Hyödynnä hiottu toimintamallimme Power BI -raportoinnin kehittämisessä älykkäämmäksi

Tiedolla johtamisella tarkoitamme oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Raportoinnin ja tiedon visualisoinnin kautta voimme paremmin ymmärtää organisaation, tehtaan tai tuotannon nykytilan ja tehdä jatkon kannalta parempia päätöksiä.

Hyvä päätöksenteko pohjautuu laadukkaan tiedon lisäksi sen jakamiseen päätöksentekoon osallistuville. Erinomaisella tiedolla johtaminen parantaa kilpailukykyä, lisää henkilöstön itseohjautuvuutta ja tuo kustannussäästöjä.

Webinaari: Power BI -vinkit talousjohtajan raportointiin 2021

Miksi Power BI tiedolla johtamisen ratkaisuksi?

1

Markkinoiden johtava BI -ratkaisu
2

Ei suuria investointeja - nopea ja selkeä käyttöönotto
3

Laajennettavissa organisaation tarpeiden mukaan

Miksi tiedon jalostamisen merkitys on kasvanut?

Gartner on ennustanut, että vuonna 2020

80 %

yritysten raportoinnista tehdään BI-työkaluilla

Moderneilla itsepalvelu BI-työkaluilla saadaan kustannustehokkaasti isoja määriä dataa yhdistettyä, analysoitua ja visualisoitua muotoon, joka helpottaa päätöksentekoa. BI-työkalut mahdollistavat sen, että dataan saadaan lisättyä ihmisten äly, joka johtaa palveluiden kehittämiseen ja aivan uusien palveluiden innovointiin.

Forresterin mukaan lähes

3/4

yrityksen datasta jää analysoimatta

Teollisuudessa IioT:n (teollinen internet) käytön yleistymisen myötä tiedonkeruuta on tehostettu ja datan määrä on noussut. Monissa teollisuusyrityksissä ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään valtavaa datamäärää. Raportointia kehittämällä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ja nostaa niin teollisuusyrityksen tehokkuutta kuin kilpailukykyä.

Tiedon keräämisen, analytiikan, raportoinnin sekä tietovarastoinnin ratkaisut

Me tiedämme mitä tehdä, kun yrityksen data pitää saada koottua lukuisista lähteistä yhteen liiketoiminnan raportointia, analysointia ja ennustamista varten. Tuotamme tietovarastot kokoamaan yrityksen datalähteet yhteen luotettavasti ja varmasti, vaativimmatkin tarpeet huomioiden.

Yrityksenne saa visuaaliset ja selkeät näkymät liiketoiminnan eri tarpeisiin, helpottamaan päivittäistä, viikoittaista, kuukausittaista ja vuosittaista raportointia ja ennustamista.

Saatte käyttöönne laajan toimialakokemuksemme ja ymmärryksemme sekä teollisuuden eri järjestelmistä että julkisen sektorin tiedolla johtamisen tarpeista.

Määrittelyprojekti

Raportoinnin määrittelytyöpajoissa muodostetaan organisaation tarpeista toteutuskelpoinen raportoinnin kokonaisuus. Määrittelyvaiheen tuloksena:

 • Työpajoissa priorisoidaan tärkeimmät raportointikokonaisuudet ja sisällöt
 • Saatte käyttöönne ylätason kuvaukset raportointikokonaisuuksista ja ratkaisun vaiheistuksesta
 • Määrittelemme, kuvaamme ja visualisoimme mittarit
 • Yrityksellenne muodostuu raportoinnin roadmap

Määrittelyprojekti sisältää aloituspalaverin, 3 etätyöpajaa ja lopputuotoksen esittelyn. Hinta 4500€ (alv. 0%).

Määrittelystä voidaan jatkaa suoraan Power BI -raportointiratkaisun toteutukseen.

rekry etusivu

Raportoinnin kehittäminen Power BI:llä

Olemme Power BI-raportointiin erikoistunut tiedolla johtamisen kumppani ja haluamme auttaa asiakkaitamme löytämään oman suunnan tiedolla johtamisessa. 

 • Määrittelyvaiheen avulla löydämme tärkeimmät mittarit ja raportit, joiden priorisoinnin jälkeen saatte nopeasti tuloksia
 • Rakennamme asiakkaan tarpeiden mukaisen Power BI-ratkaisun, joka skaalautuu myös tulevaisuuden tavoitteisiin
 • Power BI-työkalun käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja
 • Ratkaisumme ytimessä on Power BI -osaamisen siirtäminen asiakkaalle

Tietovarastot

Suunnittelemme ja toteutamme tietovarastoratkaisuja Microsoft Business Intelligence -teknologialla:

 • Datan keräys, siivous, jalostus ja mallinnus tietovarastoon eri tietolähteistä
 • Tietovarastoautomaatiolla tietovarastot esim. Microsoft SQL Server tai TimeXtender Discovery Hub -ympäristöihin
 • Työläiden ja manuaalisten ETL-prosessien automatisointi
 • Virheiden vähennys, dokumentoinnin automatisointi, tietovaraston ylläpidon helpotus ja datan visualisointi BI:llä

Tieto hallintaan ja tuottavaksi - Pinjan toimintamallilla saat nopeasti näkyviä tuloksia

Selkeä määrittelyvaihe. Varmistamme projektin onnistumisen ja minimoimme riskit selkeällä määrittelyllä projektin alkuvaiheessa.

Nopea ja laadukas toteutus (PoC, Proof of Concept), jotta saat nopeasti ensimmäiset näkyvät tulokset raportoinnin kehittämisessä, automatisoinnissa ja visualisoinnissa.

Raportoinnin hallittu jatkokehitys liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Osaamisen siirto asiakkaalle. Varmistamme asiakkaalle edellytykset jatkaa Power BI -käyttöä myös yhteisen kehitysprojektin jälkeen.

Tutustu asiantuntijasisältöihimme:

Menestystarinoitamme:

Menestystarina

Betset

Pinjan toimintamalli Power BI -kehitysprojektissa jakautui määrittelyvaiheeseen ja toteutusprojektiin. Betsetillä malli koettiin selkeäksi ja omaa työskentelyä helpottavaksi.

Lue Betset -menestystarina

Menestystarina

Jyväskylän yliopisto

”Yhteistyö Pinjan kanssa on ollut koko ajan todella hyvää, ja keskusteluvälit ovat pysyneet erinomaisina, koronastakin huolimatta. Arvostan yhteistyössä Pinjan kanssa sitä, että olemme saaneet hyödyntää heille kertynyttä laaja-alaista osaamista ja kokemusta. ”

Lue Jyväskylän yliopiston menestystarina

Menestystarina

Niiralan Kulma

”Kerätty data analysoidaan ja jalostetaan meille sopivaan muotoon oikea-aikaisina raportteina. Työpajoissa siirretään osaamista työntekijöillemme, jotta he voivat käyttää Power BI -raportointityökalua itsenäisesti.”

Lue Niiralan Kulma -menestystarina