, että toimitusjohtajana voin oikeasti luottaa siihen, että IT-palvelu toimii moitteetta ja palvelee tehokkaasti asiantuntijoidemme tarpeita. Voimme luottaa siihen, että pilvessä jaettuihin tiedostoihin pääsee käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. ”

– Mika Arffman, toimitusjohtaja, Envitecpolis

Lue Envitecpolis-menestystarina

Sähkö Sinisalo

Uusien ratkaisujen ansiosta sisäinen viestintä Sähkö Sinisalossa on helpottunut. Aiemmin yrityksessä tuskailtiin sähköpostien määrän ja muun informaatiotulvan vuoksi. Nyt kommunikaatio on selkiytynyt, kun esimerkiksi eri työmaiden keskustelut voidaan keskittää kukin omalle kanavalleen.

Lue Sähkö Sinisalo -menestystarina

IdHAIR

“Yhteyshenkilömme Pinjalla huolehtivat hommat loppuun asti. He ratkovat asioita aidosti meidän näkökulmasta ja todella perehtyvät siihen, mitä kysymme. Yhteistyön hyöty näkyy selkeytenä ja sen myötä päivittäisenä ajan säästönä.”

Elina Lievonen, kehityspäällikkö, IdHAIR

Lue IdHAIR-menestystarina

Miten pääsen alkuun?

Yhteistyön lähtökohtana on ymmärrys asiakkaan tavoitteista, tietotyön prosesseista ja kipupisteistä.

1

30 minuutin etäpalaveri tilanteen kartoittamiseksi

2

Ratkaisuehdotus tavoitteen saavuttamiseksi

3

Ratkaisuehdotuksen arviointi yhdessä

4

Yhteistyösopimus

5

Ratkaisun käyttöönotto

6

Tuki- ja ylläpitopalvelut

Tutustu asiantuntijamateriaaleihin: