Hyödynnä hiottu toimintamallimme Power BI -raportoinnin kehittämisessä älykkäämmäksi

Tiedolla johtamisella tarkoitamme oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Raportoinnin ja tiedon visualisoinnin kautta voimme paremmin ymmärtää organisaation, tehtaan tai tuotannon nykytilan ja tehdä jatkon kannalta parempia päätöksiä.

Hyvä päätöksenteko pohjautuu laadukkaan tiedon lisäksi sen jakamiseen päätöksentekoon osallistuville. Erinomaisella tiedolla johtaminen parantaa kilpailukykyä, lisää henkilöstön itseohjautuvuutta ja tuo kustannussäästöjä.

Webinaari: Power BI -vinkit talousjohtajan raportointiin 2021

Miksi Power BI tiedolla johtamisen ratkaisuksi?

1

Markkinoiden johtava BI -ratkaisu
2

Ei suuria investointeja - nopea ja selkeä käyttöönotto
3

Laajennettavissa organisaation tarpeiden mukaan

Miksi tiedon jalostamisen merkitys on kasvanut?

Gartner on ennustanut, että vuonna 2020

80 %

yritysten raportoinnista tehdään BI-työkaluilla

Moderneilla itsepalvelu BI-työkaluilla saadaan kustannustehokkaasti isoja määriä dataa yhdistettyä, analysoitua ja visualisoitua muotoon, joka helpottaa päätöksentekoa. BI-työkalut mahdollistavat sen, että dataan saadaan lisättyä ihmisten äly, joka johtaa palveluiden kehittämiseen ja aivan uusien palveluiden innovointiin.

Forresterin mukaan lähes

3/4

yrityksen datasta jää analysoimatta

Teollisuudessa IioT:n (teollinen internet) käytön yleistymisen myötä tiedonkeruuta on tehostettu ja datan määrä on noussut. Monissa teollisuusyrityksissä ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään valtavaa datamäärää. Raportointia kehittämällä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ja nostaa niin teollisuusyrityksen tehokkuutta kuin kilpailukykyä.

Tiedolla johtaminen kuuluu kaikille toimialoille

Digitaalinen yhteiskunta

Valmistava teollisuus

Energiatuotanto

Kiertotalous ja yhdyskuntatekniikka

Paperi- ja selluteollisuus

Prosessiteollisuus

Tieto hallintaan ja tuottavaksi - tiedon keräämisen, analytiikan, raportoinnin sekä tietovarastoinnin ratkaisut

Me tiedämme mitä tehdä, kun yrityksen data pitää saada koottua lukuisista lähteistä yhteen liiketoiminnan raportointia, analysointia ja ennustamista varten.

Tuotamme tietovarastot vaativimpaankin tarpeeseen kokoamaan yrityksen  datalähteet yhteen luotettavasti ja varmasti.

Yrityksenne saa visuaaliset ja selkeät näkymät liiketoiminnan eri tarpeisiin, helpottamaan päivittäistä, viikoittaista, kuukausittaista ja vuosittaista raportointia ja ennustamista.

Saatte käyttöönne laajan toimialakokemuksemme ja ymmärryksemme sekä teollisuuden eri järjestelmistä että julkisen sektorin tiedolla johtamisen tarpeista.

Pinjan toimintamallilla nopeasti näkyviä tuloksia

Selkeä määrittelyvaihe. Varmistamme projektin onnistumisen ja minimoimme riskit selkeällä määrittelyllä projektin alkuvaiheessa.

Nopea ja laadukas toteutus (PoC), jotta saat nopeasti ensimmäiset näkyvät tulokset raportoinnin kehittämisessä, automatisoinnissa ja visualisoinnissa.

Raportoinnin hallittu jatkokehitys liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Osaamisen siirto asiakkaalle. Varmistamme asiakkaalle edellytykset jatkaa Power BI -käyttöä myös yhteisen kehitysprojektin jälkeen.

IoT-analytiikka

IoT-sensorit, laitteet ja koneet tuottavat jatkuvasti valtavasti hyvin monimutkaista dataa toimintaympäristöistä. Ratkaisumme kattaa koko IoT-analytiikan elinkaaren: 

 • Datan keruu ja yhdistäminen IoT-laitteista
 • Datan mallintaminen ja tallentaminen
 • Datan jalostaminen BI-raportointiratkaisun avulla päätöksenteon tueksi ja tiedon jakamiseen 
 • IoT-analytiikan ylläpito ja kehitys

Raportointi ja Business Intelligence

Autamme teollisuusyrityksiä löytämään oman suunnan tiedolla johtamisessa:

 • Löydämme tärkeimmät mittarit ja raportit, joiden priorisoinnin jälkeen saatte nopeasti tuloksia
 • Rakennamme asiakkaan tarpeiden mukaisen BI-ratkaisun, joka skaalautuu myös tulevaisuuden tavoitteisiin
 • Ratkaisumme ytimessä on osaamisen siirtäminen asiakkaalle

Tietovarastot

Suunnittelemme ja toteutamme tietovarastoratkaisuja Microsoft Business Intelligence -teknologialla:

 • Tietovarastoon eri tietolähteistä datan keräys, siivous, jalostus ja mallinnus
 • Tietovarastoautomaatiolla tietovarastot esim. Microsoft SQL Server tai TimeXtender Discovery Hub -ympäristöihin
 • Työläiden ja manuaalisten ETL-prosessien automatisointi
 • Virheiden vähennys, dokumentoinnin automatisointi, tietovaraston ylläpidon helpotus ja datan visualisointi BI:llä
Ota yhteyttä!

Tutustu asiantuntijasisältöihimme:

Asiakkaamme kertovat

Menestystarina

Betset

Pinjan toimintamalli Power BI -kehitysprojektissa jakautui määrittelyvaiheeseen ja toteutusprojektiin. Betsetillä malli koettiin selkeäksi ja omaa työskentelyä helpottavaksi.

Lue Betset -menestystarina

Menestystarina

Spinnova

”Tuotekehityksen eri vaiheissa syntyy paljon erilaista dataa. Meillä oli selkeä tarve yhdistää eri paikoissa olevaa informaatiota. On tärkeää, että data on nopeasti käytettävissä ja että siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä nopeasti.”

Lue Spinnova-menestystarina

Menestystarina

Niiralan Kulma

”Kerätty data analysoidaan ja jalostetaan meille sopivaan muotoon oikea-aikaisina raportteina. Työpajoissa siirretään osaamista työntekijöillemme, jotta he voivat käyttää Power BI -raportointityökalua itsenäisesti.”

Lue Niiralan Kulma -menestystarina