Tavoitteena yhdenvertainen, saavutettava ja tehokas digiratkaisu

Digitaalisen yhteiskunnan rakentamisessa tärkeässä roolissa ovat julkishallinnon yhteenliittymät, infrastruktuuritoimijat kuten energiantuotanto- ja jakelu sekä teleoperaattorit, finanssitoimijat ja uudella tavalla toimivat palveluyritykset. 

Digitaalinen yhteiskunta menestyy, kun se rakennetaan ihmisten hyvinvointi ja palveluyritysten arjen sujuvoittaminen mielessä.  Erilaiset digitalisaatiohankkeet luovat markkinoille aivan uudenlaista liiketoimintaa, jonka rakentamisessa palvelumuotoilulla ja teknologialla on merkittävä rooli. Menestyksen rakentamisessa palveluntarjoajilla on merkittävä tehtävä palveluiden yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden säilyttäjinä. 

Toisaalta digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtamista. Olemme yhteisen haasteen edessä, jossa on yhdistettävä uusi toimintatapa, uusi kulttuuri ja uusi teknologia osaksi palvelun tai ratkaisun käyttäjän arkea. Oman lisämausteen digiprojekteihin tuo usein myös lainsäädäntö, kuten ratkaisuun liittyvät tietoturvavaatimukset.

Miksi digitalisaatiohankkeen kumppani kannattaa valita huolellisesti?

Digitalisoituva yhteiskunta haastaa jokaisen organisaation ja jokaisen päätöksentekijän tarkastelemaan:

1

Omaa roolia osana digitaalista yhteiskuntaa ja toimintakulttuuria
2

Omia toimintatapojaan ja kykyä johtaa muutosta
3

Omaa osaamista teknologian hyödyntämiseen

Valitse digitalisaatiohankkeeseen kumppani, joka tuntee digiteollisen tavan toteuttaa

Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. Digitalisaatio luo omalta osaltaan puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.
Valtiovarainministeriö, www.vm.fi

Digitalisaatiohankkeissa kumppanin valinta on onnistumisen elinehto. Jos haluat turvata hankkeen menestyksen, valitse kumppani, jolla on syvää osaamista digitaalisen muutoksen johtamisesta ja digitaalisten palveluiden teollisesta tuotannosta. Osaava kumppani tuntee digitalisaation yhteyden tuottavuuteen – siihen miten rutiinit automatisoidaan, päällekkäinen ja tarpeeton työ minimoidaan sekä miten luovuudelle ja päätöksenteolle vapautetaan aikaa.

Tämän vuoksi kumppanilta on syytä odottaa kokemusta palvelumuotoilusta, ohjelmistopalveluiden tuotannosta, pilvialustoista ja järjestelmien välisestä automaatiosta. Lisäksi tarvitaan asiantuntijuutta tiedonvälityksen automaatiosta digitaalisten palveluiden ja tuotteiden ylläpidosta sekä tuesta, ja ennen kaikkea kokemusta teollisesta tavasta toimia digitaalisten palveluiden tuotannossa.

Palvelemme mm. seuraavia organisaatioita:

Oppilaitokset

Sote

Kunnat ja kaupungit

Valtionhallinnon organisaatiot

Palveluyritykset

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ratkaisumme kestävän digitaalisen yhteiskunnan varmistamiseksi

Pinjalla on vahva osaaminen julkisen sektorin palveluiden sekä palveluyritysten liiketoiminnan digitalisaatioprojekteista. Tunnemme palveluyrityksen sielun, sillä meillä on paljon kokemusta perinteisten asiakaskohtaisten ohjelmistojen muuttamisesta laajemmiksi toimialaratkaisuiksi.

Olemme mukana luomassa uudenlaisia palveluja, joissa tietomassoja ja tietovirtoja hyödynnetään uusien palveluiden muodostamisessa ja kohdentamisessa. Lisäksi tiedämme kokemuksesta, että julkisen sektorin ja palveluyritysten digitalisaatiohankkeiden keskiössä on arjen sujuvuus, ja mitä kasvava ja muuttuva asiantuntijaorganisaatio tarvitsee menestyäkseen.

Tiedolla johtaminen

Palvelumme kattavat tiedolla johtamiseen liittyvän raportoinnin ja Business Intelligencen kaikki osa-alueet. Tekemisemme ytimessä on asiakkaan osaamisen lisääminen.

Lue lisää

Integraatiot

Integraatiopalvelualustalla (IPa by Pinja) voidaan liittää uusia järjestelmiä jo olemassa olevaan kokonaisuuteen, integroida nykyiset järjestelmät siirtämään tietoa automaattisesti ja tehostaa nykyisiä prosesseja.

Lue lisää

Ohjelmistotuotanto

Palvelemme sinua digitaalisen liiketoimintamallin ideoinnissa, palvelun muotoilussa, suunnittelussa, toteutuksessa, käyttöönotossa ja tuessa.

Lue lisää

ICT-palvelut

Pinjan ICT-palvelut on suunniteltu vapauttamaan aikaa tuottavaan ja luovaan työhön. Pidämme arkesi sujuvana huolehtimalla laitteistoista ja järjestelmistä.

Lue lisää

Asiakkaitamme

Olemme mukana digitalisoimassa Suomen suurimpien asiantuntijaorganisaatioiden arkea. Toteutamme parhaillaan kymmenien palveluyritysten liiketoiminnan asiakaskohtaisia digitalisaatiohankkeita. Tuki- ja ylläpitopalvelun asiakkainamme on satoja julkisen sektorin organisaatioita, insinööri-, arkkitehti-, asianajo-, mainos- ja viestintätoimistoja sekä konsultointiyrityksiä.

Niiralan Kulma

“Eri järjestelmien keräämän datan yhdistäviä raportteja meillä ei ole ollut käytössämme, mutta Power BI:n myötä tiedon yhdistäminen ja analysointi onnistuvat käden käänteessä reaaliaikaisesta tiedosta.” Petra Laukkanen, talouspäällikkö

Tunstall

”Pinjan kanssa tehdyt palvelukokonaisuudet ovat liittyneet pääasiassa avaimettomaan ovenavaukseen vanhusten kotihoidossa. Teemme yhteistyötä myös taustalla olevan infran eli hälytyskeskuksen sekä turvapuhelinpalvelujen osalta.” Pasi Salonen, toimitusjohtaja

Evondos

”Evondos®-lääkeautomaatti kertoo käyttäjälle puheella, valo- ja äänimerkein, tai tarvittaessa puhelinsoitolla, milloin automaattisesti pusseihin laitetut lääkkeet pitää ottaa. Asiakkaat ovatkin kiitelleet tuotteen helppokäyttöisyyttä ja merkitystä arjen helpottajana.” Jyrki Niinistö, toimitusjohtaja

Lisää asiakkaitamme

Miksi Pinja?

Pinjalaiset ovat vahvoja toimiala- ja teknologiaosaajia. Toimintamme perustuu joustavuuteen, sillä uskomme, että täysin samanlaisia asiakkaita ja tarpeita ei ole olemassa. Ihmisinä olemme rentoja ja palveluhenkisiä huippuammattilaisia, sellaisia jotka toimivat läpinäkyvästi. Reagoimme nopeasti tarpeisiisi ja kokoamme tilanteeseen sopivan tiimin ja palvelukokonaisuuden.

“Me valitsimme Pinjan partneriksemme osaamisen ja kokemuksen perusteella, mikä takaa innovaatioprojektien onnistumisen toimialallamme.”
Eetu Koski, toimitusjohtaja, Evondos Oy