Visma

”Yhteistyö Pinjan kanssa on ehdottomasti todella sujuvaa, avointa sekä puolin ja toisin rehellistä. Voidaan kertoa suoraan missä mennään, mitä halutaan ja ideoida tuotetta yhdessä eteenpäin” – Riitta Kemppainen, Product Owner

Tutustu Visman tarinaan

Andritz

Erityisen mielenkiintoisen juuri tästä projektista teki työmaan sijainti Chilessä, jossa mannerlaattojen kohtaamisten aiheuttamat maanjäristykset toivat suunnitteluun lisähaastetta lukuisine laskelmineen.

Lue Andritzin tarina

Olvi

Olvi käynnisti oman täyttöosastonsa toiminnan kehittämisen yhteistyössä Pinjan kanssa. Aikaisemmin Olvin tuotannon raportointi tapahtui pääsääntöisesti paperilapuilla, joihin ei useinkaan palattu arkistoinnin jälkeen.

Lue Olvin kokemuksia

Palvelemme teollisuuden tuotannon koko elinkaarella

Kehitämme ja tuemme asiakkaan liiketoimintaa sen koko elinkaarella: konsultoinnista suunnitteluun, toteutuksesta ylläpitoon tai täysin uusiin liiketoimintamalleihin.

Kun on aika turvata investoinnin onnistuminen, tarjoamme osaamista tuotantolaitosten suunnitteluun, modernisointiin ja automaatioon.

Kun on aika tehostaa, kehittää ja digitalisoida, luomme digitaalisia ratkaisuja työn sujuvoittamiseen ja huippusuorituksen tukemiseen haastavissa teollisuusympäristöissä. Digitaalisten ratkaisujemme ja asiantuntijoidemme avulla parannat toimitusketjun hallintaa, tuotannon päivittäisjohtamista, kunnossapitoa, työturvallisuutta ja tiedolla johtamista.

Kun on aika luoda uutta, yhdistämme olemassa olevaa hyväksi koettuihin nykypäivän teknologioihin samalla, kun visioimme tulevaa ja viemme uudet ideat käytäntöön.

Koko tuotannon elinkaaren ajan turvaamme liiketoiminnan jatkuvuutta tuottamalla ICT-palveluja tuotantokriittisiin ympäristöihin.

Olemme kumppanisi digitalisaatioon ja teollisuuden uudistamiseen.

Tutustu Pinjan tarinaan

Ajankohtaista

21.12.2020 | Uutiset

Pinja palvelee ISO 13485 sertifioituna lääkintälaitteen valmistajia jatkossakin

Pinjalle myönnettiin terveydenhuollon laitteiden, tarvikkeiden ja ohjelmistojen laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti uusimman kansainvälisen ISO 13485 -standardin mukaan ensimmäistä kertaa vuonna 2017.

Lue lisää →
21.01.2021 | Pinja Blogi

Tehokas tuotannonsuunnittelu minimoi hävikin (ja edistää ympäristövastuullisuutta)

Valmistavan teollisuuden hävikki syntyy tilanteissa, joissa tuotteen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Syynä voi olla se, että yritys on valmistanut liikaa tuotteita joko puutteellisen suunnittelun tai muiden tuotantoon liittyvien syiden takia. 

Lue lisää →
19.01.2021 | Pinja Blogi

Power BI pelastaa talousjohtajan raportoinnin ahdingosta

Talouden tunnuslukujen seuraaminen, mittaaminen, raportointi ja ennusteiden tekeminen kuuluvat talousjohtajan tärkeimpiin tehtäviin. Arjessa talousjohtaja seuraa tiiviisti mm. myynnin kehitystä, liikevaihtoa, kassavirtaa, käyttökatetta ja nettokäyttöpääomaa, joiden lisäksi käytössä on aina myös yrityskohtaisia, strategiaan linkittyviä mittareita. Näistä raportoidaan vakiomuotoisina kuukausi- ja vuosiraportteina, mutta tiedon tulisi olla nopeasti hyödynnettävissä myös ad hocina syntyviin, talousjohtajalta itseltään sekä muilta tuleviin pyyntöihin ja tarpeisiin. 

Lue lisää →

Tyytyväisten asiakkaidemme kokemuksia Pinjasta

Töihin Pinjalle?

Joukkueemme tunnetaan alan parhaista ohjelmistokehittäjistä, teollisuuden suunnittelijoista, IT-asiantuntijoista, automaation osaajista ja asiakaspalvelun ammattilaisista. Ihmisinä olemme rentoja ja palveluhenkisiä huippuammattilaisia, sellaisia jotka toimivat läpinäkyvästi. Kommunikoimme suoraan ja avoimesti, moderneja viestintäkanavia hyödyntäen.

Tutustu lisää ja katso avoimet paikat!