Verkkokaupan kasvu tarvitsee toiminnanohjausjärjestelmän ja kannattavampaa digitaalista myyntiä

Kauppasi arki määrittää erinomaisen asiakaskokemuksen

Nykypäivänä asiakkaat painottavat ostopäätöksessään yhä enemmän ostamisen helppoutta. Koko ostoprosessin, aina tuotteiden vertailusta virheostoksen palautukseen, tulisi olla sulavaa ja vaivatonta. Niimpä asiakaskokemuksesta on tullut myös verkkokaupan kannattavuuden ydin. 

Verkkokaupan kasvaessa tullaan tilanteeseen, jossa tehokkaan toimitusprosessin ylläpitoon ei enää verkkokauppa-alusta yksin riitä. Siksi tarvitaan koko kaupan toiminnanohjauksen tehostamista. Tarvitaan kaupan prosessien kompleksisuuden ymmärrystä, jotta sisäiset prosessit saadaan toimiviksi. Tähän ratkaisu on kaupan alan oma toiminnanohjausjärjestelmä. 

4 askelta verkkokaupan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon

Kannattava verkkokauppabisnes vaatii ihmisten lisäksi toimivat prosessit ja järjestelmät. Me autamme johtamaan muutosta ja tuomme kasvua tukevat järjestelmäratkaisut tueksesi.

Määrittelemme kasvun keinot ja tavoitteet aina yhdessä.

Varmistamme onnistuneen toiminnanohjausprojektin edellytykset määrittelemällä ja tunnistamalla niin verkkokauppaan liittyvät nykyhaasteet kuin kasvutavoitteet. Autamme tavoitetilan määrittelyssä ja priorisoinnissa hyödyntämällä pitkää kokemustamme kaupanalan prosesseista ja järjestelmistä.

Integraatioilla luomme parhaan järjestelmäkokonaisuuden.

Kaupanalan omassa toiminnaohjausjärjestelmässä avainasemassa ovat ketterät rajapinnat, joiden avulla alan parhaista työkaluista rakennetaan juuri teidän liiketoimintaanne tukeva kokonaisuus. Varmistamme, että teknisen toteutuksen ja integraatioiden lisäksi tilaa on myös yrityskohtaisten ominaisuuksien kehittämiselle. 

Onnistuneella käyttöönotolla pääset nopeasti kiinni tuloksiin.

Kumppanina johdamme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Kustannustehokas läpivienti on seuraus onnistuneesta suunnittelusta ja ihmisten osallistamisesta, jossa myös käytön tukeen siirtyminen on huomioitu. Voit luottaa aikataulun ja budjetin pitävyyteen.

Tarjoamme verkkokaupan kannattavuutta tukevaa kasvukumppanuutta.

Verkkokaupan kasvu on jatkuvaa muutoksen ja kokonaisprosessin hallintaa. Jatkokehitys, käytön optimointi ja uusien integraatioiden nopea käyttöönotto on hyvä pohja yhteistyölle ja kannattavuuden kasvulle. Meidän kanssa et jää ikinä yksin. 

Blogissa: Verkkokaupan kannattavan kasvun edellytyksenä on muutos toimintatavoissa

Digital Commerce ERP by Pinja - kaupan alan toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee kasvua ja toimitusvarmuutta!

Digital Commerce ERP by Pinja on kehitetty yhdessä kaupan alan osaajien ja kasvuyritysten kanssa vastaamaan erityisesti verkkokaupan liiketoiminnan kasvuun ja muutoksiin.

Digital Commerce ERP by Pinja on ratkaisu kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseen, kun kyseessä on logistiikan, kivijalan ja verkkokaupan yhteishallinta. Autamme tehostamaan niin myyntitilausten ja muun manuaalisen työn helpottamista ja automatisointia.

Digital Commerce ERP by Pinja on keino tarjota henkilökunnalle toimivammat työkalut ja siten helpottaa jokapäiväistä tekemistä ja luoda mahdollisuudet kasvulle osana kaupan arkea.

