Laserkeilaus tukee teollisuuden uudistamista millimetrin tarkasti

20.10.2020 | Pinja Blogi

Teollisiin tuotantolaitoksiin joudutaan niiden elinkaaren aikana tekemään paljon muutoksia. Muutoksia tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi, mutta niiden toteuttaminen aiheuttaa yleensä tuotannon seisauksen tai ainakin väliaikaisia häiriöitä. Kuinka pidetään hankala hetki mahdollisimman lyhyenä?

Lue lisää →

Ata Gears optimoi iPesillä tuotantokustannuksiaan

19.10.2020 | Uutiset

ATA Gears Oy on suomalainen metalliteollisuuden alan yritys, joka on erikoistunut erilaisiin voimansiirtoratkaisuihin. Kanvainvälisestikin tunnettu yritys tiedetään erityisesti kartiohammaspyörien ja kulmavaihteiden erityisasiantuntijana, jolta saa vaativiakin räätälöityjä tuotteita. ATA Gears valitsi iPES by Pinja -ratkaisun saadakseen tuotantosuunnitelmansa ja lattiatason toteutuksen vastaamaan mahdollisimman tarkasti toisiaan.

Tuotannonsuunnittelun uusi askel

ATA Gearsillä on käytetty PES-ratkaisua (Planning Efficiency System) tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun vuodesta 2013 lähtien. Järjestelmää on käytetty tyypillisesti siten, että isoja tuotantoon liittyviä datamassoja on siirrelty edestakaisin ERPin (Enterprise Resource Planning) ja PESin välillä.

”Hankimme PESin alun perin helpottamaan kapasiteetin ylibuukkaustilanteita ja pitkän tilauslistan hallintaan”, tiivistää ATA Gearsin Supply Chain Director Ville Reuna.

Pitkään käytössä olleista toiminnoista on ATA Gearsilla edelleen hyötyä, mutta tilanne yrityksessä ja markkinoilla on muuttunut. Tarve on laajentunut yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja yhä lyhyempien toimitusaikojen tavoitteluun. Siksi yrityksessä koettiin, että tuotannonsuunnittelussa on aika ottaa seuraava askel. Alkuvuonna 2020 tehtiin päätös hankkia iPES by Pinja.

”Olemme siirtymässä isojen datamassojen siirtelystä jatkuvasti soljuvaan tiedonkulkuun. Koska tieto liikkuu ERPin ja iPESin välillä jatkossa käytännössä reaaliajassa, kokonaisuus alkaa olla käyttäjän kannalta jo lähellä yhtä yhtenäistä järjestelmää”, Reuna toteaa.

iPESin käyttöönotto ajoittuu ATA Gearsilla vuoden 2020 lopulle. Järjestelmä laajenee samalla myös työnjohdon käyttöön, mikä parantaa sisäistä näkyvyyttä. Uudistus tekee myös suunnittelusta yksityiskohtaisempaa ja auttaa tuotannonsuunnittelua ja lattiatasoa puhumaan paremmin keskenään.

Realistiset suunnitelmat lisäävät tuotannon joustavuutta

ATA Gears Oy:n tuotantoa leimaavat vahvasti räätälöidyt tuotteet, monet eri reititysvariaatiot sekä koneiden vaihtelevat pullonkaulat. Tuotannonsuunnittelun toimivuudella on näin ollen erityisen merkittävä rooli koko liiketoiminnan kannalta. 

Kuten kaikissa muissakin yrityksissä, myös ATA Gearsilla tavoitellaan toiminnan tehokkuutta ja jahdataan ylimääräisiä kustannuksia. Jos tuotantosuunnitelma eroaa merkittävästi toteutuvasta tuotannosta, erotus tuntuu heti korkeampina kuluina muun muassa ylitöiden ja kasvaneen alihankinnan kautta.

”Tavoittelemme iPESin avulla jatkossa muun muassa visuaalista ja reaaliaikaista näkymää tuotantoon, keskeneräisten töiden nopeaa valmiiksi saattamista sekä koneiden käyttöasteiden optimointia”, Reuna sanoo.

”Mitä paremmassa jamassa tuotantosuunnitelma on, sitä parempi on näkymämme tuotannon kokonaisuuteen. Silloin voimme myös joustavammin vastata asiakaskysyntään esimerkiksi pikatöihin ja viime hetken muutoksiin liittyen. Ne kun ovat meidän toimialallamme enemmän sääntö kuin poikkeus.”

Lue lisää →

Budjetointi kunnossapidon kehittämisen työvälineenä

16.10.2020 | Pinja Blogi

Budjetointi on kunnossapidon kehittämisen merkittävä työkalu. Usein budjetointi koetaan kuitenkin tehtävänä, joka vie työaikaa ja jonka toteutus on hankalaa.

Parhaimmillaan riittävän perusteellisesti tehty budjetointityö kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Se mahdollistaa kunnossapidon suunnitelmallisen toteuttamisen, tukee sen kehittämistä ja auttaa luomaan ennustettavuutta.

Lue lisää →

Laske digitaaliselle kaksoselle takaisinmaksuaika omassa organisaatiossanne

14.10.2020 | Pinja Blogi

Ajatus digitaalisista kaksosista, eli elävän tai elottoman tosimaailman kokonaisuuden yksityiskohtaisista virtuaalisista kopioista, on vuosikymmeniä vanha. Suomessa ne ovat aloittaneet maihinnousunsa vasta hiljattain, ja suuresta kiinnostuksesta huolimatta ottavat valmistavassa teollisuudessakin käytännössä vasta ensi askeleitaan. 

Lue lisää →

Työhyvinvointia uudessa normaalissa

09.10.2020 | Pinja Blogi

Asiantuntijaorganisaation hyvinvoinnista huolehditaan reippaalla esimiestyöllä myös poikkeusolosuhteissa.

Lue lisää →

Tiedolla johtaminen on vastuullista tulevaisuuden johtamista

08.10.2020 | Pinja Blogi

Yhteiskuntamme rakentuu erilaisille päivittäin tehtäville päätöksille, monilla eri tasoilla. Päätöksiä tehdään yksittäisen varhaiskasvatusryhmän koosta aina valtiollisen tason budjettiriiheen saakka, mutta kaikkia näitä tasoja yhdistää luotettavan tiedon tarve. Emmekö siis toivoisi, että tehtävissä päätöksissä voitaisiin nojautua yhä enemmän faktoihin, ennusteisiin sekä analyyseihin, ja ne pystyttäisiin myös tiedon avulla punnitsemaan nykyistä läpinäkyvämmin? 

Lue lisää →