Käyttäjä on Microsoft 365:n tietoturvan heikoin lenkki

03.12.2020 | Pinja Blogi

Kuluneen vuoden aikana meistä monen työ on muuttunut vahvemmin ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Useissa organisaatioissa päivittäinen työskentely nojautuu yhä enemmän pilvipohjaisiin tietotyön työvälineisiin, kuten Microsoft 365 -palveluihin. Liikkuvan etätyön myötä tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota tietoturvaan sekä ohjeistaa henkilöstö huolellisesti etätyöskentelyn välineiden käyttämiseen myös tietoturvan näkökulmasta. Käyttäjät ovat nimittäin Microsoft 365 -palveluiden suurin tietoturvariski.

Lue lisää →

Envor Group tehostaa materiaalivirtojen hallintaa Flow by Pinja-järjestelmällä

01.12.2020 | Uutiset

Envor Group tehostaa materiaalivirtojen hallintaa Flow by Pinja -järjestelmällä

“Uskon, että Flow:n avulla pystymme tehostamaan toimiston työtä ja vapauttamaan sekä kohdentamaan resursseja muuhun toimintaan, kuten myynnin ja taloushallinnon tukeen. Toinen tärkeä liiketoiminnan vaikutus on sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittyminen.…

Lue lisää →

Pinjattaret luovat yhteishenkeä työpaikalle

30.11.2020 | Pinja Blogi

Teknologia-ala mielletään vahvasti miesvaltaiseksi, ja pinjalaisistakin valtaosa on miehiä. Tänä vuonna Pinjan naiset ryhtyivät kehittämään yhteistä toimintaa ja yhteishenkeä. Tuloksena syntyi Pinjan naisten oma yhteisö – Pinjattaret. Pinjattaret edistää monimuotoisuutta, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Verkosto tarjoaa eri elämäntilanteisiin kannustusta ja tukea.

Lue lisää →

Pinja Group myy osuutensa Inray Oy:stä

27.11.2020 | Uutiset

Pinja Group Oy on myynyt omistusosuutensa röntgenteknologiaratkaisuihin erikoistuneesta Inray Oy:stä yhtiön toimivalle johdolle.

Lue lisää →

Tavoitteena lyhyempi tuotannon läpimenoaika?

25.11.2020 | Pinja Blogi

Tuotannon läpimenoaikaa lyhentämällä parannetaan yrityksen tuottavuutta, kilpailukykyä sekä asiakastyytyväisyyttä. Lyhyempi tuotannon läpimenoaika tuo tekemiseen myös ketteryyttä sekä mahdollistaa nopeamman reagoinnin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Lue lisää →

APS-järjestelmä maksaa itsensä takaisin - taloudellisesti ja inhimillisesti

23.11.2020 | Pinja Blogi

Minkä tahansa hankinnan takaisinmaksuaikaa laskiessa täytyy tietää kaksi asiaa: ensinnäkin on tiedettävä, mitä hankinta maksaa niin suorina euromääräisinä kuluina kuin epäsuoremmin yrityksen henkilöstön työtunteina. Toisekseen pitää tietää, miten, kuinka paljon ja millä aikajänteellä hankinta tuottaa taloudellista hyötyä joko kasvaneena myyntinä tai saavutettuina säästöinä.

Lue lisää →