Kaupan alalle kehitetty ja skaalautuva

 • Modulaarisesti laajennettava
 • Ruuhkahuiput ja kuormitus
 • Monitorointi
 • Helppo ylläpito 
 • Automaattisesti valvottu: e-mail, SMS-ilmoitukset

Luotettava pilvipohjainen ratkaisu

 • Käyttöliittymän kautta hallinnoidut konfiguraatiot
 • Selainpohjainen, responsiivinen käyttöliittymä
 • Päätelaite- ja selainriippumaton

Integraatiot

 • Verkkokaupparatkaisut (Magento, Woocommerce)
 • Asiakastieto (CRM)
 • Tuotetiedonhallinta (PIM)

Kansainvälisen kaupan tuki

 • Kieliversiot ja käännökset ylläpidettävissä ilman koodausta
 • Lokalisointi / globalisointi
 • Eri valuutat ja valuuttakurssit
 • Aikavyöhykkeet 
 • Maakohtainen verokantakäsittely

Helppokäyttöinen

 • Moderni käyttöliittymä
 • Mobiilitoiminnot
 • Käyttöoikeuksien hallinta
 • Helppo tulostus

Sujuvammat sisäiset prosessit

 • Automaattinen verkkokaupan tilausten käsittely
 • Tehokkaammat toimittamisen työkalut
 • Automatisoidut laskutuksen prosessit

Rajapinnat yrityksen muihin järjestelmiin

 • Taloushallinto
 • Viiteaineiston haku
 • Asiakastietojen hallinta
 • Tilausvahvistukset
 • Laskutuksen välineet
 • Helposti muokattavissa olevat e-mail pohjat

Monikanavaisen myynnin mahdollistaja

 • Lahjakorttien myynti ja käyttö
 • Asiakkaan tunnistaminen ja etujen tarjoaminen tietylle ryhmälle
 • Myymäläkassat (POS) ja maksamisen
  eri variaatiot
 • Monipuolinen ja kattava raportointi
Varaa 30 minuutin etäesittely!

Kaupan muutosjohtamisen ja kasvun työpaja

4 tunnin kaupan muutosjohtamisen ja kasvun työpajassa kokoamme yhteen kaupan johtamisesta, toiminnasta ja tehokkuudesta  vastaavat päättäjät saman pöydän ääreen. Työpajan aikana luomme yhteisen suunnitelman digitaalisen kaupankäynnin prosessien tehostamiseen ja johtamiseen. 

 • Asiakkaan nykytilanteen, haasteiden ja tulevaisuuden toiveiden kartoitus haastattelujen ja havainnoinnin avulla
 • Kipukohtien, kasvun esteiden ja hyvin toimivien prosessien ja asiakkaalle ominaisten prosessien tunnistaminen
 • Muutosagenttien ja jarrujen tunnistaminen
 • Suunnitelma toiminnan tehostamiselle ja manuaalisen työn vähentämiselle
Ota yhteyttä!

Tutustu asiantuntijaoppaisiimme!

Asiakkaidemme kokemuksia

Rajala

Pinja on toteuttanut Rajalan verkkokaupat, sekä mahdollistanut heille sujuvan tilaustenkäsittelyn ja varastonhallinnan sekä asiakashallinnan ja raportoinnin.

Verkkokauppa projektissa toteutimme useita integraatioita erilaisiin taustajärjestelmiin muun muassa markkinoinnin automaatiojärjestelmään, ulkoiseen varastoon ja kuvapalveluun.

Verkkokauppa on tehty tiiviissä yhteistyössä kumppanimme Bluebird Finland Oy AB:n kanssa, joka on digitaalisen markkinoinnin luotettu kumppanimme.

Urjalan makeistukku

Kohisten kasvua tekevä yritys kaipasi tehokkuutta tilausten käsittelyynsä ja toimintansa organisointiin. Lisäksi vanha verkkokauppajärjestelmä ei enää taipunut kehittämistarpeisiin.

Yhteistyössä kanssamme ratkaisuksi tilanteeseen valikoituivat Magento 2 verkkokauppajärjestelmä yhdistettynä Pinjan kaupan alan toiminnanohjausjärjestelmään. Paketit saadaan nyt liikenteeseen entistä nopeammin ja tehokkaammin, mikä onkin ollut järjestelmämme kehittämisen tärkein lähtökohta.

Punanaamio

Pinjan ja Punanaamion pitkään jatkunut yhteistyö sai jälleen merkittävän merkkipaalun verkkokaupan uudistuksen myötä. Magento 2 oli looginen valinta uudeksi verkkokauppa-alustaksi, koska se vastasi erinomaisesti monikanavaisen liiketoiminnan vaatimuksiin. Lisäksi monikielisyys, laajennettavuus ja  Punanaamion tulevaisuuden kehitysnäkymät puolsivat Magento 2 -alustan valintaa. Lisäksi Punanaamiolla on käytössään Digital Commerce ERP sekä kassatoiminnot.